Pas kennis over prikkelverwerking toe bij nieuwbouw en renovatie in psychogeriatrie

Het begint gelukkig door te dringen hoe belangrijk de fysieke omgeving (architectuur, bouw en inrichting) is voor mensen met dementie.
Wanneer in een verpleeghuis geen rekening wordt gehouden met de verstoorde prikkelverwerking van een beschadigd brein, dan kan de omgeving zelfs een stressvolle, ziek(er)makende omgeving zijn.
Onbegrepen (probleem)gedrag wordt voornamelijk veroorzaakt door overprikkeling en onderprikkeling (verveling).

Het omgekeerde is ook waar. In een stimulerende leefomgeving, die op intuïtief niveau kan worden ervaren, zien we een grotere mate van zelfstandigheid, tevredenheid en minder angst. Dit is zelfs vele malen effectiever dan het toepassen van psychofarmaca. De omgeving is dan als het ware een sturingsmiddel dat het gedrag van mensen met dementie positief beïnvloedt. En de werkbelasting die medewerkers ervaren neemt af.

Wonen met dementie: een spannend samenspel tussen visie en moderne hersenkunde

Ik zie zorgorganisaties geïnspireerd raken. Het medische model mag evolueren naar een woon- en welzijnsmodel met intensieve zorg.
Veel zorgorganisaties zijn bezig met nieuwbouw en renovatie, of met bestaande panden die een verpleeghuis bestemming krijgen. Directies, bouw- en zorgteams staan voor een uitdaging. Hoe ontwerp je een gebouw en hoe richt je dat in zodat het medische model én de wens om wonen en welzijn op alle niveaus in de organisatie geïntegreerd kan worden, passend bij deze tijd?

Integraal ‘Brein Omgeving Ontwerp’ steeds vaker toegepast

De tijd is rijp voor doorbraken in de bouw en renovatie. Ik vind het geweldig om te ervaren dat besturen, directies, architecten en bouwteams in toenemende mate ‘Brein Omgevingsexpertise’ betrekken bij het ontwikkelen van hun plannen voor nieuwbouw, renovatie en inrichting in de psychogeriatrie.

De meest succesvolle projecten die ik ken worden gefaciliteerd door besturen en directies ‘met visie’.
Zij verdiepen zich in nieuwe kennis vanuit de moderne hersenkunde over wat bijdraagt aan meer kwaliteit van leven bij dementie.
Zij stellen zichzelf de vraag: ‘zijn de plannen afgestemd op de prikkelverwerking in het brein van mensen met dementie?’. 
Zij zorgen ervoor dat alle bij een bouw- en inrichtingsproject betrokken disciplines vanaf het begin samenwerken aan een integraal concept voor een betere woon-, leef- en zorgomgeving voor mensen met dementie. Inzichten over de prikkelverwerking in het brein lopen van begin af aan als een rode draad door alle fases van het ontwerpproces heen. Tot een met de inrichting van het gebouw. Met natuurlijk als belangrijkste doel: een “genormaliseerde”, niet ziek(er)makende ambiance. 
 
Nu de eerste schapen met succes over de dam zijn volgen er vast veel meer!

Sylvia de Koning
Brein Omgevingsvormgever en adviseur
Lid van BreinCollectief

 
Brein Omgevingsvormgever en adviseur Sylvia de Koning adviseert besturen, directies, architecten en bouwteams. Visie en plannen voor nieuwbouw, renovatie en inrichting worden bestudeerd en, in gezamenlijkheid, waar nodig aangepast.
 
Sylvia kijkt op basis van de Brein Omgeving Methodiek ™© met een frisse blik van de deskundige buitenstaander. Deze methodiek is door Dr. Anneke van der Plaats - op basis van de moderne Hersenkunde - ontwikkeld. Sylvia is ruim twaalf jaar gespecialiseerd in de relatie tussen omgeving en gedrag van mensen met dementie. Ze kent de ontwikkelingen in de moderne hersenkunde en past deze kennis in de dagelijkse praktijk toe als adviseur, ontwerper en docent.

    15-04-2015 00:00