Opleiding - Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie. Een integrale benadering. Door Omgevingszorg Collectief. Opleiding - Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie. Een integrale benadering. Door Omgevingszorg Collectief.
Opleiding - Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie. Een integrale benadering. Door Omgevingszorg Collectief. Opleiding - Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie. Een integrale benadering. Door Omgevingszorg Collectief.
* Opleiding - Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie. Een integrale benadering. Door Omgevingszorg Collectief.
9 Reviews | Review toevoegen
Een zevendaagse praktijkgerichte opleiding. U leert waar bouw en inrichting van binnen- en buitenruimten aan moet voldoen om mensen met dementie een voor het brein gunstige leefomgeving te bieden.

Standaard levertijd

Zie data

€ 2.399,00
Prijs per cursist
Aantal: 
Bestellen
 
Op verlanglijst

Gebaseerd op inzichten uit de Hersenkunde

Volgens de Brein Omgeving Methodiek van dr. Anneke van der Plaats

Waarom en voor wie

Veel mensen die gebouwen ontwerpen, bouwen en inrichten voor mensen met dementie zijn zich onvoldoende bewust dat kennis over de werking van de hersenen nodig is om een gunstige woon-leefomgeving te kunnen creëren. Het OmgevingszorgCollectief ontwikkelde een zevendaagse praktijkgerichte opleiding volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats. Voor zorgprofessionals, Brein Omgeving Coaches, architecten, interieurarchitecten, facilitair managers, vastgoedmanagers, regio- en locatiemanagers, projectinrichters, bouwmanagers, woningcorporaties, e.d. 

"Een hele goede cursus voor zowel zorgprofessionals als vastgoed professionals. Beide aandachtsgebieden komen ruim aan bod, waardoor je ook elkaars wereld beter leert begrijpen." 

Gebouwde omgeving heeft grote invloed op kwaliteit van leven

Het is bekend dat de gebouwde omgeving een grotere invloed heeft op de kwaliteit van leven en gedrag van mensen met dementie (en andere hersenbeschadigingen) dan op welke andere groep ook.

Op het terrein van architectuur en de inrichting van binnen- en buitenruimten kunnen we grote effecten bereiken door actuele kennis uit de neurowetenschappen en beproefde werkmethoden uit de praktijk te combineren. Met deze kennis is precies te zeggen waar een gebouw, de inrichting van binnen- en buitenruimten aan moet voldoen om mensen met hersenschade de juiste, gunstige leefomgeving te bieden.

Lees de brochure met uitgebreide informatie

Lees de uitgebreide brochure om een goede indruk krijgen van de inhoud van de opleiding. Klik op het vierkante symbool rechtsonder in de afbeelding om de brochure te vergroten. Klik op de Esc - toets om weer terug te keren naar de winkel. Wilt u de brochure downloaden? Klik op het pijltje linksboven in de afbeelding.

Resultaat

 • U kunt de omgeving en het gedrag van mensen met dementie beter observeren en duiden. U weet wat er gedaan kan worden om de bouw en inrichting te optimaliseren zodat mensen met een hersenbeschadiging zich prettiger zullen voelen en onbegrepen gedrag zal afnemen. Verpleegkundigen en verzorgenden zullen minder belasting ervaren;
 • U leert nieuwe vaardigheden die u direct naar uw eigen werk kunt vertalen. U kiest een project of ontwerp waar u zelf bij betrokken bent (geweest) dat gedurende de gehele opleiding uw eigen casus zal zijn. U krijgt gerichte feedback op uw werk en kunt alternatieve ideeën toepassen op ontwerpplannen en beleidsvraagstukken;
 • Aan het eind van de opleiding maakt u een plan dat het gehele proces vanaf visievorming tot en met uitvoering behandelt. Dit plan komt interdisciplinair tot stand.

Integrale benadering

Doordat we een steeds hogere leeftijd bereiken, neemt het aantal ouderen toe en daarmee ook de kans op dementie. Dit heeft grote consequenties voor woningcorporaties, zorgorganisaties, bestuurders, architecten en de samenleving als geheel. De noodzaak om én belevingsgericht én innovatief én duurzaam te bouwen is groot. Daar is een integrale kijk op wonen met zorg voor mensen met dementie (en andere vormen van hersenschade) voor nodig. Dit vraagt ook om specifieke kennis over het effect van dementie op de beleving van de omgeving bij zowel de opdrachtgever, de architect als andere betrokken disciplines.
 
