Cursus - Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie. Een integrale benadering. Door BreinCollectief.
Reviews | Review toevoegen

Een praktijkgerichte cursus. U leert waar de bouw en inrichting van binnen- en buitenruimten aan moet voldoen om mensen met dementie een gunstige leefomgeving te bieden waarin zij zich prettig voelen.

Standaard levertijd

Zie de cursusdata

€ 2.238,50
Prijs per cursist

 

Aantal: 
Bestellen
Op verlanglijst
 

| Meer

Gebaseerd op inzichten uit de Hersenkunde

Door het BreinCollectief van dr. Anneke van der Plaats

Waarom en voor wie

Veel mensen die bouwen en inrichten voor mensen met dementie zijn zich onvoldoende bewust dat kennis vanuit de neuro-wetenschappen nodig is om een gunstige woon-leefomgeving te kunnen creëren. Er is nu een praktijkgerichte cursus ontwikkeld door het BreinCollectief van dr. Anneke van der Plaats. Voor architecten, interieurarchitecten, facilitair managers, vastgoedmanagers, directies, bestuurders zorgorganisaties, projectinrichters, bouwmanagers, woningcorporaties e.d. 

Gebouwde omgeving heeft grote invloed op kwaliteit van leven

Het is bekend dat de gebouwde omgeving een grotere invloed heeft op de kwaliteit van leven en gedrag van mensen met dementie (en andere hersenbeschadigingen) dan op welke andere groep ook.

Op het terrein van architectuur en de inrichting van binnen- en buitenruimten kunnen we grote effecten bereiken door actuele kennis uit de neurowetenschappen en evidence based practice te combineren. Met deze kennis is precies te zeggen waar een gebouw, de inrichting van binnen- en buitenruimten aan moet voldoen om mensen met hersenschade de juiste, gunstige leefomgeving te bieden.

Lees de brochure met uitgebreide informatie

Lees de uitgebreide brochure. Klik op de afbeelding hieronder. Klik daarna op Esc - toets om weer terug te keren naar de winkel.
 

 

Resultaat

 • U kunt de omgeving en het gedrag van mensen met dementie beter observeren en duiden. U weet wat er gedaan kan worden om de bouw en inrichting te optimaliseren zodat mensen met een hersenbeschadiging zich prettiger zullen voelen en onbegrepen gedrag zal afnemen. Verpleegkundigen en verzorgenden zullen minder belasting ervaren;
 • U leert nieuwe vaardigheden die u direct naar uw eigen werk kunt vertalen. U kiest een project of ontwerp waar u zelf bij betrokken bent (geweest) dat gedurende de gehele cursus uw eigen casus zal zijn. U krijgt gerichte feedback op uw werk en kunt alternatieve ideeën toepassen op ontwerpplannen en beleidsvraagstukken;
 • Aan het eind van de cursus maakt u een plan dat het gehele proces vanaf visievorming tot en met uitvoering behandelt. Dit plan komt interdisciplinair tot stand.

Integrale benadering

Doordat we een steeds hogere leeftijd bereiken, neemt het aantal ouderen toe en daarmee ook de kans op dementie. Dit heeft grote consequenties voor woningcorporaties, zorgorganisaties, bestuurders, architecten en de samenleving als geheel. De noodzaak om én belevingsgericht én innovatief én duurzaam te bouwen is groot. Daar is een integrale kijk op wonen met zorg voor mensen met dementie (en andere vormen van hersenschade) voor nodig. Dit vraagt ook om specifieke kennis over het effect van dementie op de beleving van de omgeving bij zowel de opdrachtgever, de architect als andere betrokken disciplines.
 
Inzetten op een integrale benadering is een samenspel van interventies en maatregelen in de domeinen: wonen, zorg, welzijn, architectuur, vastgoed en techniek. In deze cursus behandelen we de volgende pijlers:

 • Pijler 1 De moderne Hersenkunde
 • Pijler 2 De fysieke en sociale omgeving
 • Pijler 3 Visie woon/zorgconcept
 • Pijler 4 Architectuur
 • Pijler 5 Duurzaamheid, milieu, ombouwbaarheid
 • Pijler 6 Vastgoed

De Brein-Omgeving Methodiek™

Dr. Anneke van der Plaats bestudeerde de werking van het gezonde en van het beschadigde brein. Bij volledig gave hersenen beschikt iemand over een groot scala aan mogelijkheden tot bewust gedrag. Hoe meer er beschadigd is, hoe minder men over dit gedrag kan beschikken. Het gedrag wordt meer emotioneel bepaald en daardoor afhankelijker van externe factoren in 'De Omgeving'.
 
Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. Angst en onrust worden vooral veroorzaakt door ongunstige prikkels die voortkomen uit de omgeving. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress, neemt het gevoel van welzijn toe en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie.

Globale inhoud

In deze cursus wordt de werking van de hersenen zodanig uitgelegd dat u meteen zelf kunt bedenken wat dat voor uw werk op het gebied van ontwerpen, bouwen en inrichten voor mensen met dementie betekent.
 
