* Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
2 Reviews | Review toevoegen

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter duiden. Aanpassingen in de fysieke omgeving, werk-leefprocessen en tijdbesteding zijn in gang gezet. U kunt collega's coachen.

Standaard levertijd

Zie de keuzedata

€ 3.950,00
Prijs per persoon

 

Velden met een * zijn verplichte velden
Aantal: 
Bestellen
Op verlanglijst
 

| Meer

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Voor meer kwaliteit van leven - intramuraal en extramuraal

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

Opleiding én veranderproces

De opleiding Brein-Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek’ is gebaseerd op recente kennis uit de neurowetenschappen over hoe het brein bij mensen met dementie functioneert. Een heel belangrijk inzicht is dat het gedrag van deze mensen steeds sterker afhankelijk wordt van de omgeving. Een ongunstige omgeving die niet is aangepast aan de capaciteiten van een beschadigd brein speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie.  Deze methodiek biedt professionals goede handvatten om vorm en inhoud te geven aan het beter aanpassen van de omgeving aan de capaciteiten van het beschadigde brein bij mensen met dementie.

De opleiding is heel praktijkgericht. Vrijwel direct wordt op de eigen locatie door de cursist een veranderproces in gang gezet dat één jaar duurt. Collega’s worden hierbij betrokken. Zij worden als het ware meegenomen in de scholing. 

Resultaat

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. Doordat u het gedag beter begrijpt, weet u wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te verbeteren. Aanpassingen in de fysieke omgeving, werk-leefprocessen en de tijdbesteding zijn in gang gezet. En u kunt collega’s en anderen daarin coachen. Probleemgedrag neemt sterk af.

Voor wie

 • Professionals in de zorg en het beroepsonderwijs (verpleegkundigen, verzorgenden, zorgondersteuners, vak-therapeuten, docenten HBO-MBO. 
 • Deelnemers hebben kennis van en ervaring met mensen met dementie, en zijn betrokken bij de intramurale en extramurale gezondheid- en welzijnszorg. 
 • Deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat door de context (omgeving) te veranderen doelgericht/aangepast gedrag kan ontstaan bij mensen met dementie. 

Veranderen in drie fases

De opleiding bestaat uit drie fases die worden afgesloten met een toetsmoment:

1. Inrichten van de fysieke omgeving 
Na zorgvuldig observeren op basis van de aangeboden lesstof wordt een Brein-Omgeving Interieurplan gemaakt voor een aanpassing van de huiskamer, gang, slaapkamer of sanitair in een instelling of thuissituatie. 
De supervisor komt langs voor het 1e supervisiegesprek met de deelnemer en de verantwoordelijk leidinggevende. Met instemming van de verantwoordelijk leidinggevende wordt een begin gemaakt met het invoeren van de aanpassingen.

2. Werk-leefprocessen aanpassen, inclusief bejegening en tijdsbesteding
Na zorgvuldige observeren op basis van de aangeboden lesstof wordt een Brein-Omgeving plan gemaakt voor aanpassingen in een werk-leefproces. De supervisor komt langs voor het 2e supervisiegesprek met de deelnemer en de verantwoordelijk leidinggevende. Met instemming van de verantwoordelijk leidinggevende wordt een begin gemaakt met het doorvoeren van de aanpassingen.

3. Borgen van veranderingen
In de laatste fase staat het borgen van de veranderingen binnen het zorgsysteem van de instelling of thuiszorgorganisatie centraal. De supervisor komt langs voor het 3e super- visiegesprek met de deelnemer en de verantwoordelijk leidinggevende. Dit is tegelijkertijd een evaluatief eindgesprek. Door de deelnemer is hier een plan voor gemaakt.

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld.

Docenten

 • Ilja Kuipers
 • Jos Slutter
 • Lida Waterlander
 • Sylvia de Koning
 • Christa Roufs

Brein-Omgeving Methodiek

De opleiding is gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methodiek ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van 'De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methodiek helpt deelnemers aan de opleiding om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep. Deze aanpak kan zowel in de zorginstelling als in de thuissituatie, dagbehandeling en dagopvang worden toegepast. Om de veranderingen in de woon-leefsituatie van mensen met dementie te helpen realiseren leiden wij Brein-Omgeving Coaches op. Op basis van gerichte observatie van de omgeving en het gedrag van mensen met dementie ontwikkelen zij veranderplannen.

Eerst wordt de fysieke omgeving waar mogelijk wordt aangepast. Hierdoor verdwijnt al een deel van het onbegrepen (probleem)gedrag. Daarna worden werk-leefprocessen, de organisatie van wonen en leven (ook thuis) en de bejegening ingeoefend. Zij coachen collega’s tijdens de implementatie van een verandering en adviseren zij bij het borgen daarvan in het kwaliteitssysteem van de (thuis)zorgorganisatie.
 