Inzetten op een integrale benadering is een samenspel van interventies en maatregelen in de domeinen: wonen, zorg, welzijn, architectuur, vastgoed en techniek. In deze opleiding behandelen we de volgende pijlers:

 • Pijler 1 De moderne Hersenkunde
 • Pijler 2 De fysieke en sociale omgeving
 • Pijler 3 Bewegingswijs, zorg, omgeving
 • Pijler 4 Visie woon/zorgconcept
 • Pijler 5 Architectuur
 • Pijler 6 Duurzaamheid, milieu, ombouwbaarheid
 • Pijler 7 Vastgoed

De Brein-Omgeving Methodiek

Dr. Anneke van der Plaats bestudeerde de werking van het gezonde en van het beschadigde brein. Bij volledig gave hersenen beschikt iemand over een groot scala aan mogelijkheden tot bewust gedrag. Hoe meer er beschadigd is, hoe minder men over dit gedrag kan beschikken. Het gedrag wordt meer emotioneel bepaald en daardoor afhankelijker van externe factoren in 'De Omgeving'.
 
Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. Angst en onrust worden vooral veroorzaakt door ongunstige prikkels die voortkomen uit de omgeving. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress, neemt het gevoel van welzijn toe en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie.

Globale inhoud

In deze opleiding wordt de werking van de hersenen zodanig uitgelegd dat u meteen zelf kunt bedenken wat dat voor uw werk op het gebied van ontwerpen, bouwen en inrichten voor mensen met dementie betekent.
 
U zult versteld staan van de helderheid en praktische toepasbaarheid van deze nieuwe kennis. U doet algemene inzichten op en maakt kennis met potentiële interventies die gunstig zijn voor alle mensen met een hersenbeschadiging.
 
U kiest een project of ontwerp waar u zelf bij betrokken bent (geweest) dat gedurende de gehele opleiding uw eigen casus zal zijn. Voorafgaand aan de eerste lesdag krijgt u een daaraan gerelateerde observatieopdracht. Hiermee brengt u in kaart wat gunstige en ongunstige factoren zijn in het gebouw of interieur. Tussen de bijeenkomsten in heeft u gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen en werkt u aan praktijkopdrachten. Aan het eind van de opleiding maakt u een plan dat het gehele proces vanaf visievorming tot en met uitvoering van bouw en inrichting behandelt. Dit plan komt interdisciplinair tot stand.

Zeven lesdagen

Hieronder is het lesprogramma op hoofdlijnen beschreven. Meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de lessen, de inspiratiesessies en de docenten vindt u in de folder bovenaan deze pagina. 

1. Brain-Storm

 • Hoe functioneren gezonde hersenen en wat gaat er mis in het aangedane brein
 • De omgeving als kompas voor het brein
 • Leren door observeren

2. Inspiratielab

 • Licht als niet farmacologisch medicijn
 • Bouwen voor het brein
 • Multidisciplinair samenwerken

3. Beweegwijs

 • Behoud van visie tijdens het proces
 • Rol van architectuur in gezondheid en geluk van mensen met dementie
 • Beweegvriendelijke omgeving: factoren die bewegen belemmeren en benutten

4. Een integrale kijk

 • Van visie naar ontwerp
 • Verlaten van gebaande paden
 • Verrijken van de leefomgeving
5. Realisatie in de praktijk
 • Casus in context
 • Werken met de Brein-Omgeving Methodiek
 • Presenteren van eigen plannen aan elkaar
6. Beter en wijzer
 • Presenteren van plan aan opdrachtgevers, bouwpartners en gebruikers
 • Werken met de Brein-Omgeving Methodiek
 • DEAL® Omgaan met onbegrip, onwetendheid en weerstanden
 • Balint intervisie Methode 

Door het Omgevingszorg Collectief volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Sylvia de Koning en Jos Slutter hebben deze opleiding ontwikkeld.
 
