Geluid gaat nooit uit
Als de zichtbare wereld om je heen je even te veel wordt, dan kun je je ogen dicht doen. Dat kan niet met geluid. Vierentwintig uur per dag ben je omgeven door geluid.

Kirsten van den Bosch doet een promotieonderzoek naar het effect van geluidsomgevingen op verschillende groepen mensen, zoals mensen met zeer ernstige visuele en verstandelijke beperkingen - zoals mensen met dementie - of mensen met probleemgedrag, of moeilijk verstaanbaar gedrag.

Dit onderzoek naar de invloed van geluid in de omgeving op het welzijn van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen heeft de Ds. Visscherprijs 2016 gewonnen. De jury noemde het onderzoek van Kirsten van den Bosch van grote waarde, omdat het zorgt voor meer bewustwording bij begeleiders om zorg te dragen voor een verbeterde auditieve omgeving, met minder probleemgedrag bij cliënten tot gevolg.

Deze bevindingen sluiten naadloos aan op de inzichten vanuit de moderne hersenkunde van dr. Anneke van der Plaats en haar adviezen (de Brein Omgeving Methodiek™) voor hoe je met het aanbieden van de juiste prikkels het leven van mensen met dementie kunt veraangenamen en niet gebrepen probleemgedrag kunt voorkomen. 

In haar boeken De wondere wereld van dementie en Het demente brein. Omgaan met probleemgedrag. legt ze op een hele toegankelijke manier uit welke prikkels gunstig dan wel ongunstig zijn. Zij geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van hersenen bij ouderen met dementie. Onze persoonlijke ervaring is dat de boeken ook voor mantelzorgers heel verhelderend zijn. In januari 2016 verscheen haar laatste boek De dag door met dementie, speciaal geschreven voor de thuissituatie.
    07-04-2016 00:00