Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van twee weken na aankoopdatum, met uitzondering van de hieronder genoemde producten. In deze periode kunt u de bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet, indien mogelijk, in de originele verpakking terugsturen. Bewaar de originele en de verzendverpakking goed zodat u die, indien redelijkerwijs mogelijk, kunt gebruiken om een artikel te retourneren. Alle kosten, met uitzondering van de kosten voor de retourzending, worden vergoed. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening.

Artikelen/diensten die u niet kunt retourneren:
  • E-books,
  • op maat gemaakte producten,
  • cadeaubonnen en -kaarten,
  • software abonnementen/producten,
  • prepaid abonnementen,
  • producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken,
  • audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken,
  • en als dit bij de offerte is uitgesloten.
Wanneer u onverhoopt een verkeerd artikel heeft ontvangen, dan kunt u dat op onze kosten retour zenden. Wij dragen zo spoedig mogelijk zorg voor levering van het juiste artikel.

Ook bij levering van diensten heeft de u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. In sommige gevallen kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Wanneer dit het geval is wordt dit in het aanbod en de orderbevestiging vermeld.

Dementie-winkel.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Dementie-winkel.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Dementie-winkel.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Neem voor het retourneren van een artikel of ontbinden van een overeenkomst altijd eerst contact op met Dementie-winkel.nl. Wij zullen u o.a. vragen om het retourenformulier volledig in te vullen.

Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op om concrete afspraken over de wijze van retourzenden met u te maken.