Kent de huidige AWBZ twee mogelijkheden om thuis te blijven wonen, straks zijn er drie mogelijkheden om thuis zorg af te nemen voor klanten met een indicatie voor verblijf in een zorginstelling. Naast het pgb (persoonsgebonden budget) en het vpt (volledig pakket thuis), stelt staatssecretaris Martin van Rijn voor het mpt (modulair pakket thuis) in de wetswijziging voor de langdurige zorg (Wlz) op te nemen. ANBO juicht het voorstel toe, omdat het meer keuze inhoudt voor klanten om delen van het pakket aan zorg thuis geleverd te krijgen.

pgb of vpt of mpt

Op dit moment zijn er twee mogelijkheden voor iemand met een indicatie voor verblijf in een zorginstelling, die desondanks thuis wil blijven wonen en thuis zorg wil krijgen. Een persoonsgebonden budget (pgb) voor klanten die zelf de regie kunnen voeren en het volledig pakket thuis (vpt) voor klanten die niet zelf de regie kunnen voeren. Van Rijn wijzigt de nieuwe wet langdurige zorg op zo’n manier, dat er een derde mogelijkheid –modulair pakket thuis- ontstaat voor mensen die thuis zorg willen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten zich in het najaar nog over het wetsvoorstel Wlz buigen.

Meer flexibiliteit

ANBO-directeur Liane den Haan: ”Niet alleen zorgvragers maar ook de thuiszorgorganisaties willen meer mogelijkheden hebben om de zorg individueel af te stemmen. Als je niet het complete zorgaanbod uit het vpt nodig hebt, is via het nieuwe mpt een combinatie met een pgb mogelijk. Dan kan zorg door verschillende aanbieders worden geleverd, wat allebei met een vpt niet kan. Deze wijziging biedt zorgvragers meer flexibiliteit. Sommige verzekerden wensen thuis minder zorg af te nemen dan met een vpt, bijvoorbeeld omdat zij een mantelzorger hebben die de maaltijden verzorgt of het huis schoon houdt. Zij wensen zorg af te nemen van verschillende zorgaanbieders, of wensen zorg in natura te combineren met een pgb.”

Inkoop

Van Rijn komt juist op dit moment met de wijziging om er voor te zorgen dat het mpt nog ingekocht kan worden door zorgkantoren voor 2015. De afspraak bestaat namelijk dat zorgkantoren nu al mogen inkopen voor volgend jaar, ongeacht of de Wlz wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer of niet.

Geen wijziging indicatie

De introductie van het mpt brengt geen wijziging van de indicatiecriteria met zich mee. Die blijven gelijk: de klant dient een blijvende behoefte te hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig te hebben.

    22-08-2014 00:00