13/07/2015

Twee nieuwe opleidingen van het BreinCollectief. Start vanaf 1 oktober.

Mensen met dementie. Velen krijgen er vroeg of laat mee te maken. Wanneer de diagnose wordt gesteld, verwacht iedereen het ergste. De angst voor aftakeling, verlies van controle, verlies van de eigen identiteit en de veranderende relatie met dierbaren. De omgeving worstelt met onbegrepen gedrag. Hét schrikbeeld van de ouder wordende mens in deze tijd. 

Dit kan anders! Het BreinCollectief ervaart iedere keer opnieuw wat het creëren van een gunstige omgeving - in de breedste zin van het woord - voor positief effect heeft. Onze bevlogenheid een wereld te creëren die optimaal is afgestemd op mensen met dementie of andere vormen van hersenschade heeft zich vertaald in een praktische Brein Omgeving Methodiek™. Een integrale aanpak die mensen meer kwaliteit van leven en de professionals meer kwaliteit van werken brengt.

Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie. Door de omgeving aan te passen kunnen zij bijna als vanzelf beter functioneren. Vaak ligt de oplossing dichterbij dan verwacht. 
Graag delen en verspreiden wij deze effectieve (wetenschappelijk) onderbouwde kennis en methode.

U bent van harte welkom bij één van onze twee nieuwe opleidingen. Deze starten vanaf 1 october 2015.

Basisopleiding - Intramuraal

U leert het gedrag van mensen met dementie te begrijpen en hen beter te begeleiden. U leert wat u kunt doen om hen een gevoel van welbevinden te geven. U kunt deze kennis overdragen op collega's. Meer informatie en aanmelden.Opleiding VeranderCoach - Intramuraal en Extramuraal

De opleiding tot VeranderCoach is meer dan een opleiding. Gelijktijdig zet u in de praktijk een veranderingsproces van een jaar in gang waarbij ook de collega's betrokken zijn. Zij worden indirect ook geschoold. U bent in staat zorgcollega's, mantelzorgers en vrijwilligers te coachen bij het bedenken en doorvoeren van veranderingen die nodig zijn voor een meer gunstige omgeving voor het brein van mensen met dementie. U heeft de eerste veranderingen ook al geïmplementeerd. Meer informatie en aanmelden.

Hartelijke groet,
dr. Anneke van der Plaats

Zij is sociaal geriater en co-auteur van:

De wondere wereld van dementie
Het demente brein. Omgaan met probleemgedrag.
Meer kwaliteit van leven. Integratieve persoonsgerichte dementiezorg.
De dag door met dementie