Anneke van der Plaats - Basisopleiding met praktijktraining voor teams volgens de Brein Omgeving Methodiek™
0 Reviews | Review toevoegen

Het team leert het gedrag van iemand met dementie beter te observeren en kan ongunstige situaties herkennen en verbeteren waardoor er een beter woon-leefklimaat ontstaat en onbegrepen gedrag afneemt.

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Op verlanglijst
 

| Meer

   Download Brochure opleidingen BreinCollectief   

Door het BreinCollectief van dr. Anneke van der Plaats

Teams gaan onder begeleiding van het BreinCollectief in de praktijk op eigen locatie aan de slag

Teams worstelen vaak met de vraag wat zij kunnen doen om op hun werkplek een meer gunstige omgeving te bieden voor de mensen die daar verblijven. Er bestaat de behoefte om dieper in te gaan op situaties die zij tegenkomen in de zorg en begeleiding van mensen met dementie. Het komt nog regelmatig voor dat iemand zich afvraagt waarom een persoon plotseling reageert zoals hij of zij doet.
De gebruikelijke psychologische aanpak biedt vaak nog geen oplossing en soms lijkt sedatie dan de enige weg. Maar de vragen blijven leven vragen zoals:

 • Wat gebeurt er eigenlijk in de hersenen van iemand met dementie;
 • Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag; 
 • Kan ik daar iets aan veranderen?
 • Hoe reageer ik goed op plotselinge-nee agressie, onrust, storend gedrag, enz.; 
 • Kan het niet anders of beter;
 • Hoe observeer en bespreek je het gedrag van mensen met dementie;
 • Hoe delen wij kennis en onze ervaringen met collega’s, behandelaren, mantelzorgers en vrijwilligers.

De Brein-Omgeving Methodiek™

Onderzoek heeft aangetoond dat de omgeving waarin iemand met dementie verblijft van grote invloed is op het gedrag van deze persoon. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen(probleem) gedrag. In een aangepaste omgeving zijn vooral gunstige prikkels aanwezig waardoor mensen met dementie de omgeving intuïtief begrijpen. Daardoor vermindert de stress, ontstaat er ontspanning en komt zogenaamd probleemgedrag minder voor. 

Globale inhoud

De focus ligt op OMGEVINGSZORG. Wij beschouwen ook het gedrag van de professional hierbij als een belangrijke prikkel in de omgeving van mensen met dementie.

Docenten van het BreinCollectief zijn 6 dagen op locatie aanwezig in de praktijk.
Zij verzorgen korte lessen, observeren en werken mee, bespreken situaties met het team en helpen bij het maken van veranderplannen. 

Aan de orde komen de werking van de hersenen bij mensen met dementie. De invloed van de omgeving waaronder inrichting, werkprocessen, tijdsbesteding, bejegening en borging. En een aantal kenmerkende gedragingen van mensen met dementie zoals angst/agressie, claimen, roepen en dolen.

Aan de hand van praktijksituaties wordt een beter inzicht verkregen in de samenhang tussen interactie en gedrag van mensen met dementie. Praktijksituaties worden door de deelnemers en door de docenten ingebracht.  We delen goede ervaringen en bespreken de mogelijkheden die er zijn om de hulpvrager 
te ondersteunen bij het in stand houden van zelfzorg/regie.

Resultaat

Het team kan de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. Zij zijn in staat om op een meer professionele manier hulp, zorg en begeleiding aan te bieden. Zij weten beter wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. Hierdoor zal het onbegrepen (probleemgedrag) afnemen.

Voor wie

Voor teams in de intramurale psychogeriatrische gezondheid-welzijnszorg.

Door het BreinCollectief

De docenten zijn lid van het BreinCollectief dat opgericht is door dr. Anneke van der Plaats. Zij is als verpleeghuisarts, wetenschapper, docent en adviseur altijd al een voorloper geweest. Zij heeft in 1983, geheel op eigen kracht, de eerste dagopvang voor ouderen in Nederland opgezet. Het concept is vervolgens overgenomen door het ministerie en is al vele jaren ingebed als voorziening in de zorgverlening. De eerste geheugentrainingen werden door haar, samen met de gerontopsycholoog Ad Nouws, ontworpen en opgezet.

“Vanaf 1970 ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Eerst als verpleeghuisarts en daarna als sociaal geriater. De langdurige zorg voor chronisch zieke en hulpbehoevende ouderen heeft mijn grote interesse. De laatste jaren heb ik mij in de beleving van hersenpatiënten verdiept door het bestuderen van de neurowetenschappen. Er ging een wereld voor mij open. Veel van wat wij voor waar aannamen blijkt volledig anders te liggen. Over dit onderwerp heb ik mijn proefschrift geschreven. Uiteindelijk gaat het erom, de leefwereld van de groep ouderen met dementie aan te passen zodat ze zich prettiger voelen. Met leuke dingen natuurlijk! Vaak is de oplossing veel dichterbij dan we dachten. Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie. Daar hoef je geen neurowetenschappen voor te zijn, iedereen kan dat leren. Deze kennis wil ik graag verspreiden. Mijn werk is nu ook mijn hobby geworden."

De docenten

 • Sylvia de Koning
 • Jos Slutter
 • lja Kuipers
 • Lida Waterlander

Brein-Omgeving Methodiek™

De opleidingen is gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methodiek™ ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van 'De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methodiek helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Onder de omgeving verstaan wij

 • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
 • De manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden, inclusief bejegening;
 • De tijdsbesteding. 
Zie de bijlagen voor meer informatie over de methodiek en overige opleidingen.

Duur van de opleiding

De cursus duurt 6 lesdagen en wordt op maat gemaakt.

Studiebelasting

De studiedagen bestaan uit 7 effectieve lesuren per dag. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Aantal deelnemers

Minimaal 14 en maximaal 16

Toetsing en certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets. Behalen van het certificaat geeft toelating (met korting) tot de opleiding Brein-Omgeving Coach. 

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd en ingeschreven bij de volgende registers:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) en Register Zorgprofessionals:
  • Geriatrie-Gerontologie;
  • GGZ; 
  • Kwaliteitsregister V&V,
  • Palliatieve Zorg; 
  • SPV; 
  • Wijkverpleegkunde.
    
 • Registerplein: 
  • Agogen (AG); 
  • Cliëntondersteuners–SPH –SPW; 
  • GGZ-agogen (Activiteitenbegeleiding- Welzijn); 
  • Maatschappelijk werk (MW).

In-company

De opleiding wordt op de eigen locatie van de organisatie 'op maat' verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

Vraag offerte aan

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl. 

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van BreinCollectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen BreinCollectief   

Sorteren op:

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst  goedgekeurd moet worden door de beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is, verschijnt hij op deze pagina.

Geen reviews gevonden.

Laatst bekeken producten