Docenten en voorbereidingscommissie
 • Sylvia de Koning - De Koning Creaties, Omgevingsvormgever, adviseur nieuwbouw, renovatie, interieur ontwerp PG, NAH en VG, docent Dementie Architectuur, Arnhem
 • Jos Slutter - Docent Dementie Architectuur,  adviseur Omgeving & Dementie, NAH en VG, Arnhem
 • Toine Schoutens - FLUXPLUS BV, Tilburg
 • dr. ir. Paul Vlaar - Eigenaar en algemeen directeur Ooijevaar Bevlogen Bouwers, Alkmaar
 • drs. Arnout Siegelaar MPE MRE - Eigenaar Woonzorgconcept, Apeldoorn
 • ir. Jarno Nillesen - Architect, senior partner Wiegerinck Architecten, Arnhem
 • Lida Waterlander - Waterland Consult Organisatieadvies, Training, Coaching, Supervisor, Zutphen
 • Sjaak Aveskamp - Neuropsycholoog, voormalig directeur Dementiezorg / NAH/ Gerontopsychiatrie bij De Zorggroep, Venray
 • Jan van de Rakt - fysiotherapeut en docent Neurorevalidatie
 • Quinten Dierick -  Beeldend kunstenaar en muzikant/performer, ervaringsdeskundige, Arnhem

Lesdata

De opleiding is een groot succes (zie: Tabblad Reviews).

De zeven opleidingsdagen voor de eerst volgende opleiding treft u hier onder aan.
De lessen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur in de middag.

Start 2024 - rooster:
 • 15 maart, 12 april, 24 mei, 28 juni, 13 september, 11 oktober, 15 november 

Aantal deelnemers 

Het aantal deelnemers is maximaal 15 en minimaal 10.

Accreditatie en certificering

 • Deze nascholing sluit aan bij de primaire doelstelling om kennis op het gebied van belevingsgerichte omgevingszorg ten behoeve van meer kwaliteit van leven te versterken en vaardigheden en inzicht te vergroten. De opleiding beslaat diverse vakgebieden en is direct relevant voor de beroepsuitoefening.
 • Accreditatie is aangevraagd voor architecten en ergotherapeuten.
 • Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat.

Betalen

De kosten voor deelname aan de opleiding bedragen € 1.983- (exclusief 21 % btw). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch. De studiegids zal digitaal worden toegestuurd.
U ontvangt na overmaking van het lesgeld aanvullende informatie en uw eerste observatie opdracht.

Locatie

De opleiding vindt plaats bij De Kookplaats. Utrechtseweg 310 B11, 6812AR Arnhem. Gebouw B07. Goed bereikbaar via openbaar vervoer. Er is voldoende ruimte op te parkeren.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.
Aanmelden kan via de bestelknop bovenaan deze pagina. 

Sorteren op:

Review toevoegen
Jet Vos - 18-09-2023 18:12

Ik werkte in de functie van projectmanager bouwen en verbouwen in de gehandicaptensektor. Daarvoor heb ik in de directe zorg gewerkt. Ik besprak alle wensen voor bouw en verbouw met cliënten, medewerkers en verwanten. De kennis in deze opleiding opgedaan, heeft me ongelooflijk geholpen aan alle betrokkenen de juiste vragen te stellen, door te vragen om uiteindelijk gezamenlijk tot een zo compleet mogelijk Pakket Van Eisen te komen. Wat uiteindelijk leidt tot een beter woonresultaat...

Jorrit Sijtsma - Projectleider Bouw - 17-09-2023 12:01

De opleiding "Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie" heb ik als zeer waardevol ervaren waarbij naast het kennis vergaren over dementie ook de ervaringsdeskundigen een bijzondere grote en betekenisvolle inbreng voor mij hebben gebracht.
De diverse thema’s die hier ter sprake zijn gekomen en vooral hoe verhoudt zich dit tot de praktijk (!) waren bijzonder te noemen. De uitwisseling tussen de diverse cursisten heeft ook zeker bijgedragen aan een positieve ervaring van deze cursus.
Bedankt voor alles en ik neem zeker de content mee als bagage in mijn dagelijkse werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Jorrit Sijtsma
Projectleider Bouw en verbouw Noorderboog

Kathleen Vandenbroucke - Ergotherapeut - 30-09-2021 13:14

In de cursus ‘ontwerpen ,bouwen en inrichten voor dementie’ wordt je meegenomen in de werking van de hersenen en welke invloed de omgeving heeft op het functioneren van de persoon met dementie. Een gunstige omgeving bepaalt mee hoe zelfstandig die persoon kan functioneren en ze kan desoriĂ«ntatie, verwardheid, angst en agressie verminderen.

