Hoe vol is jouw bordje? BordjeVol geeft mantelzorgers inzicht.

Vroeg of laat hebben we allemaal wel een keer hulp nodig, voor onszelf of een naaste. In het begin sta je er niet bij stil, doe je het ‘omdat het moet gebeuren’ en omdat je je betrokken voelt. Gaandeweg wordt de zorg intensiever, en verschuiven prioriteiten, waaronder je eigen activiteiten en taken. Totdat het bodje ‘ineens’ vol is en je overbelast raakt. 

Om mensen te helpen de informele zorg voor hun naaste zo goed mogelijk te organiseren, en dus overbelasting te voorkomen heeft WeHelpen samen met zorgprofessionals en mantelzorgers ‘BordjeVol’ ontwikkeld. BordjeVol is een methode die mantelzorgers spelenderwijs helpt de eigen draagkracht in kaart te brengen. Je stapelt speelkaarten ‘op een bordje’ en ziet welke activiteiten energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te houden is en wie jou kunnen helpen. Dat kunnen naasten zijn die al helpen, bekenden die betrokken zijn en buurtgenoten die best willen bijspringen.

Wijkverpleegkundige van TSN Verzorging & Verpleging: “BordjeVol valt positief op tussen de mantelzorgscans: de kaartjes zijn heel intuïtief, het is een fijne manier om het gesprek aan te gaan.”

BordjeVol geeft dus inzicht (wat ligt er op je bordje, wat kost en geeft energie, hoe lang houd je het nog vol), inspiratie (wat kan van het bordje af, welke bekenden of buurtgenoten kunnen daarbij helpen) en activatie (een persoonlijk actieplan om de eerste stappen te zetten).

Mantelzorger: “Ik had zo’n kaartje in mijn hand en dacht ‘deze komt toch niet óók op mijn bordje?’ Confronterend, maar ook inzichtelijk.”

BordjeVol is beschikbaar via diverse hulp- en zorgverleners en biedt mensen de mogelijkheid een actieplan te maken om de situatie te verbeteren. De uitkomsten helpen professionals als zorg-, welzijnsorganisaties en steunpunten goed in gesprek te komen met de mantelzorger over wat er echt speelt en over het organiseren van (informele) hulp.

Wil je meer weten over BordjeVol?  

Voor zorgprofessionals: op Dementie-winkel.nl vind je meer informatie en de mogelijkheid BordjeVol te bestellen. Of organiseer een workshop om te leren hoe de methode werkt. Voor degene die voor een ander zorgt: vraag naar BordjeVol bij jouw steunpunt of zorgverlener.
    08-12-2018 00:00