Digitaal leren over dementie Digitaal leren over dementie
Digitaal leren over dementie Digitaal leren over dementie
Digitaal leren over dementie - diverse thema's | Frans Hoogeveen & Hugo van Waarde
0 Review | Review toevoegen
Webinars over het zorgen voor mensen met dementie. Door Frans Hoogeveen & Hugo van Waarde. Keuze uit: lerend vermogen, wat willen mensen met dementie, onbegrepen gedrag, intimiteit en seksualiteit.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
 
Op verlanglijst

  vraag hier vrijblijvend een offerte aan  

Waarom en voor wie

Zorgen voor mensen met dementie is een ingewikkeld vak. Bij medewerkers in de zorg (verzorgenden, verpleegkundigen, welzijnsmedewerkers, casemanagers, behandelaars) bestaat grote behoefte hierover te blijven leren.

Cursussen en workshops over dementie vinden doorgaans ‘live’ bij zorgorganisaties plaats. Dat biedt voordelen en nadelen. Voordelen zijn onder meer goede interactiemogelijkheden tussen docenten en cursisten, en tussen cursisten onderling. Nadelen zijn de moeite en kosten van vervanging  van  de cursisten op de werkvloer en de hoge verletkosten. Digitaal leren middels webinars kent deze nadelen veel minder sterk. Leren kan geheel of gedeeltelijk in eigen tijd plaatsvinden, desgewenst in de eigen huiselijke omgeving, ook op tijdstippen buiten werktijd, en tegen lagere kosten. En door gebruik te maken van moderne digitale technologie is interactie met docenten en medecursisten goed mogelijk!

Over Frans Hoogeveen en Hugo van Waarde

Frans Hoogeveen is Gz-psycholoog met meer dan 30 jaar ervaring in de begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. Hij is hoofdredacteur van DENKBEELD, vakblad over dementie, en een veel gevraagd spreker op congressen in binnen- en buitenland. Hij is auteur van boeken en meer dan honderd artikelen over dementie.

Hugo van Waarde is verplegingswetenschapper en 35 jaar werkzaam in de zorg voor mensen met dementie. Daarin heeft hij tal van kleinschalige voorzieningen ontwikkeld vanuit een heldere visie, in een betekenisvolle omgeving met betrokken en deskundige medewerkers. Hij werkt als adviseur en trainer voor verschillende organisaties, is adjunct-hoofdredacteur van DENKBEELD, vakblad over dementie en kroegbaas/gespreksleider in het Alzheimercafé van Almere.

Inhoud van de workshop

Frans Hoogeveen en Hugo van Waarde hebben jarenlange ervaring in het verzorgen van lezingen, cursussen en workshops over tal van onderwerpen in de zorg voor mensen met dementie.

  download de brochure  

Op dit moment bieden zij webinars aan over een vijftal onderwerpen:

 1. Wie begrijpt (on)begrepen gedrag? (2 sessies)

Mensen met dementie kunnen rusteloos zijn, angstig, somber, apathisch of boos. Soms zien we geen aanleiding, maar die is er  meestal wel degelijk. Deze stemmingen en gedragingen komen niet uit de lucht vallen. Bijna altijd gaat er een periode van toenemende stress aan vooraf.
In deze sessies leren de deelnemers hoe zij stressniveau’s bij mensen met dementie laag kunnen houden, waardoor onbegrepen gedrag zich veel minder vaak zal voordoen. En zij leren ook wat je kunt doen als stemming en gedrag toch ontsporen.

 1. Lerend vermogen bij dementie (3 sessies)

Het lerend vermogen  van  mensen met dementie neemt af naarmate de aandoening vordert, maar is nooit helemaal weg! In deze serie webinars leren de deelnemers hoe zij mensen met dementie toch nog tot leren kunnen brengen: de weg vinden, met de tablet omgaan, huishoudelijke handelingen uitvoeren en de rollator niet vergeten  te  gebruiken  zijn enkele van de vele mogelijkheden.
Achtereenvolgens worden de mogelijkheden van associatieleren, emotieleren, operant leren en foutloos leren behandeld.

