Voor een positieve en stimulerende leefomgeving

Dementie-winkel.nl is sinds juli 2015 lid van het Deltaplan dementie. Voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving. Dat is de ambitie van deze coöperatie. Zowel voor de persoon met dementie van vandaag als voor die van morgen. In een unieke samenwerking slaan overheid, bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars de handen ineen. De ambitie is om zo veel mogelijk partners aan het Deltaplan te binden. Samen werpen we zo een dam op tegen dementie.

Dementie-winkel.nl zet zich vooral in voor een positieve en stimulerende leefomgeving en een betere kwaliteit van zorg in het hier en nu!

    23-08-2015 00:00