Advies en Visiesessie voor bestuurders en directie - Optimaal ontwerp Breinomgeving bij nieuwbouw en renovatie - Omgevingszorg Advies en Visiesessie voor bestuurders en directie - Optimaal ontwerp Breinomgeving bij nieuwbouw en renovatie - Omgevingszorg
Advies en Visiesessie voor bestuurders en directie - Optimaal ontwerp Breinomgeving bij nieuwbouw en renovatie - Omgevingszorg Advies en Visiesessie voor bestuurders en directie - Optimaal ontwerp Breinomgeving bij nieuwbouw en renovatie - Omgevingszorg
Advies Breinomgeving - Optimaal ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie. Door Omgevingszorg Collectief.
0 Review | Review toevoegen
Advies voor besturen, directies, architecten en bouwteams op basis van de Brein Omgeving Methodiek van dr Anneke van der Plaats. Door Omgevingszorg Collectief.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
 
Op verlanglijst

Voor wie en waarom

Voor architecten, interieurarchitecten, facilitair managers, vastgoedmanagers, regio- en locatiemanagers, directies, bestuurders van zorgorganisaties, projectinrichters, bouwmanagers, woningcorporaties en Brein Omgeving Coaches die betrokken zijn bij de (ver)bouw en inrichting van de woonomgeving voor mensen met dementie.

Het doel is met alle disciplines rond een nieuwbouw, renovatie en inrichtingsproject een samenhangend, integraal woonconcept te realiseren. Het resultaat: een betere woon-, leef- en zorgomgeving voor jonge mensen en ouderen met dementie met een “genormaliseerde”, niet ziek(er)makende ambiance. Visie en plannen voor nieuwbouw, renovatie en inrichting worden bestudeerd en, in gezamenlijkheid, waar nodig aangepast.
 
Het begint gelukkig door te dringen hoe belangrijk de fysieke omgeving (architectuur, bouw en inrichting) is voor mensen met dementie. Wanneer in een verpleeghuis geen rekening wordt gehouden met de verstoorde prikkelverwerking van een beschadigd brein, dan kan de omgeving zelfs een stressvolle, ziek(er)makende omgeving zijn. Onbegrepen (probleem)gedrag wordt mede veroorzaakt door overprikkeling en onderprikkeling (verveling).

Het omgekeerde is ook waar. In een stimulerende leefomgeving, die op intuïtief niveau kan worden ervaren, zien we een grotere mate van zelfstandigheid, tevredenheid en minder angst. Dit kan zelfs effectiever zijn dan het toepassen van psychofarmaca.

De omgeving is dan als het ware een sturingsmiddel dat het gedrag van mensen met dementie positief beïnvloedt. En de werkbelasting die medewerkers ervaren neemt af.

De worsteling: welzijn versus medisch zorgmodel

We zien zorgorganisaties geïnspireerd raken. Het medische model mag evolueren naar een woon- en welzijnsmodel met intensieve zorg. Veel zorgorganisaties zijn bezig met nieuwbouw en renovatie, of met bestaande panden een bestemming te geven voor wonen, welzijn en intensieve zorg. Directies, bouw- en zorgteams staan voor een uitdaging. Hoe ontwerp je een gebouw passend bij deze tijd en hoe richt je dat in zodat het de wens om wonen en welzijn op alle niveaus in de organisatie integreert? De noodzakelijke medische voorzieningen zijn aanwezig maar discreet.

Wonen met dementie

Een spannend samenspel tussen visie en moderne hersenkunde.
Het is wenselijk, noodzakelijk zelfs dat kennis vanuit de moderne hersenkunde over de prikkelverwerking in het brein, van begin af aan als een rode draad loopt door alle fases van het ontwerpproces. Tot en met de inrichting van het gebouw. De fysieke omgeving heeft immers zeer grote invloed op het gedrag van dementerende bewoners.

Bestuurders en directies staan voor een belangrijke uitdaging: ten eerste zich nieuwe kennis eigen maken over wat bijdraagt aan meer kwaliteit van leven bij dementie. Ten tweede nieuwe ontwikkelingen integreren in hun visie over zorg en wonen. Dat heeft weer direct consequenties voor hoe te bouwen, te renoveren en in te richten. En hoe borg je het proces zodat de consistente vertaling van de visie niet verwatert?

Visievorming en advies voor optimale Brein-Omgeving op basis van de Brein Omgeving Methodiek

Brein-Omgevingsvormgever Sylvia de Koning adviseert besturen, directies, architecten en bouwteams. Sylvia kijkt op basis van de Brein Omgeving Methodiek met een frisse blik van de deskundige buitenstaander. Deze methode is door Dr. Anneke van der Plaats - op basis van de moderne Hersenkunde - ontwikkeld. Sylvia is zo'n twintig jaar gespecialiseerd in de relatie tussen omgeving en gedrag van mensen met schade in het brein. Ze kent de ontwikkelingen in de moderne hersenkunde en past deze kennis en in de dagelijkse praktijk toe als adviseur, ontwerper en docent. Zij is ook een veelgevraagd spreker op congressen en symposia. Zij ontwikkelde de populaire zevendaagse Opleiding Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie.

Visie en plannen voor nieuwbouw, renovatie en inrichting worden bestudeerd en, in gezamenlijkheid, waar nodig aangepast.
 
Het doel is met alle disciplines rond een nieuwbouw, renovatie en inrichtingsproject een samenhangend, integraal concept te realiseren. Het resultaat: een betere woon-, leef- en zorgomgeving voor jonge mensen en ouderen met dementie met een “genormaliseerde”, niet ziek(er)makende ambiance. 

Vragen die aan de orde komen

  • Hoe actueel is de visie?
  • Wat zijn consequenties van de visie voor het ontwerp of de renovatie van het gebouw? 
  • Is dat wel of niet wenselijk?  
  • En vooral: zijn de plannen afgestemd op de prikkelverwerking in het brein van mensen met dementie?

Advies op maat

Vraag bij ons vrijblijvend een offerte aan voor advies op maat.

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.

Advies over ...
Omgaan met (probleem)gedrag
Woon- en leefomgeving inrichten
Alledaagse zorg
Algemene zaken
Activiteiten & Therapie├źn
Organiseren van langdurige zorg
Advies aan ...
Mensen met dementie
Mantelzorgers
Zorginstellingen
Adviesmethode
Consult
Direct telefonische hulp