Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
* Cursus - Zinvolle 24 uurs dag- en tijdbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats | Open inschrijving of In-company
3 Reviews | Review toevoegen
Deze cursus helpt deelnemers een zinvolle dagbesteding te ontwikkelen volgens de Brein Omgeving Methodiek

Standaard levertijd

Zie data

€ 795,00
Prijs per persoon
Aantal: 
Bestellen
 
Op verlanglijst

| Meer

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

  
Vraag nu meer info en/of offerte voor in-company training aan  

Voorkom de grote verveling - Intramuraal en Extramuraal

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

Waarom een dag- en tijdbestedingsprogramma voor mensen met dementie
 

“Kind, heb ik nog een taak?”
Mevrouw de Koning, december 2012

Mensen met dementie zijn steeds minder goed in staat om zelf te bedenken wat zij zouden kunnen doen om de dag door te komen. ‘De grote verveling’ die zij hierdoor ervaren is een belangrijke oorzaak van niet begrepen (probleem)gedrag zoals dwangmatig slapen, roepen, onderling ruzie maken en ronddolen. Het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding is daarom een heel belangrijk onderdeel van professionele zorg.

De Brein-Omgeving Methodiek biedt professionals goede handvatten om hier vorm en inhoud aan te geven, met de ‘juiste prikkels’ en de ‘juiste activiteiten’ op het ’juiste moment’ van de dag of nacht. De cursus Zinvolle Dagbesteding leert deelnemers om deze methodiek in de praktijk toe te passen en hoe hier collega’s en mantelzorgers bij betrekken.

Resultaat

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. Daardoor bent u in staat om op een effectievere manier zinvolle activiteiten aan te bieden. Doordat u het gedag beter begrijpt, weet u wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. U bent zich beter bewust van de gevoelens van mantelzorgers en kunt hen uitleggen hoe zij een rol kunnen spelen in de dagbesteding. U heeft een plan gemaakt om de zinvolle dagbesteding in de eigen werksituatie verder vorm en inhoud te geven waardoor probleem-gedrag sterk af kan nemen. 

Voor wie

Voor activiteitenbegeleiders, activiteitencoördinatoren en medewerkers welzijn, medewerkers dagopvang, medewerkers dagverzorging en gastvrouwen. 

Deelnemers aan deze cursus zijn werkzaam in de psychogeriatrische zorg en hebben ervaring in de omgang met mensen met dementie.

Globale inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende leerinhouden aan de orde:

 • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie;
 • Observeren van de huidige praktijksituatie en onderscheiden op welke momenten professionals de zorg op zich moeten nemen voor de tijdsbesteding;
 • Bepalen voor de eigen praktijksituatie welke activiteiten, op welk tijdstip een positieve invloed kunnen hebben op de omgeving en het welzijn van de mensen die daar verblijven;
 • Onderkennen wat de invloed is van de aanwezigheid van professionals en mantelzorgers op de beleving van mensen met dementie;
 • Manieren voor uitnodigen van mensen met dementie om actief te worden;
 • Leren hoe de kennis en vaardigheden over te dragen op collega’s en mantelzorgers;
 • Een plan van aanpak maken voor zinvolle tijdsbesteding in de eigen werksituatie, zowel voor een groep als individueel (toets). 

Het resultaat van deze cursus kan zijn dat we gezamenlijk een ‘anti-vervelingboekje’ samenstellen en dit via de Dementie-winkel.nl wereldkundig maken.

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld.

Docenten
De opleiding wordt verzorgd door Lida Waterlander en Ilja Kuipers.

Brein-Omgeving Methodiek

De opleidingen en cursussen zijn gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methodiek ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van 'De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methodiek helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Onder de omgeving verstaan wij

 • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
 • De manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden;
 • De tijdsbesteding. 

Voor meer informatie over de methodiek en een folder met een overzicht van overige opleidingen: zie de bijlagen.

Cursusdata

De cursus duurt 2 dagen. Voorafgaand aan de eerste lesdag en tijdens de cursus worden praktijkopdrachten uitgevoerd. 

Start najaar 2023

 • 13 oktober en 18 december 2023. 

In-company

De opleiding kan ook in-company worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

  Vraag nu meer info en/of offerte voor in-company training aan  

Studiebelasting

De studiedagen bestaan uit 7 effectieve lesuren per dag. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Aantal deelnemers

Maximaal 15.

Locatie

De KookPlaats - Arnhem Buiten.

Toetsing en certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets. Behalen van het certificaat geeft toelating (met korting) tot de opleiding Brein-Omgeving Coach.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende registers:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) en Register Zorgprofessionals:
  • Geriatrie-Gerontologie;
  • GGZ; 
  • Kwaliteitsregister V&V,
  • Palliatieve Zorg; 
  • SPV; 
  • Wijkverpleegkunde.
    
 • Registerplein: 
  • Agogen (AG); 
  • Cliëntondersteuners–SPH –SPW; 
  • GGZ-agogen (Activiteitenbegeleiding- Welzijn); 
  • Maatschappelijk werk (MW).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Sorteren op:

Review toevoegen
claudia Wijnands - 21-01-2019 09:18

het is een erg zinvolle cursus ,voor ieder die meet dementerende mensen in aanraking komt.
is voor ons helaas best wel uit de buurt dus cursus op locatie was ook niet verkeerd.

Annemarie - 11-01-2019 21:39

Je leert het belang van een tijdsinvulling, je wordt je bewust van het ritme met van iemand met dementie, je leert van je mede studenten, kortom een aanrader wil je jezelf verder verdiepen en eventueel probleemgedrag voor zijn. maar bovenal wil je mensen met een dementie positief prikkelen.

Cursisten Den Annenborch | In-Company - 24-05-2018 15:29

In reactie op de vraag "Wat vertel je anderen over deze cursus":

"Je wordt er bewust van hoe bewoners de dag ervaren door de observatie en kan dan verbeteringen toepassen."
"Je leert veel in korte tijd, ook van de ervaringen van anderen."
"Het helpt echt als je meer weet over de werking van de hersenen van de bewoners."
"Je leert beter observeren."
"Wist al veel van de hersenen maar toch veel bijgeleerd."
"Je leert verder te denken bijvoorbeeld wanneer mensen actief moeten zijn."