Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
* Cursus - Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
1 Review | Review toevoegen
Zorgondersteuners leren welke noodzakelijke rol zij vervullen bij het creëren van een gunstige omgeving voor mensen met dementie. Zij ontdekken wat ze wel én niet moeten doen om hen goed te helpen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
 
Op verlanglijst

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Intramuraal & Extramuraal

Waarom en voor wie

De cursus is voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2) zoals, facilitaire medewerkers, zorgassistenten, huishoudelijke medewerkers, huiskamer-assistenten en vrijwilligers. Zorgondersteuners worden steeds belangrijker voor een goede zorg voor mensen met dementie. Velen van hen zijn echter niet voldoende opgeleid om hun taak goed  in te vullen. De visie op wat onder goede zorg voor deze mensen wordt verstaan is in de loop der tijd erg veranderd.

Daarom is het goed dat zorgondersteuners bijgeschoold worden en leren wat ze wel én niet moeten doen om mensen met dementie goed te helpen. Zij moeten begrijpen dat een goede omgeving voor deze mensen noodzakelijk is om zich in balans te voelen en om goed te kunnen functioneren. Zij moeten ook het inzicht krijgen dat zij hierin een belangrijke rol vervullen. 

De cursus wordt verzorgd door het Omgevingszorg Collectief. Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de moderne ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn. 

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

De Brein-Omgeving Methodiek

De cursus ‘Omgevingszorg voor zorgondersteuners volgens de Brein Omgeving Methodiek’ is gebaseerd op recente kennis uit de neurowetenschappen over hoe het brein bij mensen met dementie functioneert. Een heel belangrijk inzicht vanuit de Moderne Hersenkunde is dat het gedrag van deze mensen impulsief is, niet weldoordacht. Het denkend vermogen van de beschadigde hersenen laat het steeds vaker afweten. Het gedrag wordt daardoor afhankelijk van de omgeving.

Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen gedrag. In een aangepaste omgeving zijn vooral gunstige prikkels aanwezig waardoor mensen met dementie de omgeving intuïtief begrijpen. Daardoor vermindert de stress, ontstaat er ontspanning en komt zogenaamd probleemgedrag minder voor. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. Het Omgevingszorg Collectief heeft daar een leergang voor ontwikkeld. Deze cursus maakt hier deel van uit. 

Onze aanpak

Wij gaan in deze cursus uit van de belangrijkste principes uit de Brein Omgeving Methodiek, (BOM). Deze methodiek is ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats en helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Onder de omgeving verstaan wij:

 • de bouw en inrichting van de woon-leefomgeving binnen een unit;
 • de werk-leefprocessen en bejegening;
 • de manier waarop tijdsbesteding wordt aangeboden. 

De gunstige omgeving zorgt ervoor dat de mensen met dementie vooral goede, doelgerichte prikkels krijgen waardoor zij de dagelijkse gang van zaken intuïtief begrijpen. Daardoor kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedrag vertonen.

Globale inhoud

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Hoe werken de hersenen van mensen met dementie en waarom is veranderen nodig
 • Wat zijn gunstige prikkels;
 • Welke prikkels kunnen mensen met dementie niet verwerken;
 • Waarom moeten wij ons aanpassen aan beelden van vroeger;
 • Waarom moeten we onze manier van werken aanpassen aan het brein van mensen met dementie;
 • Een fijne inrichting voor mensen met dementie, beleefplekken en beleefgebieden;
 • Het belang van een goede dagbesteding en de rol van de zorgondersteuner hierin;
 • Welk gedrag is moeilijk gedrag om mee om te gaan.

Ervaringen van deelnemers die de cursus volgden:

 • Ik begrijp nu beter waarom het belangrijk is om de inrichting te veranderen;
 • Ik heb meer een gevoel dat mijn werk belangrijk is;
 • Je hebt wel meer schoon te houden maar het is goed voor de mensen;
 • Ik wil hier wel meer van weten;
 • Ik dacht vaak aan het schoonhouden van alles en wist dit niet;
 • Het is fijn als je het gevoel hebt dat je erbij hoort;
 • De voorbeelden uit de praktijk maken de inhoud van de workshop begrijpelijk en herkenbaar.

Voor wie

Workshop voor zorgondersteuners intra- en extramuraal die zich verder willen bekwamen in de zorg voor en begeleiding van mensen met dementie. Zoals, facilitaire medewerkers, zorgassistenten, huishoudelijke medewerkers, huiskamer-assistenten en vrijwilligers. 

Duur van de workshop

De cursus duurt 3 dagdelen, 1 hele dag (inclusief lunch) en 1 halve dag ongeveer een maand later.

Resultaat

De deelnemers kunnen na deze cursus de omgeving van mensen met dementie beter observeren en duiden en zijn in staat hun eigen gedrag en dat van anderen hierin kritisch te beschouwen en te onderzoeken of er wat moet veranderen. Zij begrijpen de invloed die van hun eigen gedrag uitgaat.

In-company

De workshop wordt op de eigen locatie verzorgd.

Max. 16 deelnemers per groep. Vraag via de link vrijblijvend een offerte aan. De training wordt op maat gemaakt. 

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld. 

De docenten

 • Lida Waterlander
 • Christa Roufs
 • Ilja Kuipers
Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Sorteren op:

Review toevoegen
Jannette Massier - werkzaam bij Driezorg - 13-10-2021 12:25

Toen ik de uitnodiging voor de ZON training kreeg, dacht ik dat ik daar als cateringmedewerker niet veel aan zou hebben.
Maar na de eerste cursusdag was mijn gevoel 180 graden gedraaid. Wat was dit een leerzame dag!
We hebben o.a. besproken dat de omgeving van een cliënt met dementie zo rustig mogelijk moet zijn en dat een cliënt met dementie zich prettig voelt bij spulletjes van vroeger.
En dat ik een cliënt het beste van voren kan benaderen en eventueel een hand kan vastpakken; dat geeft warmte.

Cursusleider Christa deed het super! Zij ging er helemaal in op en dan doe je als deelnemer vanzelf mee!

Ik heb deze cursus als meerwaarde ervaren en het heeft mij meer duidelijkheid gegeven over de omgang met mensen met dementie.