27/08/2014


Op dinsdag 4 november organiseert de Groningse organisatie team290 het symposium ‘Samenspel en dementie’. Naast een aantal gastsprekers, waaronder Sjef van Bommel, Anneke van der Plaats en Gerdi Verbeet, is er ook een informatiemarkt waar ruim dertig organisaties acte de présence geven. Dementie-winkel.nl is een van hen.

 
Tijdens het symposium ‘Samenspel en dementie’, dat bedoeld is voor mantelzorgers, zorgprofessionals, gemeentefunctionarissen met zorg(inkoop) in hun portefeuille en alle anderen die bij de zorg rondom dementie betrokken zijn, staat de participatiesamenleving centraal. Verantwoordelijkheden worden, samen met een afgeslankte financiering, van het Rijk naar lokale overheden overgeheveld en de vraag is hoe formele en informele zorg handen en voeten gaan geven aan hun gezamenlijke taken.
 
Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het tienjarig bestaan van team290. De organisatie, onderdeel van Lentis en gespecialiseerd in ambulante diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie, heeft voor dat tweede lustrum bovendien samenwerking gevonden met het Noord Nederlands Orkest (NNO). Gezamenlijk is Melodie voor dementie op poten gezet; een serie concerten voor mensen met dementie én hun naasten, waarvoor een groot aantal entreekaarten beschikbaar wordt gesteld.

Melodie voor dementie komt tot stand met de hulp van Dementie-winkel.nl en de andere standhouders tijdens het symposium. Daarnaast is er een groeiend aantal sponsoren. Wilt u Melodie voor dementie (ook) financieel ondersteunen? Dat kan via het Lentis-rekeningnummer NL84 RABO 03 76 04 18 38 onder vermelding van ‘concerten team290, kostenplaats 725010’.
 
Zie www.team290.nl of www.facebook/samenspelendementie