Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
* Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
0 Review | Review toevoegen
Voor casemanagers en individuele begeleiders. De deelnemers kunnen mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s beter begeleiden bij het creëren van een gunstige omgeving thuis.

Standaard levertijd

Zie de keuzedata

€ 895,00
Prijs per persoon
Aantal: 
Bestellen
 
Op verlanglijst

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Meer kennis krijgen van de invloed van de omgeving op uw cliënt

Omgevingszorg is tegenwoordig een belangrijk onderdeel geworden van het werk van zowel casemanagers en individuele begeleiders, vooral nu mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen. Gelukkig is er steeds meer kennis beschikbaar over de invloed van factoren zoals de inrichting van de woonomgeving, de invulling van de dagbesteding en de bejegening van mensen met dementie op hun brein. In deze cursus leren deelnemers hoe ze de omgeving van mensen met dementie kunnen observeren en op basis daarvan advies kunnen geven aan mantelzorgers, collega's en andere zorgprofessionals.

Verder leren    

Gunstige omgeving thuis creëren 
Casemanagers zijn zich, meer dan andere zorgverleners in de gezondheids- en welzijnszorg, bewust van de invloed van de omgeving op het functioneren van mensen met dementie. Het ondersteunen van veilig en vertrouwd wonen is altijd al een kerncompetentie geweest van casemanagers en persoonlijke begeleiders. Toch kan het nog steeds voorkomen dat u, samen met de mantelzorger, zich afvraagt waarom een persoon plotseling zo reageert zoals hij of zij doet.

Vroegtijdige opname voorkomen 
De gebruikelijke psychologische aanpak biedt vaak nog geen oplossing en soms lijkt sedatie of vroegtijdige opname dan de enige weg. Maar de vragen blijven leven vragen zoals: 

 • Kan het anders of beter?
 • Wat gebeurt er eigenlijk in de hersenen van iemand met dementie?
 • Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag? Kan ik daar iets aan veranderen?
 • Hoe observeer en bespreek je de relatie tussen omgeving en gedrag van mensen met dementie met mantelzorgers.
 • Hoe leer ik mantelzorgers om beter op  “plotseling” veranderd gedrag te reageren zoals: agressie, onrust, dwaalgedrag, storend gedrag
 • Hoe breng ik mijn kennis over op collega’s, mantelzorgers, behandelaren en vrijwilligers?

De Brein Omgeving Methodiek

Deze opleiding is gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neurowetenschappen, die dr. Anneke van der Plaats heeft gebruikt om de Brein Omgeving Methodiek te ontwikkelen. Mensen met dementie reageren vaak impulsief en niet doordacht, en hun gedrag wordt sterk beïnvloed door hun omgeving. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt daarom een belangrijke rol bij het ontstaan van niet-begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt, waardoor zij de fysieke omgeving en dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Hierdoor vermindert stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het is daarom logisch dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie.

Tijdens de opleiding leren de deelnemers de methodiek waarmee ze systematisch de omgeving van mensen met dementie kunnen observeren en verbeteringen kunnen aanbrengen om het woon-leefklimaat beter af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep. Deze aanpak kan zowel toegepast worden in zorginstellingen als in de thuissituatie, dagbehandeling en dagopvang.

Onder de omgeving verstaan wij

 • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
 • De manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden, inclusief bejegening;
 • De tijdsbesteding. 

Globale inhoud

De focus van deze opleiding ligt op OMGEVINGSZORG, waarbij we zowel het gedrag van mantelzorgers als zorgprofessionals beschouwen als belangrijke prikkel in de omgeving van mensen met dementie. Aan de orde komen de werking van de hersenen bij mensen met dementie, de invloed van de omgeving waaronder: inrichting van het woonhuis, werkprocessen, tijdbesteding en bejegening.

Aan de hand van praktijksituaties wordt een beter inzicht verkregen in de samenhang tussen interactie en gedrag van mensen met dementie. Praktijksituaties worden door de deelnemers zelf ingebracht en een aantal kenmerkende gedragingen van mensen met dementie zijn in de cursus opgenomen zoals angst/agressie, claimen, roepen en dolen. We delen goede ervaringen en bespreken de mogelijkheden die er zijn de hulpvrager te ondersteunen bij het in standhouden van zelfzorg/regie.
 

Resultaat

De deelnemers kunnen mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s beter begeleiden bij het creëren van een gunstige omgeving thuis. Zij begrijpen de invloed die van de omgeving uitgaat en waarom het belangrijk is om deze te bespreken en aan te passen.

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld. 

Docenten

 • Christa Roufs
 • Lida Waterlander

Duur van de cursus en cursusdata

De cursus duurt 8 dagdelen: 4 hele dagen. De data voor de eerst volgende cursus treft u hier onder aan:

Start 2024

 • Vier lesdagen: 14 mei, 25 juni, 3 september, 15 oktober 2024

Aantal deelnemers

Maximaal 16

Toetsing en certificering

De opleiding bestaat uit drie fases die worden afgesloten met een toetsmoment.      

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij V&V.

Kosten

De deelnemersprijs € 895,- incl. BTW Hierbij zijn inbegrepen, certificering, koffie, thee, lunch en het boek De dag door met dementie door Anneke van der Plaats en Dick Kits.

In-company op eigen cursuslocatie kan ook

De opleiding kan bij max. 16 deelnemers ook incompany verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Locatie

In Arnhem.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.
Aanmelden kan via de bestelknop bovenaan deze pagina. 

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.

Educatie - soort
Cursus of opleiding
Geaccrediteerd
Lezing
Workshop of training
Webinar
Educatie - doelgroep
Zorgprofessionals
Particulieren
Educatie - onderwerp
Activiteit stimuleren
Anneke van der Plaats
Aromazorg
Beweging stimuleren
Brein Omgeving Methodiek
Clownerie
Communicatie
Complementaire zorg
Contact maken
Cursus op maat
Dag- en tijdbesteding
Depressie bestrijding
Herinneringen ophalen
Intimiteit & seksualiteit
Leefomgeving inrichten
Lerend vermogen
Mantelzorgers betrekken
Massage en aanraking
Mondzorg
Muziek & zang
Omgaan met dementie
Omgevingszorg
Palliatieve zorg
Parkinson
Prettiger thuiswonen
Probleemgedrag
Psychogeriatrie en geriatrie
Simulatie van beperkingen
Slapen
Snoezelen
Stress en overbelasting
Voeding en diëtiek
Voorlezen en vertellen
Werk-leefprocessen en bejegening
Wet Zorg en Dwang