Besluitvorming bij dementie kan verbeterd worden door het betrekken van mensen met dementie bij beslissingen over hun eigen situatie en het achterhalen van hun individuele mening. Dit blijkt uit het proefschrift van Marijke Span, onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. Zij promoveerde op 19 februari bij VUmc.

Span ontwikkelde DEbeslisgids, een interactieve webtool die casemanagers helpt bij het ondersteunen van besluitvorming in dementienetwerken. Deze netwerken bestaan uit personen met dementie, mantelzorgers en casemanagers. De tool ondersteunt de gebruikers stap voor stap bij het maken van beslissingen over bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten, zorg en de toekomst. Ook kunnen gebruikers met elkaar chatten. De tool is ontwikkeld in samenspraak met mensen met dementie, mantelzorger en casemanagers.

DEbeslisgids werd door gebruikers als waardevol ervaren voor het nemen van beslissingen. De tool hielp bij het structureren van gedachten, het bespreekbaar maken van lastige zaken en het stapsgewijs toewerken naar een beslissing. De chatfunctie versterkte de interactie tussen netwerkleden. 

De resultaten zijn van belang voor zorg- en welzijnsprofessionals werkzaam in de context van dementie, voor docenten die hen opleiden en voor onderzoekers. "Het betrekken van mensen met dementie bij beslissingen over hun eigen situatie kan de besluitvorming verbeteren", zegt Span. "Met DEbeslisgids komt meer relevante informatie binnen het netwerk op tafel doordat de perspectieven van alle partijen, inclusief de persoon met dementie, worden meegenomen."

Promovendus:  M. Span
Titel proefschrift: Developing an interactive web tool to facilitate shared decision-making in dementia care networks: a participatory journey 
Promotoren:  prof.dr. J.A. Eefsting, prof.dr. M. Vernooij-Dassen
Copromotoren:  dr. C.H.M. Smits, dr.ir. M. Hettinga
Proefschrift:VU-DARE
    19-02-2016 00:00