Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
* Opleiding - Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
3 Reviews | Review toevoegen
U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter duiden. Aanpassingen in de fysieke omgeving, werk-leefprocessen en tijdbesteding zijn in gang gezet. U kunt collega's coachen.

Standaard levertijd

Zie de keuzedata

€ 3.960,00
Prijs per persoon - 12 lesdagen
Aantal: 
Bestellen
 
Op verlanglijst

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Voor meer kwaliteit van leven - intramuraal en extramuraal

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

Opleiding én veranderproces

De opleiding legt sterk de nadruk op de praktijk. U start vanaf het begin een veranderingsproces in overleg met het management. U neemt uw collega's als het ware actief mee in de scholing en het proces. Als u zich aanmeldt, geeft uw zorgorganisatie impliciet toestemming om veranderingsprocessen in gang te zetten.

De opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek is o.a. gebaseerd op recente kennis uit de neurowetenschappen over hoe het brein bij mensen met dementie functioneert. Heel belangrijk is het inzicht dat het gedrag van deze mensen steeds sterker afhankelijk wordt van de omgeving. Een ongunstige omgeving die niet is aangepast aan de capaciteiten van een beschadigd brein speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. 

Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. Hoe kan je bepalen wat gunstig of ongunstig is? Het is belangrijk om te weten hoe je daar het beste op kan reageren en verbeteringen in de omgeving aan kunt brengen. Dat is anno 2022 professionele zorg voor mensen met dementie.

De Brein Omgeving Methodiek biedt professionals goede handvatten om hier vorm en inhoud aan te geven.

Het resultaat is persoonsgerichte zorg

 • De Brein Omgeving Coach kan de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden.
 • U weet wat u kunt doen om onrust en stress te verminderen en het gevoel van welzijn te verbeteren.
 • Aanpassingen in de fysieke omgeving, werk-leefprocessen, de tijdbesteding en bejegening zet u in overleg in gang.
 • U betrekt collega's, ondersteunende diensten en mantelzorgers daarbij.
 • Probleemgedrag neemt sterk af en medicatie verstrekken is minder vaker nodig.

Voor wie

 • Professionals in de zorg en het beroepsonderwijs (verpleegkundigen, verzorgenden, zorgondersteuners, vak-therapeuten, docenten HBO-MBO). 
 • Deelnemers hebben kennis van en ervaring met mensen met dementie, en zijn betrokken bij de intramurale en extramurale gezondheid- en welzijnszorg. 
 • Deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat door de context (omgeving) te veranderen doelgericht/aangepast gedrag kan ontstaan bij mensen met dementie. 

Brein Omgeving Methodiek

De Brein Omgeving Methodiek is een theoretische en methodische werkwijze die ontwikkeld is door dr. Anneke van der Plaats. Deze methodiek is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek dat zij samen met professor Cools heeft gedaan. Het vermoeden bestond dat je het gedrag van mensen met dementie en NAH kan beïnvloeden door het gunstig maken van de omgeving. En dat je daarmee het toedienen van medicijnen bij onbegrepen gedrag kan verminderen of uitstellen.

Zij onderzochten dit in de praktijk door de omgeving te verdelen in drie interventiegebieden: de fysieke omgeving, de 24 uurs werk-leefprocessen en de dag- en tijdsbesteding inclusief de bejegening. Al doende werd op basis van kennis over hoe de hersenen werken duidelijk welke prikkels in de omgeving stress verhogend of stress verlagend werken. Wanneer de prikkels gunstig waren konden mensen met dementie weer beter over kwaliteiten van de hersenen beschikken die voorheen niet toegankelijk waren.

Op basis hiervan werd een observatie- en meetinstrument ontwikkeld, de Brein Omgeving Methodiek, waarmee de omgeving van mensen met dementie en NAH in kaart kan worden gebracht. Met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. Deze aanpak is toepasbaar in de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapten zorg en gerontopsychiatrie bij diverse vormen van dementie en NAH.

Drie interventiegebieden

 1. De fysieke omgeving: Een gunstige fysieke omgeving creëren door bouw en inrichting aan te passen. Hierbij gaat het om architectuur, de bouw en de inrichting van de huiskamers, de sanitaire ruimtes, de gangen, beleefplekken, licht, geluid en de buitenruimte e.d. 
   
 2. De werk-leefprocessen: Een gunstig 24 uurs leefklimaat creëren door werk-leefprocessen inclusief bejegening aan te passen. Hierbij gaat het om de manier waarop de zorg en hulp wordt georganiseerd, zoals maaltijden, rituelen, opstaan en naar bed gaan en de interactie.
   
