"Bewegen is goed voor het brein. Dit geldt voor alle mensen en ook voor mensen met dementie. De vraag is echter hoe krijg je mensen met dementie aan het bewegen? Zij kunnen niet meer op commando handelen. Het doen van een doelgerichte actie op grond van verbale instructies is een hogere hersenfunctie (het bovenbrein), die verloren gaat bij dementie. Menige ergo- en fysiotherapeut kent dit verschijnsel. Men noemt dit “niet instrueerbaar” en meestal is hiermee de kous af.

Er is echter wél een weg om mensen met dementie te laten bewegen en dat is om hen a.h.w. te “verleiden” tot bewegen. Verleid worden is een prikkel die door het onderbrein maar al te graag in een handeling wordt omgezet. Er zijn een aantal methodes waarmee verleid kan worden: dans- of marsmuziek, uitnodigende gebaren, de juiste uitgangshouding vinden, humor, samen bewegen en iemand de gelegenheid geven om na te apen c.q. spiegelen. Dit alles werkt het beste in een groepje waarin de therapeut of verzorgende het voorbeeld geeft. Het is dus niet vanzelfsprekend dat mensen met dementie doen wat je vraagt. Het creëren van een omgeving uit hun jeugd is ook een sterk middel om bij demente mensen doelgerichte handelingen uit te lokken. Daarover volgende keer meer." 

dr. Anneke van der Plaats
 
Zij is sociaal geriater en co-auteur van:
De wondere wereld van dementie
Het demente brein. Omgaan met probleemgedrag.
Meer kwaliteit van leven. Integratieve persoonsgerichte dementiezorg.
De dag door met dementie

    21-09-2014 00:00