Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
* Cursus - Zinvolle 24 uurs dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats | In-company
4 Reviews | Review toevoegen
Helpt deelnemers een zinvolle dagbesteding te ontwikkelen volgens de Brein Omgeving Methodiek. U maakt een plan in de eigen werksituatie waardoor signaal- en probleemgedrag sterk af kan nemen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
 
Op verlanglijst

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

  
Vraag nu meer info en/of offerte voor in-company training aan  

Voorkom de grote verveling - Intramuraal en Extramuraal

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

Waarom een dag- en tijdbestedingsprogramma voor mensen met dementie
 

“Kind, heb ik nog een taak?”
Mevrouw de Koning, december 2012

Mensen met dementie zijn steeds minder goed in staat om zelf te bedenken wat zij zouden kunnen doen om de dag door te komen. ‘De grote verveling’ die zij hierdoor ervaren is een belangrijke oorzaak van niet begrepen (probleem)gedrag zoals dwangmatig slapen, roepen, onderling ruzie maken en ronddolen. Het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding is daarom een heel belangrijk onderdeel van professionele zorg.

De Brein Omgeving Methodiek biedt professionals goede handvatten om hier vorm en inhoud aan te geven, met de ‘juiste prikkels’ en de ‘juiste activiteiten’ op het ’juiste moment’ van de dag of nacht. De cursus Zinvolle Dagbesteding leert deelnemers om deze methodiek in de praktijk toe te passen en hoe hier collega’s en mantelzorgers bij betrekken.

Resultaat

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. Daardoor bent u in staat om op een effectievere manier zinvolle activiteiten aan te bieden. Doordat u het gedag beter begrijpt, weet u wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. U bent zich beter bewust van de gevoelens van mantelzorgers en kunt hen uitleggen hoe zij een rol kunnen spelen in de dagbesteding. U heeft een plan gemaakt om de zinvolle dagbesteding in de eigen werksituatie verder vorm en inhoud te geven waardoor probleem-gedrag sterk af kan nemen. 

Voor wie

 • De cursus wordt aangeboden op locatie bij bedrijven/zorgorganisaties (in-company) of aan groepen die zelf zijn samengesteld, met een minimum van 6 en een maximum van 12 deelnemers. Daarnaast kunnen wij een online een individueel coachingstraject verzorgen. Neem contact op voor meer informatie en een begroting.
 • De cursus is bedoeld voor activiteitenbegeleiders, activiteitencoördinatoren, medewerkers welzijn, medewerkers dagopvang, medewerkers dagverzorging en gastvrouwen.
 • Deelnemers zijn werkzaam in de psychogeriatrische zorg en te beschikken over ervaring in de omgang met mensen met dementie.

Globale inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende leerinhouden aan de orde:

 • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie;
 • Observeren van de huidige praktijksituatie en onderscheiden op welke momenten professionals de zorg op zich moeten nemen voor de tijdsbesteding;
 • Bepalen voor de eigen praktijksituatie welke activiteiten, op welk tijdstip een positieve invloed kunnen hebben op de omgeving en het welzijn van de mensen die daar verblijven;
 • Onderkennen wat de invloed is van de aanwezigheid van professionals en mantelzorgers op de beleving van mensen met dementie;
 • Manieren voor uitnodigen van mensen met dementie om actief te worden;
 • Leren hoe de kennis en vaardigheden over te dragen op collega’s en mantelzorgers;
 • Een plan van aanpak maken voor zinvolle tijdsbesteding in de eigen werksituatie, zowel voor een groep als individueel (toets). 

Het resultaat van deze cursus kan zijn dat we gezamenlijk een ‘anti-vervelingboekje’ samenstellen en dit via de Dementie-winkel.nl wereldkundig maken.

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld.

Docenten
De opleiding wordt verzorgd door Lida Waterlander, Ilja Kuipers en Sigrid van der Sar.

Brein Omgeving Methodiek

De opleidingen en cursussen zijn gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methodiek ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van 'De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methodiek helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Onder de omgeving verstaan wij

 • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
 • De manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden;
 • De tijdsbesteding. 

Voor meer informatie over de methodiek en een folder met een overzicht van overige opleidingen: zie de bijlagen.

In-company

De wordt op uw eigen locatie verzorgd voor een groep met 6-12 deelnemers. Daarnaast kunnen we een online een individueel coachingstraject verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

  Vraag nu meer info en/of offerte voor in-company training aan  

Studiebelasting

De studiedagen bestaan uit 7 effectieve lesuren per dag. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Aantal deelnemers

Maximaal 15.

Toetsing en certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets. Behalen van het certificaat geeft toelating (met korting) tot de opleiding Brein-Omgeving Coach.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende registers:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) en Register Zorgprofessionals:
  • Geriatrie-Gerontologie;
  • GGZ; 
  • Kwaliteitsregister V&V,
  • Palliatieve Zorg; 
  • SPV; 
  • Wijkverpleegkunde.
    