Gedurende de ganse opleiding krijg je heel wat handvaten mee om het juiste advies te kunnen geven. Door de opdracht leer je dit toepassen in de praktijk. Het is een boeiende cursus en hopelijk mag het de kwaliteit van leven voor mensen met dementie verhogen. Deze cursus heeft mij in ieder geval gesterkt in mijn functie als dementie-expert binnen het expertisecentrum dementie.

Kathleen Vandenbroucke
Ergotherapeut en vormingsmedewerker

Tamara van de Griendt - Ergotherapeute - 30-09-2021 13:13

Met veel plezier heb ik de opleiding “Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie” gevolgd.
Aan de hand van de werking van ons brein en de wijze waarop we onze zintuiglijke prikkels verwerken word je op bijna speelse wijze meegenomen in hoe je een zo begrijpelijke mogelijke gebouwde en ingerichte omgeving creëert voor mensen met dementie.

De wijze waarop we onze omgeving waarnemen (door te zien, horen, ruiken, voelen en te “lezen”) kan hĂ©t verschil maken in hoe we onze omgeving beleven en hoe goed we hierin kunnen functioneren (met en zonder beschadigd brein)
De vele gastsprekers geven een mooie theoretische fundering over veel aspecten die met hersenkunde, bewegen, bouw/inrichting en implementatie te maken hebben. De verwerking van die theorie in eigen aangeleverde praktijksituaties biedt daarna een verdieping, de me inspiratie en “goede zin” gegeven heeft.

Dank voor de mooie en inspirerende dagen. Maakte dat het weer “ging stromen” en ik met een ander oog en oor naar de omgeving ben gaan kijken.

Met vriendelijke groet,

Tamara van de Griendt

Ergotherapeute Liberein

Herman Pel - – Sacon Architecten - 30-09-2021 13:11

Ik heb als architect aan de cursus deel mogen nemen in 2021 en ben erg blij dat ik dat gedaan heb. De cursus inspireerde mij om binnen de projecten voor mensen met dementie waar ik aan werk, de bewoner nog meer voorop te zetten.

Projecten zijn vaak complex (technisch, financieel) en veel factoren en belangen moeten behartigd worden, maar het doel is uiteindelijk het welbevinden van de toekomstige bewoners. Daarin vond ik het erg leerzaam dat aan de basis van de cursus het menselijk brein stond en dat dat vervolgens werd toegespitst op het beschadigde brein bij mensen met dementie. De cursus was – met een erg leuke groep professionals – een gezamenlijke zoektocht naar het onderzoeken, verwoorden en verbeelden van een gunstige leefomgeving voor mensen met dementie.

Tot ziens weer!

Elly van der Woude - 13-10-2019 16:37

Ik ben net gestart maar ben in jaren niet zo enthousiast geweest. Als dit de opmaat is naar het vervolg gaat het mij veel brengen!!

Paulien Frankes - 17-05-2019 14:06

Een hele goede cursus voor zowel zorgprofessionals als vastgoedprofessionals. Beide aandachtsgebieden komen ruim aan bod, waardoor je ook elkaars wereld beter leert begrijpen. Ik, als vastgoedprofessional, heb geleerd om vanuit de demente bewoner te denken en te redeneren. Hoe werkt het brein van een dementerende, hoe ervaart hij zijn omgeving en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat een dementerende een zo fijn mogelijk gebouw (inclusief inrichting) krijgt. Het geleerde is direct in de praktijk te brengen en heeft in mijn geval voor heel veel nieuwe inzichten gezorgd. Bedankt Sylvia, Jos en alle overige docenten voor jullie enthousiaste kennisoverdracht!

Marjan Lieuwes - 30-04-2019 20:02

Een prachtige cursus met goede en aansprekende gastdocenten, veel variatie. Met name de diversiteit in de cursusgroep maakt het geheel compleet. Veel ruimte om samen te sparren, ervaringen te delen en zaken vanuit een ander invalshoek te horen, verrijking van basis kennis! Nieuwe inzichten, ‘aha’ belevenissen!
Heerlijke locatie.

