Iedere activiteit is een beleving


Iedere activiteit is een beleving.

In de zorg voor mensen met dementie worden de werkzaamheden die de diverse hulpverleners gedurende de dag verrichten verschillend genoemd. We spreken van dit is zorg, dit is een activiteit, dit is een medische handeling enz. En zo denken mensen met een goed werken brein ook. Maar mensen met dementie niet. 

Het onderzoek van Dr. Anneke van der Plaats naar de relatie tussen het brein en de de prikkels uit de omgeving bij mensen met een hersenaandoening toont het volgende aan. Zij heeft dat vertaald naar de Brein Omgeving Methodiek™.

De fysieke omgeving, de werkprocessen, de dagbesteding en de bejegening zijn voor mensen met dementie allemaal belevingen (lees prikkels) die in elkaar over lopen en door elkaar heen lopen en deze belevingen zijn zeer bepalend voor hun geestelijke welzijn.

Er is dus een andere manier van denken, opleiden en werken nodig waarin de zorg voor mensen met dementie beter is afgestemd op de mogelijkheden van het haperende brein. 

Zo zou het kunnen gaan

De mantelzorg en de verpleegkundigen/verzorgenden organiseren zo goed mogelijk wat van waarde is voor de persoon met dementie thuis. Na opname in een verpleeghuis wordt hierin zo min mogelijk veranderd. Sterker nog, het verpleeghuis gaat deze liefdevolle zorg samen met de mantelzorger voortzetten. 

Maar de werkelijkheid is vaak anders

Men komt terecht in een wereld waarin de professionele normen overheersen. Tal van handelingen worden verricht die nauwelijks bijdragen aan het welbevinden. Om medische aandoeningen te volgen, worden meetbare doelen geformuleerd, waarover verantwoording kan worden afgelegd. Er is dan nauwelijks sprake van doelen om het welzijn van de mensen die er wonen bevorderen. Een doorn in het oog van veel verpleegkundigen, verzorgenden en mantelzorgers.

Dat verpleegkundigen en verzorgenden daar weinig aan toekomen heeft niet alleen te maken met de regels. Zij worden medisch en probleemgericht opgeleid en vinden het vaak moeilijk om op een goede manier met de mensen met dementie om te gaan. Zorgen voor en begeleiden van mensen met dementie is heel complex. Er is bijna altijd sprake van lichamelijke aandoeningen en daarbij komt dan nog de dementie.

Door een goed dagprogramma volgens de Brein Omgeving Methodiek™ als uitgangspunt te nemen en daarin de therapeutische en overige activiteiten een plek te geven wordt veel onrust, stress en probleemgedrag voorkomen.

Er is veel tijd te winnen door de activiteiten die gedaan worden beter af stemmen op de mogelijkheden van het brein van mensen met dementie. De nadruk op het lichamelijke en op regelgeving vertroebelen waar het echt om gaat in de laatste levensfase en dat is WELZIJN.

In de Tweedaagsecursus Zinvolle Dagbesteding van dr. Anneke van der Plaats en het Breincollectief kun je dit leren. Deze cursussen worden ook in-company verzorgd. Door een team een cursus te laten volgen realiseert u in een klap een deskundigheidsbevordering en cultuuromslag. 

Lida Waterlander 

Post HBO Onderwijskunde en Kwaliteitszorg, Onderwijsadviseur BreinCollectief en Dementie-winkel.nl , Beleving Centraal® trainer/coach, DEAL® trainer-coach, KEMA auditor Kwaliteitszorg, Verpleegkundige, Brein Omgeving Coach                                                              
 
    11-07-2016 00:00