 • Registerplein: 
  • Agogen (AG); 
  • Cliëntondersteuners–SPH –SPW; 
  • GGZ-agogen (Activiteitenbegeleiding- Welzijn); 
  • Maatschappelijk werk (MW).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Sorteren op:

Review toevoegen
Evaluatie deelnemers Domus Magnus - 04-07-2023 09:07

𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗲𝗹𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗶𝗻-𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗼𝗺𝘂𝘀 𝗠𝗮𝗴𝗻𝘂𝘀 (𝗺𝗲𝗶/𝗷𝘂𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯)

𝗧𝗼𝗲𝗴𝗲𝗽𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗵𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻𝗸𝘂𝗻𝗱𝗲:
Interessante informatie, zeer bruikbaar.
Hele prettige, duidelijke presentatie van Sigrid.
Speelt in op de behoefte van AB-ers, goede voorbeelden. (Praktijk).
Inhoud was niet helemaal nieuw voor mij, want ik heb zelf het boek van Anneke van der Plaats, maar heel goed om opgefrist te worden.
Duidelijke presentatie met voorbeelden en tijd en aandacht voor vragen van de deelnemer.
De werking van het brein: Interessant maar had meer theorie verwacht/gehoopt. Laatst van Frije een lezing over dementie gehad.
Zij ging meer in op symptomen, diversiteiten stadia. Iets meer klinisch dus. Dat miste ik in dit gedeelte van de cursus.
Wat gebeurt er in de hersenen als iemand zich verveelden wat kun jij doen: Duidelijk uitgelegd en door ervaringen van overige cursisten zeer praktisch en herkenbaar.
Ik heb ontzettend veel geleerd. Theorie is gemakkelijk te begrijpen en toe te passen. De juf 😊 legt duidelijk uit, heeft heel veel praktische voorbeelden.
Goede duidelijke informatie die toepasbaar is! Verdrijf is de oplossing voor grote verveling. De bewoners verleiden!!!
Ik vond de inhoud interessant, werking v/h brein. Ik heb niet onthouden wat er precies in de hersenen gebeurt als iemand zich verveelt.
Mijn idee is dat mensen ook nog heel veel aan het verwerken zijn bij dementie, dit is miet meetbaar in de hersenen, maar wel belangrijk.
Ik heb heel veel aan deze tips gehad ik heb hier heel veel van geleerd.
Super veel tips waar ik veel aan heb en in de praktijk meteen bruikbaar.

𝗗𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗹𝗼𝗲𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗸𝗸𝗲𝗹𝘀 𝘂𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗼𝗺𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗽 𝗵𝗲𝘁 𝗯𝗿𝗲𝗶𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲:
Wordt door het maken van het huiswerk erg inzichtelijk om over na te denken en te implementeren.
Geleerd: te veel of juist te weinig prikkels. En wat te doen-tips. Uitleg bioritme helder. En dingen uitproberen.
Heel goed om heel bewust bij stil te staan hoe de dag van de bewoner verloopt. (Observatie)
Tips en evaluatie voor/vanuit de groep voor positieve prikkels.
En hoe om te gaan met negatieve prikkels en deze te bestrijden/beperken.
Duidelijke uitleg, wellicht nog wat dieper op theorie ingaan.
Het is fijn om welzijn breder te kunnen ‘zien’ nu. Dus wat gebeurt er gedurende de dag en niet alleen: ‘Wat doe ik met de bewoners’.
De informatie is informatief. De week en leefprocessen helder. De omgang met onbegrepen gedrag kun je doorbreken door empathie te tonen.
Heel fijn om over dag/nacht ritme te horen, ook goed om in de praktijk te gebruiken.
Oefeningen en huiswerk waren een hele klus maar ontzettend leerzaam.
Je staat hierdoor veel meer stil bij je eigen houding die niet altijd goed is.
Sigrid gaat goed in op de praktijk die in de huizen speelt.
Ik heb veel van leef processen geleerd ik zal aan andere collega’s ook aanraden.
Erg interessant opent ogen.

𝗩𝗮𝗻 𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗸𝗲𝗻:
Alle casussen en ideeën die werden uitgewisseld waren handig en zeker te gebruiken.
Observeren. Goede activiteiten aanbieden.
Kleine handelingen zijn ook al waardevol. Hokjes denken -anders denken.
Te weinig tijd om in te gaan op alle werkplannen die gemaakt zijn. Er zijn er 2 behandeld. Tip: minder lang ingaan op persoonlijke situaties.
Veel aandacht voor uitwisselen van ervaringen vanuit verschillende locaties. Tips en voorbeelden.
Zeer behulpzaam en duidelijk uitgelegd. Casus en voorbeelden van overige cursisten en trainster zeer leerzaam.
Ik vond het 2 leerzame dagen met veel nieuwe inzichten in een prettige sfeer. Fijne ‘juf’ met humor en passie!
Veel leuke nieuwe ideeen gekregen mbt dag en tijdbesteding.
Fijn en leerzaam om ervaringen ook met collega’s te delen. Ook herkenning van moeilijke, lastige situaties met bewoners.
Duidelijk en leeft zich in. Hopelijk krijgen alle medewerkers de kans deze cursus te volgen.
Ik zal de activiteiten toch anders gaan bekijken.
Inhoud vond ik wat minder, alleen bepaalde tips zijn handig.

