Anneke van der Plaats - Cursus - Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek™ - In Company
1 Reviews | Review toevoegen

U leert hoe u volgens de Brein-Omgeving Methodiek™ mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers kunt betrekken bij de zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Op verlanglijst
 

| Meer

   Download Brochure opleidingen BreinCollectief     

Niet zomaar ‘n helpende hand 

Door het BreinCollectief van dr. Anneke van der Plaats

Onderzoek leert ons dat het betrekken van familie, vrienden en informele zorgverleners bij de zorg en het dagelijks leven van iemand met dementie een positieve impact heeft op het gevoel van welbevinden. Echter, familieparticipatie in de zorg voor mensen met dementie is niet ‘zomaar even helpen’.

Mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers vinden het vaak niet gemakkelijk om ondersteuning aan te bieden omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten en velen ook onzeker zijn over hoe ze het beste met iemand om kunnen gaan. Dus stellen zij zich regelmatig terughoudend op.

Het is daarom belangrijk om hen bewust te maken van de beleving van mensen met dementie zodat zij zich de kunst eigen kunnen maken om steeds weer aansluiting te vinden bij de mogelijkheden van het brein van deze mensen. Professionals moeten deze kloof overbruggen. Zij voelen zich echter vaak onzeker over de manier waarop dat kan. De cursus Familieparticipatie helpt professionals deze rol beter in te vullen.

Resultaat

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. U bent daardoor instaat om op een effectievere manier zorg aan te bieden. Doordat u het gedag beter begrijpt, weet u wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. U heeft een plan gemaakt om familie en vrijwilligers meer te betrekken bij de zorg en begeleiding van de doelgroep.

Voor wie

Voor professionele verzorgers en begeleiders van mensen met dementie en hun managers en voor medewerkers welzijn, zowel intramuraal als extramuraal. Deelnemers aan deze cursus zijn tenminste twee jaar werkzaam in de psychogeriatrische zorg en hebben ruime ervaring in de omgang met mensen met mensen met dementie. 

Globale inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende leerinhouden aan de orde:

  • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie;
  • Leren om deze kennis over te dragen op mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers;
  • Creëren van een wij-gevoel in de zorg voor deze doelgroep;
  • Maken van een plan van aanpak voor de eigen werksituatie.

Door het BreinCollectief

De docenten zijn lid van het BreinCollectief dat opgericht is door dr. Anneke van der Plaats. Zij is als verpleeghuisarts, wetenschapper, docent en adviseur altijd al een voorloper geweest. Zij heeft in 1983, geheel op eigen kracht, de eerste dagopvang voor ouderen in Nederland opgezet. Het concept is vervolgens overgenomen door het ministerie en is al vele jaren ingebed als voorziening in de zorgverlening. De eerste geheugentrainingen werden door haar, samen met de gerontopsycholoog Ad Nouws, ontworpen en opgezet.

“Vanaf 1970 ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Eerst als verpleeghuisarts en daarna als sociaal geriater. De langdurige zorg voor chronisch zieke en hulpbehoevende ouderen heeft mijn grote interesse. De laatste jaren heb ik mij in de beleving van hersenpatiënten verdiept door het bestuderen van de neurowetenschappen. Er ging een wereld voor mij open. Veel van wat wij voor waar aannamen blijkt volledig anders te liggen. Over dit onderwerp heb ik mijn proefschrift geschreven. Uiteindelijk gaat het erom, de leefwereld van de groep ouderen met dementie aan te passen zodat ze zich prettiger voelen. Met leuke dingen natuurlijk! Vaak is de oplossing veel dichterbij dan we dachten. Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie. Daar hoef je geen neurowetenschappen voor te zijn, iedereen kan dat leren. Deze kennis wil ik graag verspreiden. Mijn werk is nu ook mijn hobby geworden."

Brein-Omgeving Methodiek™

De opleidingen en cursussen zijn gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methodiek™ ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van 'De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methodiek helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Onder de omgeving verstaan wij

  • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
  • De manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden;
  • De tijdsbesteding. 
Voor meer informatie over de methodiek en een folder met een overzicht van overige opleidingen: zie de bijlagen.

Cursusduur

De cursus duurt 6 dagdelen, 2 hele dagen en 2 halve dagen. 

Toetsing en certificering

De opleiding bestaat uit drie fases die worden afgesloten met een toetsmoment.

Accreditatie

De opleiding wordt geaccrediteerd door V&V en het Registerplein.

Kosten

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Locatie - In-company

De cursus wordt bij max. 16 deelnemers op de eigen locatie verzorgd. 
Tegelijkertijd kunt u ook mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers een Basisworkshop van 1 dag aanbieden om de betrokkenheid en vaardigheid te vergroten.

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van BreinCollectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen BreinCollectief   

Sorteren op:

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst  goedgekeurd moet worden door de beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is, verschijnt hij op deze pagina.

Anoniem - 14-01-2018 14:27

Mooie cursus met veel hersenkunde wat van belang is voor famiparticipatie. Uitleg over de win/win en natuurlijk.praktische opdrachten en feedback om mee te nemen voor mooie eindproducten.

Laatst bekeken producten