 1. Wat willen mensen met dementie? (2 sessies)

Mensen met dementie zijn niet hun ziekte. Zij zijn in de eerste plaats mensen als jij en ik. En net als wij willen zij fijne relaties met hun naasten, plezierige dingen doen, zinvol bezig zijn en voor vol worden aangezien. Daarbij kunnen niet alleen de dementie, maar ook de manier waarop zij door anderen worden behandeld hun kwaliteit van leven danig in de weg zitten. In deze serie webinars leren de deelnemers hoe zij de wensen van mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen laten uitkomen.

 1. Vrijheid en veiligheid bij dementie (2 sessies)

Mensen met dementie lopen onder omstandigheden  grotere   risico’s op ongelukken dan wij.  Denk daarbij aan valgevaar, verdwalen, deelnemen aan het verkeer, zich verwonden aan voorwerpen of eten van bedorven voedsel. Daar moeten wij ze tegen beschermen. Maar teveel bescherming leidt tot sterke inperking van de vrijheid. De nieuwe wet Zorg en Dwang stelt daaraan grenzen. Wat kunnen we doen om een goede balans te vinden tussen vrijheid en veiligheid?

 1. Intimiteit en seksualiteit bij dementie (2 sessies)

Vriendschap, liefde, intimiteit en seksualiteit zijn menselijke basisbehoeften, ook voor mensen met dementie. Maar als je dementie krijgt veranderen de relaties met de belangrijkste mensen om je heen. Die relaties verliezen hun wederkerigheid. Dat is  een  groot probleem voor mensen met dementie én hun naasten. Deelnemers aan deze webinarserie leren hoe  zij  mensen met dementie en hun naasten in dit proces kunnen ondersteunen, en hoe zij – ook in de verpleeghuizen – dit belangrijke onderwerp de plaats kunnen geven die het verdient.

Praktische informatie

 • Tien tot vijftien cursisten kunnen gelijktijdig deelnemen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van ZOOM software.
 • De cursisten zitten thuis achter hun eigen laptop en loggen in. Zij zien de docenten en hun medecursisten.
 • Een sessie duurt 90 minuten.
 • De docenten  maken gebruik van geavanceerde presentaties en indringende videofragmenten uit de praktijk.
 • Er worden korte opdrachten gegeven en besproken.
 • Cursisten kunnen ‘live’ vragen stellen of andere inbreng leveren.

Sessies op maat 

Ook het aanvragen van een of meer sessies op maat behoort tot de mogelijkheden.

Desgewenst kan elk van deze webinarseries worden teruggebracht tot 1 sessie van 2 uur voor een groter publiek (maximaal 40 personen). Het webinar krijgt dan meer het karakter van een lezing.

  vraag hier vrijblijvend een offerte aan  
 

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.

Soort educatie
Cursus en opleiding
Geaccrediteerd
Lezing
Workshop en training
Webinar
Doelgroep educatie
Zorgprofessionals
Particulieren
Onderwerp van educatie
Activiteit stimuleren
Anneke van der Plaats
Aromazorg
Beweging stimuleren
Brein Omgeving Methodiek
Clownerie
Communicatie
Complementaire zorg
Contact maken
Cursus op maat
Dag- en tijdbesteding
Depressie bestrijding
Herinneringen ophalen
Intimiteit & seksualiteit
Leefomgeving inrichten
Lerend vermogen
Mantelzorgers betrekken
Massage en aanraking
Mondzorg
Muziek & zang
Omgaan met dementie
Omgevingszorg
Palliatieve zorg
Parkinson
Prettiger thuiswonen
Probleemgedrag
Psychogeriatrie en geriatrie
Simulatie van beperkingen
Slapen
Snoezelen
Stress en overbelasting
Voeding en diëtiek
Voorlezen en vertellen
Werk-leefprocessen en bejegening
Wet Zorg en Dwang