Maak het (niet) mooier dan het is... Soms is omgaan met het gedrag van iemand met dementie moeilijk. Laten we dat maar niet mooier maken dan het is. Laten we het probleem vooral erkennen. Want dan valt er ook iets op te lossen!
Thuis is het ‘t moeilijkst, want de mantelzorger is vrijwel altijd thuis. In een verpleeghuis kunnen zorgverleners elkaar soms aflossen en  wat de een kan, kan de ander niet. Soms heb jij een ‘klik’ met die ene client.

Moeilijk gedrag (o.a. angst of agressie) ontstaat doordat de hersenen beschadigd zijn. Iemand begrijpt weinig tot niets meer van zijn fysieke omgeving en het gedrag van anderen. 

Die mevrouw die thuis de huishoudelijke hulp bijna van de trap afduwde; die meneer die ‘opeens’ dreigt met slaan. Waarom doet iemand dat toch? En: wat kunt u er in positieve zin mee? Er is vast meer mogelijk dan je partner opsluiten in zijn kamer en de GGZ waarschuwen of de deur barricaderen met een trap.

Volgens de hersenkunde reageren mensen met dementie vanuit hun ‘onderbrein’. 
Het onderbrein reageert met pure emoties. Als je niets en niemand om je heen meer goed begrijpt, is dat niet beangstigend? En wat doe je dan? Misschien is het net als het instinct van mensen die moeten overleven. Bedreigd door een ‘vijand’ heb je twee mogelijkheden: je vlucht of je vecht.

Het goede nieuws is wel dat onze maatschappij steeds beter leert hoe het wel ‘mooier’ kan. Veel mooier soms. In een recent rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt aandacht besteed aan betere zorg bij zeer ernstig probleemgedrag bij dementie. Vilans, een kennisorganisatie voor langdurende zorg, heeft een databank met interventies, o.a. voor de ouderenzorg.

Maar kunnen u en ik daar nu ook wat mee? Ja! De ‘interventies’ gaan bijvoorbeeld over het prettiger maken van de omgeving, zoals dat verwoord wordt in de Brein Omgeving Methodiek. Hoe je dat doet valt te leren. Wat kun je veranderen of hetzelfde houden (!) in je eigen huis, in een verpleeghuis? Kun je een passende dagbesteding vinden? Wat kun je die ene persoon (nog) laten doen thuis of elders?
Passend wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand zich veilig voelt in bed.
Passend wil zeggen dat mannen een ‘mannenactiviteit’ doen: iets met auto’s of gereedschap.
Passend is dat je weet hoe je kunt omgaan met bedreigende oorlogsherinneringen. Het maakt ook uit, waar je de WO II meemaakte!

Wat past bij u? Een workshop over het huiselijker maken van de omgeving? Een toegankelijk boek met tips om met een partner met dementie plezieriger de dag door te komen? Een persoonlijk consult als u eens grondig met iemand van gedachten wil wisselen?
Iedereen verdient maatwerk: de persoon met dementie, de mantelzorger én de zorg. 
Laten we proberen voor en met iedereen het leven mooier te maken.

Desirée van Keulen
(De wereld-een-beetje-mooier-maker)
  Desirée van Keulen     23-02-2020 15:00     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.