Van verhalen naar sociale benadering bij dementie - Essay

In samenwerking met zorgorganisatie de KwadrantGroep, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vereniging Het Zonnehuis realiseerde Anne-Mei The in 2015 het online platform www.dementieverhalenbank.nl (momenteel doorontwikkeld naar Dementieweb). Op de Dementie Verhalenbank werden verhalen gedeeld van mensen die met dementie te maken hebben. Omdat ze zelf dementie hebben, als naaste, zorgprofessional of andere deskundige. De bedoeling van de Verhalenbank was om een beweging te maken van verhalen naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen.

In de Proeftuinen Sociale Benadering Dementie worden deze oplossingen ontwikkeld en uitgeprobeerd, in een samenhangend pakket aan ondersteuningsvormen van diagnose tot en met de laatste fase. De verhalen die onze onderzoekers bij mensen ophaalden, zijn dan ook meer dan alleen opgetekende ervaringen waar lotgenoten steun of herkenning in vinden. Ze vormen de basis voor interventies die de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten moeten verbeteren, en voor de totstandkoming van de Sociale Benadering Dementie.

Hier kunt u het essay lezen dat voortkwam uit een analyse die onze onderzoekers maakten van alle bijna tweehonderd verhalen. Hoe ziet de thuissituatie eruit? Welke verborgen behoeften spelen er bij mensen met dementie en mantelzorgers? Welke patronen komen aan het licht? Een zoektocht langs alle fasen van dementie, vanaf de niet-pluis periode, de diagnose, de (vaak lange) periode thuis, tot opname en de laatste fase.

Hier kunt het boek 'Dagelijks leven met dementie' bestellen dat door Anne-Mei The is geschreven.
    23-03-2018 00:00