Wanneer we mensen met dementie kunnen ondersteunen bij het beter omgaan met beperkingen en onderhouden van warm en betekenisvol sociaal contact met familie en verzorgers, bevordert dat emotioneel evenwicht. De stemming verbetert en angsten neemt af.

Door een cursus te volgen zult u zich meer competent gaan voelen en minder belasting ervaren. U kunt beter inspelen op de persoonlijke beleving en behoeften, de aanpassingsproblemen en de wensen van de persoon met dementie. De omgang met elkaar levert meer plezier op. De ervaring leert dat mensen die meer kennis hebben over de aandoening en leren van de ervaringen van anderen de verzorgende de zorgtaken gemakkelijker aan kunnen zodat opname in een verpleeghuis uitgesteld kan worden. search