Basisopleiding & Praktijktraining Omgevingszorg voor teams volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Basisopleiding & Praktijktraining Omgevingszorg voor teams volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
Basisopleiding & Praktijktraining Omgevingszorg voor teams volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Basisopleiding & Praktijktraining Omgevingszorg voor teams volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
* Praktijktraining voor teams - Omgevingszorg volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
0 Review | Review toevoegen
Het team leert het gedrag van iemand met dementie beter te observeren en kan ongunstige situaties herkennen en verbeteren waardoor er een beter woon-leefklimaat ontstaat en onbegrepen gedrag afneemt.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
 
Op verlanglijst

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

Teams gaan onder begeleiding van het Omgevingszorg Collectief in de praktijk op eigen locatie aan de slag

Teams worstelen vaak met de vraag wat zij kunnen doen om op hun werkplek een meer gunstige omgeving te bieden voor de mensen die daar verblijven. Er bestaat de behoefte om dieper in te gaan op situaties die zij tegenkomen in de zorg en begeleiding van mensen met dementie. Het komt nog regelmatig voor dat iemand zich afvraagt waarom een persoon plotseling reageert zoals hij of zij doet.
De gebruikelijke psychologische aanpak biedt vaak nog geen oplossing en soms lijkt sedatie dan de enige weg. Maar de vragen blijven leven vragen zoals:

 • Wat gebeurt er eigenlijk in de hersenen van iemand met dementie;
 • Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag; 
 • Kan ik daar iets aan veranderen?
 • Hoe reageer ik goed op plotselinge-nee agressie, onrust, storend gedrag, enz.; 
 • Kan het niet anders of beter;
 • Hoe observeer en bespreek je het gedrag van mensen met dementie;
 • Hoe delen wij kennis en onze ervaringen met collega’s, behandelaren, mantelzorgers en vrijwilligers.

De Brein-Omgeving Methodiek

Onderzoek heeft aangetoond dat de omgeving waarin iemand met dementie verblijft van grote invloed is op het gedrag van deze persoon. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen(probleem) gedrag. In een aangepaste omgeving zijn vooral gunstige prikkels aanwezig waardoor mensen met dementie de omgeving intuïtief begrijpen. Daardoor vermindert de stress, ontstaat er ontspanning en komt zogenaamd probleemgedrag minder voor. 

Globale inhoud

De focus ligt op OMGEVINGSZORG. Wij beschouwen ook het gedrag van de professional hierbij als een belangrijke prikkel in de omgeving van mensen met dementie.

Docenten van het Omgevingszorg Collectief zijn 6 dagen op locatie aanwezig in de praktijk.
Zij verzorgen korte lessen, observeren en werken mee, bespreken situaties met het team en helpen bij het maken van veranderplannen. 

Aan de orde komen de werking van de hersenen bij mensen met dementie. De invloed van de omgeving waaronder inrichting, werkprocessen, tijdsbesteding, bejegening en borging. En een aantal kenmerkende gedragingen van mensen met dementie zoals angst/agressie, claimen, roepen en dolen.

Aan de hand van praktijksituaties wordt een beter inzicht verkregen in de samenhang tussen interactie en gedrag van mensen met dementie. Praktijksituaties worden door de deelnemers en door de docenten ingebracht.  We delen goede ervaringen en bespreken de mogelijkheden die er zijn om de hulpvrager 
te ondersteunen bij het in stand houden van zelfzorg/regie.

Resultaat

Het team kan de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. Zij zijn in staat om op een meer professionele manier hulp, zorg en begeleiding aan te bieden. Zij weten beter wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. Hierdoor zal het onbegrepen (probleemgedrag) afnemen.

Voor wie

Voor teams in de intramurale psychogeriatrische gezondheid-welzijnszorg.

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van het Omgevingszorgcollectief zijn door onze experts ontwikkeld. 

De docenten

 • Sylvia de Koning
 • Jos Slutter
 • lja Kuipers
 • Lida Waterlander

Brein-Omgeving Methodiek

De opleidingen is gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methodiek ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van 'De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methodiek helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Onder de omgeving verstaan wij

 • De fysieke omgeving: de architectuur, bouw en inrichting van de woon-leefomgeving, ook de buitenruimte;
 • De werk-leefprocessen: de manier waarop we hulp, zorg en begeleiding aanbieden, inclusief bejegening;
 • De dag- en tijdsbesteding: invulling geven aan het dag-nachtritme gebaseerd op bioritme en vaste gewoonten.. 
Zie de bijlagen voor meer informatie over de methodiek en overige opleidingen.

Duur van de opleiding

De cursus duurt 6 lesdagen en wordt op maat gemaakt.

Studiebelasting

De studiedagen bestaan uit 7 effectieve lesuren per dag. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Aantal deelnemers

Minimaal 14 en maximaal 16

Toetsing en certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets. Behalen van het certificaat geeft toelating (met korting) tot de opleiding Brein-Omgeving Coach. 

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd en ingeschreven bij de volgende registers:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) en Register Zorgprofessionals:
  • Geriatrie-Gerontologie;
  • GGZ; 
  • Kwaliteitsregister V&V,
  • Palliatieve Zorg; 
  • SPV; 
  • Wijkverpleegkunde.
    
 • Registerplein: 
  • Agogen (AG); 
  • Cliëntondersteuners–SPH –SPW; 
  • GGZ-agogen (Activiteitenbegeleiding- Welzijn); 
  • Maatschappelijk werk (MW).

In-company

De opleiding wordt op de eigen locatie van de organisatie 'op maat' verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

Vraag offerte aan

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl. 

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   einCollectief

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.

Soort educatie
Cursus en opleiding
Geaccrediteerd
Lezing
Workshop en training
Webinar
Doelgroep educatie
Zorgprofessionals
Particulieren
Onderwerp van educatie
Activiteit stimuleren
Anneke van der Plaats
Aromazorg
Beweging stimuleren
Brein Omgeving Methodiek
Clownerie
Communicatie
Complementaire zorg
Contact maken
Cursus op maat
Dag- en tijdbesteding
Depressie bestrijding
Herinneringen ophalen
Intimiteit & seksualiteit
Leefomgeving inrichten
Lerend vermogen
Mantelzorgers betrekken
Massage en aanraking
Mondzorg
Muziek & zang
Omgaan met dementie
Omgevingszorg
Palliatieve zorg
Parkinson
Prettiger thuiswonen
Probleemgedrag
Psychogeriatrie en geriatrie
Simulatie van beperkingen
Slapen
Snoezelen
Stress en overbelasting
Voeding en diëtiek
Voorlezen en vertellen
Werk-leefprocessen en bejegening
Wet Zorg en Dwang