Sigrid van der Sar - 30-04-2019 20:01

Mensen met dementie kan ik als vaktherapeut niet beter maken. Wel kan ik er toe bijdragen dat de mensen die hen begeleiden/verzorgen zich bewust zijn van hoe de beschadigde hersenen van mensen met dementie werken. Waardoor zij van hun handelen, en de werkprocessen bewust anders kunnen laten verlopen. Hierdoor sluiten familie en medewerkers meer aan bij de verschillende behoeftes die mensen met dementie hebben, waardoor zij beter in hun vel zitten en er minder (on)begrepen probleem gedrag ontstaat.

Dit heb ik geleerd in de opleiding Brein Omgeving Coach van het BreinCollectief en pas ik dagelijks toe in mijn werk. Hierna heb ik de cursus Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie volgens de Brein Omgeving Methodiek gevolgd. Door deze cursus ben ik geen architect geworden, geen binnenhuisarchitect, geen kleurdeskundige. Wat ik wel heb geleerd is om vanuit de hersenkunde na te denken over wat belangrijk is bij wonen voor mensen met dementie. Ik weet nu hoe ik een gunstige woonomgeving kan creëren.

Ik vond dat het anders moest, dat het wonen in het verpleeghuis waar ik werk niet voldeed aan de behoeftes van de mensen die er wonen. Door de cursus kon ik dat wat ik zo graag wilde veranderen methodisch aan leren pakken. Ook heb ik geleerd om te verwoorden wat ik wilde gaan doen en kon ook uitleggen waarom dit goed was. En dat hielp, Ik deed niet zomaar wat... Ik ben een beleefhoek gaan inrichten tijdens de opleiding. En daarna de hele gang.

De organisatie ziet wat voor een positief effect de nieuwe inzichten vanuit de cursussen hebben. En krijg ik steeds meer ruimte om mijn ideeën te verwezenlijken.

Nu, een jaar verder, ben ik met verschillende disciplines bezig om een nieuw verpleeghuis mee te helpen ontwerpen en inrichten. Daarnaast gaan we bezig Om kleinschalige woonvormen qua inrichten/functionaliteit/veiligheid/innovatie/enz. te scannen op wat gunstig of ongunstig is voor mensen met dementie, om vervolgens een advies uit te gaan brengen. Waarna het in een meer jaren plan uitgewerkt gaat worden om het te concretiseren. Door deze cursus werk ik nu samen met andere disciplines om het nieuwe verpleeghuis dementie-wijs in te richten, en denken we over alles na, om vervolgens keuzes te maken die goed zijn voor de bewoners in de woongroepen.

En dat houdt veel meer in dan dat je het thuis ‘gezellig’ vindt ;-)

Het is fijn om deze cursussen te hebben gevolgd; die me helpen om nog meer betekenisvol bezig te zijn in mijn werk. Ook heeft het me geholpen zelfverzekerder te zijn, door kennis en een goed onderbouwde methodiek.

Groet,

Sigrid van der Sar
Vaktherapeut
Brein Omgeving Methodiek coach

Educatie - soort
Cursus of opleiding
Geaccrediteerd
Lezing
Workshop of training
Webinar
Educatie - doelgroep
Zorgprofessionals
Particulieren
Educatie - onderwerp
Activiteit stimuleren
Anneke van der Plaats
Aromazorg
Beweging stimuleren
Brein Omgeving Methodiek
Clownerie
Communicatie
Complementaire zorg
Contact maken
Cursus op maat
Dag- en tijdbesteding
Depressie bestrijding
Herinneringen ophalen
Intimiteit & seksualiteit
Leefomgeving inrichten
Lerend vermogen
Mantelzorgers betrekken
Massage en aanraking
Mondzorg
Muziek & zang
Omgaan met dementie
Omgevingszorg
Palliatieve zorg
Parkinson
Prettiger thuiswonen
Probleemgedrag
Psychogeriatrie en geriatrie
Simulatie van beperkingen
Slapen
Snoezelen
Stress en overbelasting
Voeding en diëtiek
Voorlezen en vertellen
Werk-leefprocessen en bejegening
Wet Zorg en Dwang