Nieuw. Toolkit signaleren dementie bij niet westerse migranten
Bron: De Edese Post.nl - Donderdag 22 december

EDE - Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. En daarmee ook het aantal oudere migranten. Het vroegtijdig signaleren van dementie bij (oudere) migranten wordt dan ook steeds belangrijker maar is lastig door taal- en cultuurverschillen. Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruikt een geheugentest die geschikt is voor migranten die geen Nederlands verstaan en spreken of die in eigen taal analfabeet zijn.

Op woensdag 14 december was in het Edese ziekenhuis een minisymposium voor zorgverleners over dementie bij niet-westerse migranten. Twee mantelzorgers vertelden hun ervaringen: ''Maximale integratie met behoud van eigen identiteit, dat is waar het om gaat bij een migrant.''

Ruim 10 procent van de mensen met dementie is van migrantenafkomst en het aantal migranten met dementie stijgt ruim twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. Het vroegtijdig signaleren van dementie gaat vaak bij migrantenouderen moeizamer dan bij autochtone ouderen. Met het reguliere onderzoek is het namelijk lastig de cognitieve status van migranten-ouderen vast te stellen. Daarnaast zijn migranten vaak minder bekend met de ziekte dementie.

Tijdens het symposium is de toolkit 'SignaLeren' toegelicht. Deze toolkit is ontwikkeld door Alzheimer Nederland en helpt de omgeving (familie/ mantelzorgers) om door middel van korte filmpjes in een eigen gekozen taal (Turks, Marokaans, Berbers, Arabisch en Nederlands) signalen van dementie te kunnen herkennen en eventueel hulp in te schakelen. De filmpjes staan ook op de website van Alzheimer Nederland (signaleren.alzheimer-nederland.nl).

Organisatie

Het mini-symposium 'Dementie bij niet Westerse migranten' werd georganiseerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei in samenwerking met Pharos, expertisecentrum voor gezondheidsverschillen.
    23-12-2016 00:00