𝗗𝗲𝗹𝗲𝗻 𝘄𝗮𝘁 𝗷𝗲 𝗵𝗲𝗯𝘁 𝗴𝗲𝗹𝗲𝗲𝗿𝗱:
Veel geleerd, ook door contact met andere collega’s. Zou deze cursus zeker aanraden.
Interessant, verhelderend, Gezellig, goede tips, leuke voorbeelden.
Bewustwording van situaties, hoe te handelen en het maken van een plan. Nieuwe ideeën opgedaan van andere collega’s en van Sigrid.
In het algemeen vond ik Sigrid prettig en rustig in de omgang. Sigrid heeft veel ervaring en kennis.
Prettige docent, positieve feedback en stimulans voor onderlinge uitwisseling. Veel tips.
Ik zou deze cursus aanraden voor mensen die nog niet zo lang met dementie werken of bv gastvrouwen/koks. Zij zijn ook direct betrokken met de bewoners. Wellicht dan niet zo uitgebreid. Het was fijn om veel praktijk dingen te delen.
Ja ik raad deze cursus mijn collega’s zeker aan. Ik hoop dat we met het hele team hiermee bezig kunnen.
Ik vind dat iedereen binnen Domus deze training zou ‘moeten’ volgen, zodat je je beter kunt verplaatsen in de belevingswereld van onze bewoners. De training is laagdrempelig en interessant!
Ik vond de cursus interessant, heb ook op mijn werk hierover verteld.
Erg positief en aanraden aan collega’s Vaak weten we al een boel over dementie. Maar met de praktische oefeningen en theorie is omgaan met bewoners een stukje gemakkelijker geworden. Dank Sigrid om me nog dieper in de dementiewereld te hebben meegenomen!
Veel geleerd en vooral ook zelfverzekerder geworden!
Prima. Kan wat met de voorbeelden en materialen die ze heeft laten zien.
Ik heb van deze cursus heel veel geleerd.
Zeker aan te bevelen voor alle collega’s; keuken, schoonmaak, zorg. Zo worden we een sterker team en gaan we gedrag beter begrijpen.

claudia Wijnands - 21-01-2019 09:18

het is een erg zinvolle cursus ,voor ieder die meet dementerende mensen in aanraking komt.
is voor ons helaas best wel uit de buurt dus cursus op locatie was ook niet verkeerd.

Annemarie - 11-01-2019 21:39

Je leert het belang van een tijdsinvulling, je wordt je bewust van het ritme met van iemand met dementie, je leert van je mede studenten, kortom een aanrader wil je jezelf verder verdiepen en eventueel probleemgedrag voor zijn. maar bovenal wil je mensen met een dementie positief prikkelen.

Cursisten Den Annenborch | In-Company - 24-05-2018 15:29

In reactie op de vraag "Wat vertel je anderen over deze cursus":

"Je wordt er bewust van hoe bewoners de dag ervaren door de observatie en kan dan verbeteringen toepassen."
"Je leert veel in korte tijd, ook van de ervaringen van anderen."
"Het helpt echt als je meer weet over de werking van de hersenen van de bewoners."
"Je leert beter observeren."
"Wist al veel van de hersenen maar toch veel bijgeleerd."
"Je leert verder te denken bijvoorbeeld wanneer mensen actief moeten zijn."

Educatie - soort
Cursus of opleiding
Geaccrediteerd
Lezing
Workshop of training
Webinar
Educatie - doelgroep
Zorgprofessionals
Particulieren
Educatie - onderwerp
Activiteit stimuleren
Anneke van der Plaats
Aromazorg
Beweging stimuleren
Brein Omgeving Methodiek
Clownerie
Communicatie
Complementaire zorg
Contact maken
Cursus op maat
Dag- en tijdbesteding
Depressie bestrijding
Herinneringen ophalen
Intimiteit & seksualiteit
Leefomgeving inrichten
Lerend vermogen
Mantelzorgers betrekken
Massage en aanraking
Mondzorg
Muziek & zang
Omgaan met dementie
Omgevingszorg
Palliatieve zorg
Parkinson
Prettiger thuiswonen
Probleemgedrag
Psychogeriatrie en geriatrie
Simulatie van beperkingen
Slapen
Snoezelen
Stress en overbelasting
Voeding en diëtiek
Voorlezen en vertellen
Werk-leefprocessen en bejegening
Wet Zorg en Dwang