Wie is dr. Anneke van der Plaats?

De Dementie-winkel.nl is geïnspireerd door het gedachtegoed van dr. Anneke van der Plaats. 

dr. Anneke van der Plaats werkte vanaf 1970 tot haar pensioen in 2002 als verpleeghuisarts en daarna als sociaal geriater. Ze is altijd een voorloper en pionier geweest in de zorg voor mensen met dementie. Zo richtte zij voor eigen rekening en risico als eerste in Nederland een dagopvangcentrum voor ouderen op en zette samen met gerontopsycholoog Ad Nouws de eerste zogenaamde ‘kopgroepen’ op waar mensen met dementie elkaar konden ontmoeten en steunen.

Samen met de experts van het Omgevingszorg Collectief ontwikkelde zij een leergang 'Hersenkunde'. Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de recente hersenkundige inzichten kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn van mensen met dementie. De activiteiten van het Omgevingszorg Collectief (o.a. advies, coaching, deskundigheidsbevordering, opleidingen, cursussen en lezingen) zijn gebaseerd op de Brein-Omgeving Methodiek™ die Anneke heeft ontwikkeld op basis van haar onderzoek. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen.