21/02/2016


Presentie is een zorgzame ethiek voor een fatsoenlijke samenleving met menslievende zorg. Mensen die met Presentie verzorgd worden schatten de waarde hiervan heel hoog in. Ze leven ervan op! Vraag niet slechts 'wat kan ik voor je doen?' maar ook 'wie zal ik voor je zijn?'

"Pas als je mét iemand bent, kan je er vóór iemand zijn. Hoe zou je er voor iemand willen zijn als je die niet kent, als je niet weet waar zijn leven over gaat, als je niet weet waar zijn verlangen naar uitgaat, als je niet weet waar de pijn zit." 

Bekijk deze uitleg van prof.dr. Andries Baart over wat Presentie is, het belang ervan en zijn pleidooi voor minder protocollen en meer 'scharrelruimte' voor mensen die personen met dementie verzorgen. Ook wanneer je zelf een naaste met dementie verzorgt is het heel waardevol om deze korte video te bekijken.