U zult versteld staan van de helderheid en praktische toepasbaarheid van deze nieuwe kennis. U doet algemene inzichten op en maakt kennis met potentiële interventies die gunstig zijn voor alle mensen met een hersenbeschadiging.
 
U kiest een project of ontwerp waar u zelf bij betrokken bent (geweest) dat gedurende de gehele cursus uw eigen casus zal zijn. Voorafgaand aan de eerste lesdag krijgt u een daaraan gerelateerde observatieopdracht. Hiermee brengt u in kaart wat gunstige en ongunstige factoren zijn in het gebouw of interieur. Tussen de bijeenkomsten in heeft u gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen en werkt u aan praktijkopdrachten. Aan het eind van de cursus maakt u een plan dat het gehele proces vanaf visievorming tot en met uitvoering van bouw en inrichting behandelt. Dit plan komt interdisciplinair tot stand.

Vijf lesdagen

Hieronder is het lesprogramma op hoofdlijnen beschreven. Meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de lessen, de inspiratiesessies en de docenten vindt u in de folder bovenaan deze pagina. Het definitieve lesprogramma voor 2018 wordt binnenkort bekend gemaakt.

1. Brain-Storm

 • Hoe functioneren gezonde hersenen en wat gaat er mis in het aangedane brein
 • De omgeving als kompas voor het brein

2. Inspiratielab

 • Licht als niet farmacologisch medicijn
 • Bouwen voor het brein
 • Multidisciplinair samenwerken

3. Inspiratielab II

 • Behoud van visie tijdens het proces
 • Rol van architectuur in gezondheid en geluk van mensen met dementie

4. Inspiratielab III

 • Van visie naar ontwerp
 • Presenteren van plan aan opdrachtgevers, bouwpartners en gebruikers
 • DEAL® Omgaan met onbegrip, onwetendheid en weerstanden
5. Resultatenlab
 • 3 - 2 - 1
 • Toets: presenteren van de uitgewerkte eigen casus

Door het BreinCollectief van dr. Anneke van der Plaats

De cursus wordt georganiseerd door het BreinCollectief dat is opgericht door dr. Anneke van der Plaats (sociaal geriater). Zij bestudeerde de neurowetenschappen en maakte de complexe kennis praktisch toepasbaar via de zogenaamde Brein-Omgeving Methodiek™. 
 
Docenten en voorbereidingscommissie
 • Stefan Smeenk - Onderwijsbegeleider op Politieacademie, inspirator, Arnhem
 • drs. Erica van de Veerdonk - Sociaal gerontoloog, adviseur Omgevingszorg,  innovatieve technologie 'Robot Roos’
 • Sylvia de Koning - De Koning Creaties, Omgevingsvormgever, adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en architecten, Arnhem
 • Jos Slutter - Docent en adviseur Omgeving & Dementie, (N)AH begeleider, Arnhem
 • Toine Schoutens - FLUXPLUS BV, Tilburg
 • dr. ir. Paul Vlaar - Eigenaar en algemeen directeur Ooijevaar Bevlogen Bouwers, Alkmaar
 • drs. Arnout Siegelaar MPE MRE - Eigenaar Woonzorgconcept, Apeldoorn
 • ir. Jarno Nillesen - Architect, senior partner Wiegerinck Architecten, Arnhem
 • Lida Waterlander - Waterland Consult Organisatieadvies, Training, Coaching, Zutphen
 • Sjaak Aveskamp - Voormalig directeur Dementiezorg / Niet aangeboren hersenletsel / Gerontopsychiatrie bij De Zorggroep, Venray

Cursusdata

De eerste cursus in 2017 was een groot succes. De tweede cursus die in het najaar van 2018 is gestart omvat 5 lesdagen gedurende 5 maanden. 

De vijf opleidingsdagen voor de eerst volgende opleiding treft u hier onder aan.
De lessen starten om 13:00 's middags en eindigen om 21:00 in de avond.

Start 2019
 • 2019: 8 oktober, 10 december
 • 2020: 4 februari, 7 april, 21 juni

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is maximaal 15 en minimaal 12.

Accreditatie en certificering

 • Deze nascholing sluit aan bij de primaire doelstelling om kennis op het gebied van belevingsgerichte omgevingszorg ten behoeve van meer kwaliteit van leven te versterken en vaardigheden en inzicht te vergroten. De cursus beslaat diverse vakgebieden en is direct relevant voor de beroepsuitoefening.
 • Accreditatie is aangevraagd.
 • Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

Betalen

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 1.850,- exclusief 21 % btw (€ 388,50). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch. De studiegids zal digitaal worden toegestuurd.
U ontvangt na overmaking van het cursusbedrag aanvullende informatie en uw eerste observatie opdracht.

Locatie

De cursus vindt plaats in Domus Locus, 5 minuten lopen vanaf NS station Wolfheze. Wolfhezerweg 75, 6874 AC Wolfheze.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.
Aanmelden kan via de bestelknop bovenaan deze pagina. 

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst moet worden goedgekeurd door een beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is zal hij verschijnen op deze pagina.

Geen reviews gevonden.

Meer reviews