De uitvoering van het veranderingsproces start al tijdens de opleiding, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke leidinggevende. Een supervisor van de opleiding ondersteunt bij de implementatie op locatie. Deze legt een aantal praktijkbezoeken af om de toekomstige Brein-Omgeving Coach te begeleiden. Daarnaast overlegt de supervisor met de leidinggevende over het verloop van het proces, de gewenste aanpak en het resultaat. De verantwoordelijke leidinggevende is aanwezig bij het eindgesprek.

Onder de omgeving verstaan wij

 • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
 • De manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden, inclusief bejegening;
 • De tijdsbesteding. 

Globale inhoud

In de opleiding tot Brein-Omgeving Coach komen de volgende leerinhouden aan de orde: 
 • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie;
 • Optimaal bouwen en inrichten voor mensen met dementie;
 • Veranderen en verbeteren als proces;
 • Toegepaste hersenkunde bij mensen met dementie;
 • Omgaan met probleemgedrag;
 • De rol van bejegening en dagbeleving;
 • Werkprocessen, woon-leef-processen en dagbeleving;
 • De Brein Omgeving Methodiek;
 • Maken van een Brein Omgeving Plan;
 • Omgaan met kansen en bedreigingen in een veranderproces;
 • Coachen van collega’s tijdens een veranderproces;
 • Veranderen/verbeteren en de relatie met kwaliteitszorg. 

Cursusdata

De theoretische opleiding omvat 10 dagen gedurende 1 jaar.  De opleiding wordt twee keer per jaar aangeboden. De tien opleidingsdagen voor de eerst volgende opleiding treft u hier onder aan:

Start december 2020 - BOC8 (VOL)

Start september 2021 - BOC9 

 • 2021: 18 november, 16 december
 • 2022: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 8 september , 6 oktober, 10 november

Studiebelasting

 • De studiedagen bestaan uit 7 effectieve lesuren per dag. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.
 • ​De supervisiedagen bestaan uit 4 effectieve lesuren per dag. Hiervoor moet rekening gehouden worden met 4 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Aantal deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 14

Toetsing en certificering

De opleiding bestaat uit drie fases die worden afgesloten met een toetsmoment.      

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd en ingeschreven bij de volgende registers voor 75 punten:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) en Register Zorgprofessionals:
  • Geriatrie-Gerontologie;
  • GGZ; 
  • Kwaliteitsregister V&V,
  • Palliatieve Zorg; 
  • SPV; 
  • Wijkverpleegkunde.
    
 • Registerplein: 
  • Agogen (AG); 
  • Cliëntondersteuners–SPH –SPW; 
  • GGZ-agogen (Activiteitenbegeleiding- Welzijn); 
  • Maatschappelijk werk (MW). 

Kosten

De deelnemersprijs € 3.950,- incl. BTW Hierbij zijn inbegrepen, certificering, koffie, thee, lunch en het boek Het demente brein. Omgaan met probleemgedrag door Anneke van der Plaats en Gerke de Boer.

In-company kan ook

De opleiding kan bij max. 16 deelnemers ook incompany verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Locatie

De KookPlaats - Arnhem.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.
Aanmelden kan via de bestelknop bovenaan deze pagina. 

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Sorteren op:

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst  goedgekeurd moet worden door de beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is, verschijnt hij op deze pagina.

Karola Bleijie-zwiers - 05-09-2016 10:35

In 2015-2016 heb ik de scholing brein omgeving coach gevolgd.
Zelf ben ik leidinggevende in een verzorgingshuis.

Wat mij betreft zouden er meer leidinggeven deze geweldige cursus moeten volgen. Het liefst samen met een aantal medewerkers van je team. Samen sterk staan om de BOM te adopteren in de organisatie doet wonderen.
Ik beveel deze cursus echt aan. Ik dacht al veel te weten van dementie maar moet bekennen dat dit niet zo was. Vooral wat mensen met dementie voelen, hoever denken en hun reactie hierop.

Prachtig. Dus ook voor medewerkers die leiding geven!

Jeannet - 05-09-2016 10:33

Ouderen met dementie hebben mijn hart. We zorgen voor ze en we gaan op een bepaalde manier met ze om. Meestal gebaseerd op ervaringen die we in het verleden hebben opgedaan. En vaak gebruiken we ons 'gezonde boeren verstand'
Soms staan we voor een situatie waar niet één-twee-drie een oplossing voor is.

Wat ik in de opleiding heb geleerd, is dat bepaald gedrag veroorzaakt wordt door iets: de omgeving, de bejegening of gewoon omdat we onze gewoontes toepassen op het dementerende brein. Door inzicht in het functioneren van het dementerende brein, ben ik het gedrag beter gaan begrijpen. Door de inzichten toe te passen in de praktijk heb ik gezien dat, door soms betrekkelijk eenvoudige aanpassingen in de dag, het cognitief functioneren van de ouderen met dementie verbeterd. En bewoner en verzorging doen daar positieve ervaringen mee op.

Ik heb het als zeer leerzaam en verhelderend ervaren, om te ontdekken hoeveel wij kunnen doen om het leven van alle dag voor de oudere met dementie prettig te laten verlopen.

Laatst bekeken producten