Meer informatie

Wilt u meer weten over dementie? Hieronder hebben we een aantal organisaties voor u op een rij gezet. Elke organisatie heeft een eigen aandachtsgebied en een eigen benadering.  Mist u organisaties of heeft u suggesties? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of mail ons via info@dementie-winkel.nl.

Meer informatie over dementie

Alzheimer Nederland geeft al 30 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

Het Breincollectief is een groep deskundigen die zich – ieder vanuit een eigen en elkaar aanvullende discipline – bezighoudt met mensen met dementie. Alle leden van de groep hebben een gedegen theoretische en praktische kennis van de neurowetenschappen. Deze moderne “hersenkunde” passen zij toe in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn, zowel thuis als in een tehuis. Zij adviseren bij het aanpassen van de omgeving  (inrichting, bouw, werkwijze, welzijnsprogramma, bejegening) aan de capaciteiten van het demente brein. Dit stelt demente mensen in staat als vanzelf de dagelijkse gang van zaken intuïtief te begrijpen en overeenkomstig adequaat gedrag te vertonen. Met andere woorden: genormaliseerd gedrag.
 
NurseStation is hét platform voor en door verpleegkundigen. Het is een plek voor inspiratie en ontspanning. Met blogs van verpleegkundigen, cartoons en korte berichtjes met de focus op het werken als verpleegkundige. Het platform is ook een online ontmoetingsplek. Verpleegkundigen kunnen er ideeën, ervaringen en inzichten met elkaar delen. Bijvoorbeeld via de chatfunctie of in het forum. 
Onmoetingscentra Zorgen voor mensen met dementie is een zware taak. Dat blijkt ook uit onderzoek: zorgende familieleden van mensen met dementie hebben, vergeleken met de algemene bevolking, een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Daarom zijn er de afgelopen vijftien jaar in verscheidene regio's in Nederland ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun verzorgers ondersteuning wordt geboden.

Het Odensehuis is een inloop-, ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met dementie en hun familie en vrienden in Amsterdam en omgeving.

WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. U kunt met wehelpen.nl hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren – voor uzelf of een ander - binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden. Ideaal voor mantelzorgers! Meedoen is gratis en voor iedereen. Hulp vragen en aanbieden kan tussen iedereen die lid is van wehelpen.nl of alleen via bekenden in een eigen hulpnetwerk of een groep.
Vilans Steeds meer mensen doen een beroep op de langdurende zorg. Betaalbare en goede zorg is dus belangrijk, net als een waardevol leven. Vilans helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren.
IDé zet zich in voor goede levenskwaliteit voor mensen met dementie. Lees op deze website de laatste wetenschappelijke inzichten, goede praktijkvoorbeelden en ander nieuws. 
Moderne-Dementiezorg De zorg voor mensen met dementie is volop in beweging. Op deze site vindt u informatie over de zorg en begeleiding van mensen met dementie, maar ook over de modernisering hiervan. 
Markant Centrum voor Mantelzorg en Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in Amsterdam.
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander en dat ‘op eigen wijze’ wil doen, als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden we informatie, advies en steun aan mantelzorgers en zetten we zorgvrijwilligers in bij hulpvragers.
Vlaamse Alzheimer Liga vzw is een patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met dementie. De Liga is het aanspreekpunt voor personen met dementie, hun mantelzorgers, andere naasten én familiegroepen.
De Engelse Frontotemporal Dementia Support Group is specifiek gericht op zorgverleners die te maken hebben met gedragsveranderingen bij een partner, familielid of vriend als gevolg van frontemporale dementie.
The Association for Frontotemporal Degeneration is dé plek waar u terecht kunt voor accurate informatie, medeleven en hoop wanneer levens aangeraakt worden door frontemporale degeneratie. Een ziekte proces dat een verzameling van hersenafwijkingen veroorzaakt die gecaracteriseerd worden door veranderingen in gedrag en persoonlijkheid, taal en motorieke en vaardigheden, en een afname in functioneren als persoon. Frontemporale dementie is relatief zeldzaam en doet zich ook vaker voor op een jongere leeftijd. 
Connected Brains is een website over complex breinnetwerk onderzoek.
Zorgwijzer biedt een zorgdossier met veel informatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte. U kunt er bijvoorbeeld informatie vinden over sociale zekerheid of meer informatie over dementie. 
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. We zetten alles op alles om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken we altijd in oplossingen. En dat geldt ook voor onze tienduizenden vrijwilligers. Samen laten we elke dag zien dat er véél meer kan dan je denkt!
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. Zorgen voor iemand met dementie overkomt je en is zwaar. Mantelzorgers kunnen daarom wel wat ondersteuning gebruiken. 
Amsterdam Center on Aging Materialen en praktische informatie voor Ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. U kunt informatie en materialen downloaden over concrete ouderdomsgerelateerde vraagstukken zoals bijvoorbeeld zorg rond het levenseinde bij dementie of empowerment van ouderen.
FTD Lotgenoten Omdat we begrijpen wat u meemaakt. De ziekte van Pick kan omschreven worden als: 'Een progressieve dementie die begint in het midden van het leven (meestal tussen 50 - 60 jaar) gekarakteriseerd door langzame veranderingen in het karakter en sociale desoriëntatie met als gevolg dat het verstand, geheugen en taalgebruik afneemt.'
GetOud is een stichting die zich inzet voor een positievere beeldvorming over ouderen en ouderdom en verbindingen legt tussen jongeren en ouderen. Dit doen we middels creatieve en ludieke projecten voor en met ouderen en jongeren. Er bestaan veel clichés over ouderen en in de media zie je vaak twee uitersten: vlotte Zwitserleven-senioren die lachend op hun mountainbike door de duinen suizen en rollator-ouderen die de hele dag hulpeloos achter het raam niks zitten te doen. Wij willen graag plaatsmaken voor de ‘echte’ ouderen!
AlzheimerMuziekGeluk is een website. Voor iedereen die het leven van een alzheimerpatiënt gelukkiger wil maken. Voor iedereen die wil blijven kijken naar wat wel mogelijk is met alzheimer. Voor alle mantelzorgers die graag een beetje plezier bij het zorgen zouden willen hebben. Samen met mijn vader heb ik meer dan 10 jaar voor mijn moeder met alzheimer gezorgd. Onze grootste steun hierbij was een iPod gevuld met de favoriete muziek van mijn moeder. Hiermee verliepen de zorghandelingen voor mijn moeder, voor mijn vader en voor mij, makkelijker, beter en gezelliger.
Liever thuis! is met haar aanbod op website en beurzen een sterke kennispartner op het gebied van ouderen en langer zelfstandig wonen. Ze streeft naar een directe verbetering van zelfstandigheid, comfort, veiligheid en/of sociale betrokkenheid. Op een toegankelijke, transparante en overzichtelijke manier komen alle mogelijkheden op het gebied van zelfstandig wonen bij elkaar.
Partisa biedt begeleiding aan dementerende ouderen en andere hulpbehoevenden en ondersteunt mantelzorgers met professionele begeleiding. Wij werken nauw samen met de klant en zijn netwerk en leveren op de site en via facebook zorg gerelateerde informatie en tips. 
SpelPlus en KnutselPlus brengen ouderen bij elkaar. SpelPlus biedt zorgvuldig geselecteerde en aangepaste gezelschapsspellen voor ouderen en mensen met een beperking, in zowel woonzorg-  en dagbestedingscentra, als thuis.
Dementheek Meppel is een advies- en uitleencentrum voor zowel familie als professionals gericht op ondersteuning en welzijn van mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie.
Stichting Music & Memory NL streeft ernaar om zo veel mogelijk ouderen te bereiken door training te geven aan professionele verplegers en mantelzorgers. Daarnaast worden ook cursussen aangeboden in het opstellen van afspeellijsten. 
De Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkendspecifiek kennisnetwerk. Ons doel is het ondersteunen van de ontwikkeling van de gespecialiseerde diëtetiek voor kwetsbare ouderen. Met ‘ouderen’ gaan wij niet alleen uit van de kalenderleeftijd, maar ook van de ‘biologische leeftijd’. De leden van DGO zijn diëtisten werkzaam in de geriatrie en ouderenzorg(diëtist GO).
Voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving. Dat is de ambitie van het Deltaplan Dementie. Zowel voor de patiënt van vandaag als voor die van morgen. In een unieke samenwerking slaan overheid, bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars de handen ineen. De ambitie is om zo veel mogelijk partners aan het Deltaplan te binden. Samen werpen we zo een dam op tegen dementie.
Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd: Om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren, is in 2003 het initiatief genomen om zorgvoorzieningen die zorg bieden aan deze doelgroep bijeen te brengen en te laten samenwerken. Twintig zorgvoorzieningen sloten zich aan bij de Stuurgroep en dit heeft geleid tot het opstellen van zorgprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Tevens zijn goede resultaten behaald op het terrein van bekostiging van de zorg.