Bij mensen met dementie neemt het oriëntatievermogen af. Iedereen heeft herkenningspunten nodig om zich te kunnen oriënteren. Dat geldt zeker voor mensen met dementie. Moderne voorwerpen, woorden en geluiden worden niet meer herkend. Daarbij komt dat bepaalde gebouwen de oriëntatie bepaald niet ondersteunen. Een nieuwe woonplek die daar geen rekening mee houdt kan voor veel verwarring en stress zorgen. Gelukkig is het op allerlei manieren mogelijk om een gunstige omgeving te creëren. Zowel thuis als in een tehuis.

Laat u inspireren!

    18-04-2015 00:00