 3. De dag- en tijdsbesteding: Een gunstige 24 uurs dag- en tijdsbesteding inclusief bejegening creëren. Hierbij gaat het om zingeving, bioritme, dag-nachtritme e.d. 

Veranderen in drie fases

De opleiding bestaat uit drie fases die worden afgesloten met een toetsmoment:
 
 1. Inrichten van de fysieke omgeving: Na zorgvuldig observeren op basis van de aangeboden lesstof wordt een Brein Omgeving Interieurplan gemaakt voor een aanpassen van de huiskamer, gang, slaapkamer of sanitair in een instelling of thuissituatie. 
  De supervisor komt langs voor het 1e supervisiegesprek met de deelnemer en de verantwoordelijk leidinggevende. Met instemming van de verantwoordelijk leidinggevende wordt een begin gemaakt met het invoeren van de aanpassingen.
   
 2. Werk-leefprocessen aanpassen, inclusief bejegening en tijdsbesteding: Na zorgvuldige observeren op basis van de aangeboden lesstof wordt een Brein-Omgeving plan gemaakt voor aanpassingen in een werk-leefproces. De supervisor komt langs voor het 2e supervisiegesprek met de deelnemer en de verantwoordelijk leidinggevende. Met instemming van de verantwoordelijk leidinggevende wordt een begin gemaakt met het doorvoeren van de aanpassingen.
   
 3. Borgen van veranderingen: In de laatste fase staat het borgen van de veranderingen binnen het zorgsysteem van de instelling of thuiszorgorganisatie centraal. 

Globale inhoud

In de opleiding tot Brein Omgeving Coach komen de volgende leerinhouden aan de orde: 
 • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie;
 • Optimaal bouwen en inrichten voor mensen met dementie;
 • Veranderen en verbeteren als proces;
 • Toegepaste hersenkunde bij mensen met dementie;
 • Omgaan met onbegrepen probleemgedrag;
 • De rol van bejegening en dagbeleving;
 • Werk- en leefprocessen, individuele 24 uurs dag- en tijdbesteding en bevorderen van welzijn;
 • Omgaan met kansen en bedreigingen in een veranderproces;
 • Coachen van collega’s tijdens een veranderproces;
 • Veranderen/verbeteren en de relatie met kwaliteitszorg. 

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH.

De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld.

Docenten

 • Frans Hoogeveen
 • Ilja Kuipers
 • Jos Slutter
 • Lida Waterlander
 • Christa Roufs
 • Sigrid van der Sar
 • Klara van Zuijdam
 • Jos Cuijten

Cursusdata

De theoretische opleiding omvat 12 dagen gedurende 1 jaar. De opleiding wordt een keer per jaar aangeboden. Het aantal lesdagen is recent uitgebreid van 10 naar 12. De twaalf opleidingsdagen voor de eerst volgende opleiding treft u hier onder aan:

Start 2024 - BOC11

 • 2024: 19 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni, 3 september, 3 oktober, 5 november, 3 december
 • 2025: 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april

Studiebelasting

 • De studiedagen bestaan uit 6 effectieve lesuren per dag. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 6 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.
 • ​De supervisiedagen bestaan uit 2 effectieve lesuren per dag. Hiervoor moet rekening gehouden worden met 4 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Aantal deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 16

Toetsing en certificering

De opleiding bestaat uit drie fases die worden afgesloten met een toetsmoment.      

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd en ingeschreven bij de volgende registers voor 75 punten:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) en Register Zorgprofessionals:
  • Geriatrie-Gerontologie;
  • GGZ; 
  • Kwaliteitsregister V&V,
  • Palliatieve Zorg; 
  • SPV; 
  • Wijkverpleegkunde.
    
 • Register Zorgprofessionals
   
 • Registerplein: 
  • Agogen (AG); 
  • Cliëntondersteuners–SPH –SPW; 
  • GGZ-agogen (Activiteitenbegeleiding- Welzijn); 
  • Maatschappelijk werk (MW). 

Kosten

De deelnemersprijs € 3.960,- incl. BTW Hierbij zijn inbegrepen, certificering, koffie, thee, lunch en het boek Het demente brein. Omgaan met probleemgedrag door Anneke van der Plaats en Gerke de Boer.

In-company kan ook

De opleiding kan ook op maat binnen uw organisatie verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Locatie

De KookPlaats - Arnhem Buiten.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.
Aanmelden kan via de bestelknop bovenaan deze pagina. 

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Sorteren op:

Review toevoegen
Anneke Weerensteijn - 01-03-2022 13:55

De BOC-opleiding 2020-2021 heeft gezorgd voor een enorme groei in mijn rol als omgevingscoach voor mensen met een aangedaan brein, de mens met dementie.

