Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
* Cursus - Omgevingszorg voor Casemanagers en IB-ers volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats
0 Review | Review toevoegen
Voor casemanagers en individuele begeleiders. De deelnemers kunnen mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s beter begeleiden bij het creëren van een gunstige omgeving thuis.

Standaard levertijd

Zie de keuzedata

€ 895,00
Prijs per persoon
Aantal: 
Bestellen
 
Op verlanglijst

| Meer

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Voor wie

Omgevingszorg is ook voor Casemanagers en Individuele begeleiders een belangrijk onderdeel van hun werk geworden, vooral nu mensen met dementie steeds langer thuis blijven. Gelukkig is er steeds meer kennis voorhanden over de invloed van o.a. inrichting, afstemming werken-leven, invulling dag-tijdsbesteding en bejegening op het brein van mensen met dementie. In deze cursus leren de deelnemers de omgeving observeren en op basis hiervan o.a. collega’s, mantelzorgers en zorgprofessionals te adviseren.

Verder leren    

Gunstige omgeving thuis creëren 
Casemanagers zijn zich, nog meer dan andere werkers in gezondheids-welzijnszorg, bewust van de invloed van de omgeving op het functioneren van mensen met dementie. Helpen met veilig en vertrouwd wonen is altijd al een kerncompetentie geweest van casemanagers en persoonlijk begeleiders. Toch komt het nog regelmatig voor dat u zich, samen met de mantelzorger, afvraagt waarom een persoon plotseling reageert zoals hij of zij doet.

Vroegtijdige opname voorkomen 
De gebruikelijke psychologische aanpak biedt vaak nog geen oplossing en soms lijkt sedatie of vroegtijdige opname dan de enige weg. Maar de vragen blijven leven vragen zoals: 

 • Kan het anders of beter?
 • Wat gebeurt er eigenlijk in de hersenen van iemand met dementie?
 • Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag? Kan ik daar iets aan veranderen?
 • Hoe observeer en bespreek je de relatie tussen omgeving en gedrag van mensen met dementie met mantelzorgers.
 • Hoe leer ik mantelzorgers om beter op  “plotseling” veranderd gedrag te reageren zoals: agressie, onrust, dwaalgedrag, storend gedrag
 • Hoe breng ik mijn kennis over op collega’s, mantelzorgers, behandelaren en vrijwilligers?

De Brein Omgeving Methodiek

De opleiding is gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methodiek ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van 'De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methodiek helpt deelnemers aan de opleiding om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep. Deze aanpak kan zowel in de zorginstelling als in de thuissituatie, dagbehandeling en dagopvang worden toegepast. 

Onder de omgeving verstaan wij

 • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
 • De manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden, inclusief bejegening;
 • De tijdsbesteding. 

Globale inhoud

De focus ligt op OMGEVINGSZORG. Wij beschouwen ook het gedrag van de mantelzorger en de professional hierbij als een belangrijke prikkel in de omgeving van mensen met dementie. 

Aan de orde komen de werking van de hersenen bij mensen met dementie, de invloed van de omgeving waaronder: inrichting van het woonhuis, werkprocessen, tijdsbesteding en bejegening.

Aan de hand van praktijksituaties wordt een beter inzicht verkregen in de samenhang tussen interactie en gedrag van mensen met dementie. Praktijksituaties worden door de deelnemers zelf ingebracht en een aantal kenmerkende gedragingen van mensen met dementie zijn in de cursus opgenomen zoals angst/agressie, claimen, roepen en dolen.
We delen goede ervaringen en bespreken de mogelijkheden die er zijn om de hulpvrager te ondersteunen bij het in standhouden van zelfzorg/regie.

Resultaat

De deelnemers kunnen mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s beter begeleiden bij het creëren van een gunstige omgeving thuis. Zij begrijpen de invloed die van de omgeving uitgaat en waarom het belangrijk is om deze te bespreken en aan te passen.

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld. 

Docenten

 • Christa Roufs
 • Lida Waterlander

Duur van de cursus en cursusdata

De cursus duurt 8 dagdelen: 4 hele dagen. De data voor de eerst volgende cursus treft u hier onder aan:

Start 2022 (VOL)

 • 14 september (hele dag), 19 oktober (hele dag), 16 november (hele dag), 14 december (hele dag)

Start 2023 

 • Vier lesdagen: 12 september, 31 oktober, 19 december, 30 januari.

Aantal deelnemers

Maximaal 16

Toetsing en certificering

De opleiding bestaat uit drie fases die worden afgesloten met een toetsmoment.      

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij V&V.

Kosten

De deelnemersprijs € 895,- incl. BTW Hierbij zijn inbegrepen, certificering, koffie, thee, lunch en het boek De dag door met dementie door Anneke van der Plaats en Dick Kits.

In-company op eigen cursuslocatie kan ook

De opleiding kan bij max. 16 deelnemers ook incompany verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

  vraag vrijblijvend een offerte aan  

Locatie

In Arnhem.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.
Aanmelden kan via de bestelknop bovenaan deze pagina. 

Wilt u meer informatie over de overige opleidingsmogelijkheden van Omgevingszorg Collectief? De brochure kunt hier downloaden:

   Download Brochure opleidingen Omgevingszorg Collectief   

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.

Soort educatie
Cursus en opleiding
Geaccrediteerd
Lezing
Workshop en training
Webinar
Doelgroep educatie
Zorgprofessionals
Particulieren
Onderwerp van educatie
Activiteit stimuleren
Anneke van der Plaats
Aromazorg
Beweging stimuleren
Brein Omgeving Methodiek
Clownerie
Communicatie
Complementaire zorg
Contact maken
Cursus op maat
Dag- en tijdbesteding
Depressie bestrijding
Herinneringen ophalen
Intimiteit & seksualiteit
Leefomgeving inrichten
Lerend vermogen
Mantelzorgers betrekken
Massage en aanraking
Mondzorg
Muziek & zang
Omgaan met dementie
Omgevingszorg
Palliatieve zorg
Parkinson
Prettiger thuiswonen
Probleemgedrag
Psychogeriatrie en geriatrie
Simulatie van beperkingen
Slapen
Snoezelen
Stress en overbelasting
Voeding en diëtiek
Voorlezen en vertellen
Werk-leefprocessen en bejegening
Wet Zorg en Dwang