Dementie-winkel.nl 'hofleverancier' van project Technologie Trolley Rheden

Op 21 januari vond in de Raadzaal van het gemeentehuis van Rheden de kick-off van Technologie Trolley Rheden plaats. Het doel van het project is 'een koffer' samen te stellen met technologieën die ertoe bijdragen dat mensen met geheugenproblemen of dementie langer, maar wel veilig en zonder zorgen, thuis kunnen wonen, inclusief een handboek om de middelen succesvol toe te passen en een leidraad voor andere gemeenten. Dementie-winkel.nl is 'hofleverancier'. Iedereen in de gemeente Rheden kan zich aanmelden om kosteloos thuis technologieën uit te proberen. Tijdens de informatiemarkt kon men kennismaken met de oplossingen die tot op heden door de projectgroep voor 'de koffer' zijn geslecteerd.

De Compaan en Don't Forget It kregen de gelegenheid om tijdens de bijeenkomst de voordelen van hun oplossing toe te lichten.

Behoefte aan technologische hulpmiddelen bij geheugenproblemen

Tijdens de uitvoering van het Rhedense project Mijn Huis Mijn Toekomst kwam de vraag naar technologische hulpmiddelen voor ouderen met geheugenproblemen naar voren. Zo is het idee ontstaan; nu in 2016 en 2017 gaan dertig inwoners uit de gemeente Rheden thuis bestaande technologische hulpmiddelen uitproberen. Wat werkt wel en wat niet? Wat moet ik daarvoor (aan)leren en hoe? Heb ik daar hulp bij nodig en van wie?

Doel Technology Trolley Rheden

Met deze pilot wil de gemeente Rheden
 1. een manier ontwikkelen om technologische hulpmiddelen laagdrempelig aan te kunnen bieden;
 2. een passend aanbod van technologische hulpmiddelen kunnen samenstellen en toegankelijk maken;
 3. een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. 

Missie Langer Thuis

Zolang mogelijk thuis wonen; maar wel veilig & zonder zorgen. Waar kan technologie bijdragen als geheugensteuntje, in de veiligheid thuis (bijvoorbeeld bij dwaal- en valprotectie) of bij het onderhouden van sociale contacten.

Voor wie?

Voor mensen met geheugenproblemen en/of (beginnende) dementie en de mantelzorger(s).

Hoe?

 1. Door bij 20-30 huishoudens verschillende technologieën te gaan toepassen; 
 2. Dit te monitoren en effectmetingen te doen (Hogeschool Arnhem & Nijmegen, lectoraat Innovatie in de Care)

Wat?

 1. Met de inzet van een technologisch middel willen we kijken; 
  • welk middel geschikt is 
  • wanneer je een middel inzet
  • hoe lang het effectief is
  • in welke fase van dementie het een oplossing is 
 2. Welke manier van aanleren (o.a. foutloos leren), instructie en begeleiding nodig is om het middel succesvol in te zetten; 
 3. Wat de meerwaarde is van de technologie in de thuissituatie.

Iedereen in de gemeente Rheden kan zich aanmelden

Iedereen in de gemeente Rheden kan zich hier aanmelden. Heeft u daar hulp bij nodig? De Vrijwillige Ouderenadviseurs van Stichting Stoer helpen u graag hierbij.
Deelname is kosteloos.

Bekostiging

Dit project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de organisaties van de projectgroep (in kind & cash), en extra financiële ondersteuning van de gemeente Rheden & de provincie Gelderland.

De projectgroep bestaat uit:

 • Jozef Middendorp - Attent Zorg & Behandeling; kwaliteit & ontwikkeling zorg (penvoerder);
 • Margriet Loeven - gemeente Rheden, Beleidsmedewerker team Strategie en Ontwikkeling;
 • Ron van der Starre - gemeente Rheden, WMO-consulent;
 • Renate Pietersen - STMG, Case Manager Dementie;
 • Frans Biemans - Innoforte, RVE manager extramurale zorg
 • Leanne Tijssen - Attent Zorg & Behandeling; Ergotherapeut (projectcoördinator)
 • Hilda Boersma - Stichting Stoer, coördinator vrijwillige ouderenadviseurs; 
 • Anita Erkelens en Wendy Kuiper - K&E Advies (projectbegeleiding)

    22-01-2016 00:00