Voor wie

Alles in deze winkel draagt bij aan een positieve, stimulerende leefomgeving. Daar heeft iedereen baat bij.

Voor mensen met dementie

In een positieve, stimulerende leefomgeving ervaren mensen met dementie dat de kwaliteit van leven langer in stand blijft en zelfs kan verbeteren. Wanneer we hen ondersteunen bij het beter omgaan met beperkingen en onderhouden van warm en betekenisvol sociaal contact met familie en verzorgers, bevordert dat emotioneel evenwicht. De stemming verbetert en angsten neemt af.

Voor familie, vrienden en mantelzorgers

Met het aanbod in de Dementie-winkel.nl kunnen mantelzorgers zich meer competent voelen en minder belasting ervaren. Zij kunnen beter inspelen op de persoonlijke beleving en behoeften, de aanpassingsproblemen en de wensen van hun dierbare. De omgang met elkaar levert meer plezier op. De ervaring leert dat de verzorgende de zorgtaken gemakkelijker aan kan en opname in een verpleeghuis uitgesteld kan worden. 

Voor zorgverleners en instellingen

Ook zorgverleners kunnen zich nog competenter gaan voelen en meer plezier in het contact met hun cliënten en zorgtaken ervaren. Het probleemgedrag zal afnemen wat de sfeer thuis of binnen de woongroep ten goede komt.