Anneke van der Plaats - Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek™
0 Reviews | Review toevoegen

Zorgondersteuners leren welke noodzakelijke rol zij vervullen bij het creëren van een gunstige omgeving voor mensen met dementie. Zij ontdekken wat ze wel én niet moeten doen om hen goed te helpen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Op verlanglijst
 

| Meer

   Download Brochure opleidingen BreinCollectief   

Intramuraal & Extramuraal

Waarom en voor wie

De cursus is voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) zoals, facilitaire medewerkers, zorgassistenten, huishoudelijke medewerkers, huiskamer-assistenten en vrijwilligers. Zorgondersteuners worden steeds belangrijker voor een goede zorg voor mensen met dementie. Velen van hen zijn echter niet voldoende opgeleid om hun taak goed  in te vullen. De visie op wat onder goede zorg voor deze mensen wordt verstaan is in de loop der tijd erg veranderd.

Daarom is het goed dat zorgondersteuners bijgeschoold worden en leren wat ze wel én niet moeten doen om mensen met dementie goed te helpen. Zij moeten begrijpen dat een goede omgeving voor deze mensen noodzakelijk is om zich in balans te voelen en om goed te kunnen functioneren. Zij moeten ook het inzicht krijgen dat zij hierin een belangrijke rol vervullen. 

De cursus wordt verzorgd door het BreinCollectief dat is opgericht door dr. Anneke van der Plaats. Het BreinCollectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de moderne ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn. 

De Brein-Omgeving Methodiek™

De cursus ‘Omgevingszorg voor zorgondersteuners volgens de Brein Omgeving Methodiek™’ is gebaseerd op recente kennis uit de neurowetenschappen over hoe het brein bij mensen met dementie functioneert. Een heel belangrijk inzicht vanuit de Moderne Hersenkunde is dat het gedrag van deze mensen impulsief is, niet weldoordacht. Het denkend vermogen van de beschadigde hersenen laat het steeds vaker afweten. Het gedrag wordt daardoor afhankelijk van de omgeving.

Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen gedrag. In een aangepaste omgeving zijn vooral gunstige prikkels aanwezig waardoor mensen met dementie de omgeving intuïtief begrijpen. Daardoor vermindert de stress, ontstaat er ontspanning en komt zogenaamd probleemgedrag minder voor. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. Het Breincollectief heeft daar een leergang voor ontwikkeld. Deze cursus maakt hier deel van uit. 

Onze aanpak

Wij gaan in deze cursus uit van de belangrijkste principes uit de Brein Omgeving Methodiek, (BOM)™. Deze methodiek is ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats en helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Onder de omgeving verstaan wij:

 • de bouw en inrichting van de woon-leefomgeving binnen een unit;
 • de werk-leefprocessen en bejegening;
 • de manier waarop tijdsbesteding wordt aangeboden. 

De gunstige omgeving zorgt ervoor dat de mensen met dementie vooral goede, doelgerichte prikkels krijgen waardoor zij de dagelijkse gang van zaken intuïtief begrijpen. Daardoor kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedrag vertonen.

Globale inhoud

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Hoe werken de hersenen van mensen met dementie en waarom is veranderen nodig
 • Wat zijn gunstige prikkels;
 • Welke prikkels kunnen mensen met dementie niet verwerken;
 • Waarom moeten wij ons aanpassen aan beelden van vroeger;
 • Waarom moeten we onze manier van werken aanpassen aan het brein van mensen met dementie;
 • Een fijne inrichting voor mensen met dementie, beleefplekken en beleefgebieden;
 • Het belang van een goede dagbesteding en de rol van de zorgondersteuner hierin;
 • Welk gedrag is moeilijk gedrag om mee om te gaan.

Ervaringen van deelnemers die de cursus volgden:

 • Ik begrijp nu beter waarom het belangrijk is om de inrichting te veranderen;
 • Ik heb meer een gevoel dat mijn werk belangrijk is;
 • Je hebt wel meer schoon te houden maar het is goed voor de mensen;
 • Ik wil hier wel meer van weten;
 • Ik dacht vaak aan het schoonhouden van alles en wist dit niet;
 • Het is fijn als je het gevoel hebt dat je erbij hoort;
 • De voorbeelden uit de praktijk maken de inhoud van de workshop begrijpelijk en herkenbaar.

Voor wie

Workshop voor zorgondersteuners intra- en extramuraal die zich verder willen bekwamen in de zorg voor en begeleiding van mensen met dementie. Zoals, facilitaire medewerkers, zorgassistenten, huishoudelijke medewerkers, huiskamer-assistenten en vrijwilligers. 

Duur van de workshop

De cursus duurt 3 dagdelen, 1 hele dag (inclusief lunch) en 1 halve dag ongeveer een maand later.

Resultaat

De deelnemers kunnen na deze cursus de omgeving van mensen met dementie beter observeren en duiden en zijn in staat hun eigen gedrag en dat van anderen hierin kritisch te beschouwen en te onderzoeken of er wat moet veranderen. Zij begrijpen de invloed die van hun eigen gedrag uitgaat.

In-company

De workshop kan ook op de eigen locatie verzorgd worden.

Max. 16 deelnemers per groep. Vraag via de link vrijblijvend een offerte aan. De training wordt op maat gemaakt. 

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Door het BreinCollectief

De docenten zijn lid van het BreinCollectief dat opgericht is door dr. Anneke van der Plaats. Zij is als verpleeghuisarts, wetenschapper, docent en adviseur altijd al een voorloper geweest. Zij heeft in 1983, geheel op eigen kracht, de eerste dagopvang voor ouderen in Nederland opgezet. Het concept is vervolgens overgenomen door het ministerie en is al vele jaren ingebed als voorziening in de zorgverlening. De eerste geheugentrainingen werden door haar, samen met de gerontopsycholoog Ad Nouws, ontworpen en opgezet.

“Vanaf 1970 ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Eerst als verpleeghuisarts en daarna als sociaal geriater. De langdurige zorg voor chronisch zieke en hulpbehoevende ouderen heeft mijn grote interesse. De laatste jaren heb ik mij in de beleving van hersenpatiënten verdiept door het bestuderen van de neurowetenschappen. Er ging een wereld voor mij open. Veel van wat wij voor waar aannamen blijkt volledig anders te liggen. Over dit onderwerp heb ik mijn proefschrift geschreven. Uiteindelijk gaat het erom, de leefwereld van de groep ouderen met dementie aan te passen zodat ze zich prettiger voelen. Met leuke dingen natuurlijk! Vaak is de oplossing veel dichterbij dan we dachten. Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie. Daar hoef je geen neurowetenschappen voor te zijn, iedereen kan dat leren. Deze kennis wil ik graag verspreiden. Mijn werk is nu ook mijn hobby geworden."

De docenten

 • Lida Waterlander
 • Peter Peltzer
 • Christa Roufs
Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van BreinCollectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen BreinCollectief   

Sorteren op:

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst  goedgekeurd moet worden door de beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is, verschijnt hij op deze pagina.

Geen reviews gevonden.

Laatst bekeken producten