De huidige aandacht bij dementie gaat vooral uit naar de zorg (verpleeghuizen, thuiszorg, casemanagement) en het medische domein (diagnostiek, biomedisch onderzoek, onbegrepen gedrag). Het is goed dat er geïnvesteerd wordt in deze domeinen, onder andere met de zorgstandaard dementie en het deltaplan dementie.

Maar wat in de gaten moet worden gehouden is dat verreweg de langste periode mensen met dementie echter gewoon thuis wonen. Deze periode wordt steeds belangrijker doordat ze zolang mogelijk thuis willen wonen en dit ook het beleid is van de overheid. Het leed en behoefte aan ondersteuning zijn thuis – zeker in de beginfase – niet direct of uitsluitend medisch of zorg gerelateerd. Juist het leven doorleven vraagt veel van zowel mensen met dementie als de naasten, continue aanpassingen aan onverwachte veranderingen. Uitputting ligt dan ook voor beiden op de loer. Het zijn dimensies (omgaan met de ziekte, inpassen van die manier van omgaan in je leven, verwachtingen bijstellen, de veranderende rol in de samenleving, omgaan met stigma) die onder de noemer ‘het sociale domein’ zijn te vatten. 

  Lees meer  

    19-01-2016 00:00