Omgevingszorg bevordert welzijn bij dementie

Dr. Anneke van der Plaats is al jarenlang pionier op het gebied van Omgevingszorg bij dementie. Haar inzichten zijn voor velen een eye-opener. 

Zogenaamd probleemgedrag bij mensen met dementie, zoals onrust, agressie, depressie en apathie, is vaak een gevolg van een ongunstige leef-omgeving. In een gunstige omgeving komt probleemgedrag veel minder voor. Daarom is Omgevingszorg zo belangrijk. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie 2020 van harte aanbevolen. Elke zorgprofessional en mantelzorger zou moeten leren hoe je Omgevingszorg effectief toepast.
Dr. Anneke van der Plaats heeft daar de Brein Omgeving Methodiek voor ontwikkeld. 

Mensen met dementie worden (meer) afhankelijk van hun omgeving. In een gunstige omgeving bloeien mensen met dementie op. Wanneer je de werking van de hersenen begrijpt, dan weet je wat plezierig is of wat beangstigt bij dementie. Dan kan je bedenken hoe je de inrichting van het huis, de wijze van zorgverlenen, de interactie met iemand en de dagstructuur en dagbesteding kunt verbeteren waardoor probleemgedrag afneemt het gevoel van welbevinden toeneemt. 

Dementie-winkel.nl is in oorsprong een idee en initiatief van dr. Anneke van der Plaats en haar zoon Peter Peltzer. In 2014 is de winkel van eigenaar veranderd. De inzichten van Anneke en haar visie op Omgevingszorg blijven een belangrijke inspiratiebron. 

Ons doel is mensen met dementie en hun verzorgers te ondersteunen door kennis over Omgevingszorg te verspreiden, deskundigheid te bevorderen én de beste en meest praktische producten overzichtelijk en makkelijk vindbaar bij elkaar te brengen.