Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company * Cursus - Participatie van mantelzorgers in de zorg voor mensen met dementie volgens de Brein-Omgeving Methodiek | In-company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company
Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company * Cursus - Participatie van mantelzorgers in de zorg voor mensen met dementie volgens de Brein-Omgeving Methodiek | In-company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In Company
* Cursus - Participatie van mantelzorgers in de zorg voor mensen met dementie volgens de Brein-Omgeving Methodiek | In-company
1 Review | Review toevoegen
Familie vormt een onmisbare schakel bij de zorg voor mensen met dementie. Zij zijn de verbinding met het ‘echte’ leven. Leer hoe u hen met de Brein Omgeving Methodiek optimaal kunt betrekken.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
 
Op verlanglijst

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief     

Participatie van familie, mantelzorgers en vrijwilligers: meer dan een helpende hand 

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

Familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in een goede zorg voor mensen met dementie en NAH. Zij zijn de verbinding met het ‘echte’ leven. Onderzoek leert dat iemand met dementie zich gelukkiger voelt wanneer familie nauw betrokken is. Helaas valt het voor professionals niet altijd mee om tot een goede afstemming met de hen te komen. 

Familie vindt het vaak niet gemakkelijk om ondersteuning aan te bieden omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten. Velen zijn ook onzeker omdat zij niet weten hoe zij hun gedrag het beste op het beschadigde brein van hun dierbare af kunnen stemmen. Sterker nog: zijn kunnen door ongunstige bejegening zelfs aanleiding geven voor onbegrepen (probleem)gedrag waardoor zij het contact met een dierbare als belastend en niet plezierig ervaren. Dus stellen familieleden zich regelmatig terughoudend op.

Professionals moeten deze kloof overbruggen en familieleden dus extra stimuleren om mee te doen in de zorg. Zij voelen zich echter vaak onzeker over de manier waarop dat kan. 

Deze cursus helpt professionals om deze rol samen met de familie beter in te vullen met behulp van de Brein Omgeving Methodiek.

Resultaat

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. U bent daardoor instaat om op een effectievere manier zorg aan te bieden. Doordat u het gedag beter begrijpt, weet u wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. U heeft een plan gemaakt om familie en vrijwilligers meer te betrekken bij de zorg en begeleiding van de doelgroep.

Voor wie

Voor professionele verzorgers en begeleiders van mensen met dementie en hun managers en voor medewerkers welzijn, zowel intramuraal als extramuraal. Deelnemers aan deze cursus zijn werkzaam in de psychogeriatrische zorg en hebben ruime ervaring in de omgang met mensen met mensen met dementie. 

Globale inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende leerinhouden aan de orde:

  • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie volgend de Brein Omgeving Methodiek.
  • Creëren van een wij-gevoel samen met familieleden in de zorg voor deze doelgroep;
  • Leren om deze kennis over te dragen op mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers;
  • Maken van een plan van aanpak voor de eigen werksituatie.

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld.

Brein Omgeving Methodiek

De opleidingen en cursussen zijn gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methodiek ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van 'De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methodiek helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Onder de omgeving verstaan wij

  • De fysieke omgeving - de bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
  • De werk-leefprocessen - de manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden;
  • De 24 uurs dag- en tijdsbesteding incl. de bejegening. 
Voor meer informatie over de methodiek en een folder met een overzicht van overige opleidingen: zie de bijlagen.

Cursusduur

De cursus duurt 6 dagdelen, 2 hele dagen en 2 halve dagen. 

Toetsing en certificering

De opleiding bestaat uit drie fases die worden afgesloten met een toetsmoment.

Accreditatie

De opleiding wordt geaccrediteerd door V&V en het Registerplein.

Kosten

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Locatie - In-company

De cursus wordt bij max. 16 deelnemers op de eigen locatie verzorgd. 
Tegelijkertijd kunt u ook mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers een Basisworkshop van 1 dag aanbieden om de betrokkenheid en vaardigheid te vergroten.

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Sorteren op:

Review toevoegen
Anoniem - 14-01-2018 14:27

Mooie cursus met veel hersenkunde wat van belang is voor famiparticipatie. Uitleg over de win/win en natuurlijk.praktische opdrachten en feedback om mee te nemen voor mooie eindproducten.