De hersenkundige onderbouwing vanuit de Brein Omgeving Methodiek, van Anneke van der Plaats, is een rode draad in de opleiding. Het is de bron geworden voor mijn motivatie om de directe leefomgeving van de Mensen met dementie (MMD) te blijven verbeteren.

Het is zo moeilijk voor mensen met hersenschade om te moeten leven in een omgeving die gericht is op gezonde hersenen.

Wat mij ontroert is dat iedere kleine aanpassing in die omgeving voor de MMD al het verschil kan maken in het gevoel van veiligheid en sfeer. Onbegrepen gedrag komt veel minder voor in een gunstige veilige omgeving.

Het inzicht dat de omgeving allesomvattend is , dat ik als zorgverlener, waar ik ook ben, thuis of op de afdeling en in iedere ruimte, activiteit, het verschil kan maken voor die MMD.

De opleiding is compleet, de ideeën die aangereikt worden ter verbetering betreffen ook die allesomvattende omgeving. Het heeft mij uitgedaagd om te blijven inspireren en te innoveren.

Mijn zelfreflectie heeft een groeispurt gemaakt door de opleiding, waardoor ik als coach in mijn (daad)kracht sta.

De coachtools die ik heb meegekregen hebben direct een positieve invloed op het team collega’s.

Het benutten van elkaars talenten en stress (h)erkennen bij elkaar en vooral samen als team te bouwen aan een veilige geborgen omgeving voor de MMD.

Het mooiste cadeau wat mijns inziens een zorgorganisatie aan MMD en hun omgeving kan geven is minimaal op ieder p.g.-team een Brein Omgeving Coach.

Anneke Weerensteijn
Brein Omgeving Coach

Karola Bleijie-zwiers - 05-09-2016 10:35

In 2015-2016 heb ik de scholing brein omgeving coach gevolgd.
Zelf ben ik leidinggevende in een verzorgingshuis.

Wat mij betreft zouden er meer leidinggeven deze geweldige cursus moeten volgen. Het liefst samen met een aantal medewerkers van je team. Samen sterk staan om de BOM te adopteren in de organisatie doet wonderen.
Ik beveel deze cursus echt aan. Ik dacht al veel te weten van dementie maar moet bekennen dat dit niet zo was. Vooral wat mensen met dementie voelen, hoever denken en hun reactie hierop.

Prachtig. Dus ook voor medewerkers die leiding geven!

Jeannet - 05-09-2016 10:33

Ouderen met dementie hebben mijn hart. We zorgen voor ze en we gaan op een bepaalde manier met ze om. Meestal gebaseerd op ervaringen die we in het verleden hebben opgedaan. En vaak gebruiken we ons 'gezonde boeren verstand'
Soms staan we voor een situatie waar niet Ă©Ă©n-twee-drie een oplossing voor is.

Wat ik in de opleiding heb geleerd, is dat bepaald gedrag veroorzaakt wordt door iets: de omgeving, de bejegening of gewoon omdat we onze gewoontes toepassen op het dementerende brein. Door inzicht in het functioneren van het dementerende brein, ben ik het gedrag beter gaan begrijpen. Door de inzichten toe te passen in de praktijk heb ik gezien dat, door soms betrekkelijk eenvoudige aanpassingen in de dag, het cognitief functioneren van de ouderen met dementie verbeterd. En bewoner en verzorging doen daar positieve ervaringen mee op.

Ik heb het als zeer leerzaam en verhelderend ervaren, om te ontdekken hoeveel wij kunnen doen om het leven van alle dag voor de oudere met dementie prettig te laten verlopen.

Educatie - soort
Cursus of opleiding
Geaccrediteerd
Lezing
Workshop of training
Webinar
Educatie - doelgroep
Zorgprofessionals
Particulieren
Educatie - onderwerp
Activiteit stimuleren
Anneke van der Plaats
Aromazorg
Beweging stimuleren
Brein Omgeving Methodiek
Clownerie
Communicatie
Complementaire zorg
Contact maken
Cursus op maat
Dag- en tijdbesteding
Depressie bestrijding
Herinneringen ophalen
Intimiteit & seksualiteit
Leefomgeving inrichten
Lerend vermogen
Mantelzorgers betrekken
Massage en aanraking
Mondzorg
Muziek & zang
Omgaan met dementie
Omgevingszorg
Palliatieve zorg
Parkinson
Prettiger thuiswonen
Probleemgedrag
Psychogeriatrie en geriatrie
Simulatie van beperkingen
Slapen
Snoezelen
Stress en overbelasting
Voeding en diëtiek
Voorlezen en vertellen
Werk-leefprocessen en bejegening
Wet Zorg en Dwang