In een positieve, stimulerende leefomgeving ervaren mensen met dementie dat de kwaliteit van leven langer in stand blijft en zelfs kan verbeteren. Wanneer we hen ondersteunen bij het beter omgaan met beperkingen en onderhouden van warm en betekenisvol sociaal contact met familie en verzorgers, bevordert dat emotioneel evenwicht en zelfstandigheid. De stemming verbetert en angsten neemt af. De ervaring leert dat zij dan ook langer thuis kunnen wonen en verhuizen naar een verpleeghuis kan worden uitgesteld.search