Themabijeenkomst 'BIJ WONEN EN WELZIJN' - 7 september in Amersfoort. Deelname is kosteloos.


Hoe bouwen we aan een optimale (fysieke) leefomgeving voor mensen met dementie?

Zowel voor thuiswonende mensen met dementie als voor mensen die in een zorginstelling verblijven heeft de (fysieke) omgeving grote invloed op hun gevoel van welbevinden en hierdoor ook op hun gedrag. En daarmee ook op het welzijn van hun mantelzorgers.

Toch wordt dit nog te weinig onderkend en benut. Het vraagt van ons om een nieuwe manier van kijken: van ziekte en zorg en de bijbehorende systemen naar de eigen leefwereld van de individuele mens. Soms is met eenvoudige aanpassingen (in de thuissituatie) al veel te bereiken. In andere gevallen is ander bouwbeleid nodig om de eigen leefsituatie te optimaliseren. In alle situaties  is het nodig om de mens met dementie centraal stellen en als professional bereid zijn om het hiervoor anders te willen en te durven doen.

Tijdens deze themabijeenkomst verkennen we met elkaar welke omgevingsprikkels kunnen bijdragen aan een beter (eigen) leven voor mensen met dementie. En kijken we naar voorbeelden in het land van beschermde woonvormen die vanuit mensenperspectief zijn ontworpen en gebouwd. Met elkaar verkennen we vervolgens hoe we –ieder vanuit onze professionele achtergrond- kunnen bijdragen aan een optimale (fysieke) leefomgeving voor mensen met dementie. 
 
De themabijeenkomst komt tot stand in nauwe samenwerking tussen Deltaplan Dementie en Dementie-winkel.nl.

Programma

14.15 uur                    
Ontvangst met koffie/thee.
14.45 uur                    
Welkom bij het Deltaplan Dementie.
Denijs Guijt, directeur Deltaplan Dementie
15.00 uur                   
'Het demente brein en de leefomgeving'
Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater
15.40 uur                    
Korte reactie en vragen.
15.45 uur                   
Presentatie: ‘Van verblijf naar wonen; een nieuw perspectief.
Anneke Nijhoff, Conceptontwikkelaar Wonen en Services, FAMEgroep.
16.15 uur                   
Korte reactie en vragen.
16.20 uur                   
Forumdiscussie over ‘een andere kijk op wonen voor mensen met dementie’.
Met als forumgasten:
  • Anneke van der Plaats, Brein Collectief
  • Anneke Nijhoff, FAMEGroep
  • Jacqueline Rempt, Eigenaar van Dementie-winkel.nl
  • Eric van Pinxteren, locatiemanager ZZG Zorggroep Nijmegen. 
  • Henri Snel, onderzoeker naar ‘Alzheimer en Architectuur’ en hoofd inter-architecture aan de Gerrit Rietveld Academie
17.00 uur                   
Afsluitende borrel.
 
Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst? Laat uw gegevens s.v.p. hier achter.

Deltaplan Dementie brengt in een serie kleinschalige ontmoetingen kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. De bijeenkomsten zijn voor en door leden van het Deltaplan maar ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn welkom. Opbrengsten worden benut bij de verdere uitvoering van het Deltaplan Dementie.

    11-08-2016 00:00