29/05/2015

Dr. Anneke van der Plaats en het BreinCollectief hebben een nieuwe leergang Toegepaste Hersenkunde voor professionals ontwikkeld. Het BreinCollectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de moderne ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn. De leergang start in oktober 2015.

Moderne Hersenkunde

De leergang ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag volgens de Brein Omgeving Methodiek™' is gebaseerd op recente kennis uit de neurowetenschappen over hoe het brein bij mensen met dementie functioneert. Door de omgeving aan te passen wordt veel onbegrepen (probleem)gedrag voorkomen en ontstaat meer adequaat en genormaliseerd gedrag.

Brein Omgeving Methodiek™

Deze methodiek is ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats en helpt om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van de doelgroep. Zij is auteur van de populaire boeken De wondere wereld van dementie en Het demente brein. Omgaan met probleemgedrag.

Onder de omgeving verstaan zij:
  • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving binnen een woonhuis of unit;
  • De manier waarop hulp, zorg en tijdbesteding wordt aangeboden;
  • De bejegening. 
In het najaar van 2015 starten twee opleidingen: de Basisopleiding en de opleiding tot VeranderCoach.
Beide opleidingen zijn geaccrediteerd.

Basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’

U leert het gedrag van mensen met dementie te begrijpen en hen beter te begeleiden. U leert wat u kunt doen om hen een gevoel van welbevinden te geven. U kunt deze kennis overdragen aan collega’s. Meer informatie

Opleiding VeranderCoach ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’ 

De opleiding tot VeranderCoach is meer is dan een opleiding. Gelijktijdig zet u in de praktijk een veranderingsproces van een jaar in gang waarbij ook de collega’s betrokken zijn. Zij worden als het ware indirect geschoold.

U leert de Brein Omgeving Methodiek™ toe te passen. U bent in staat zorgcollega’s, mantel-zorgers en vrijwilligers te coachen bij het bedenken en doorvoeren van veranderingen die nodig zijn om een meer gunstige omgeving voor het brein van mensen met dementie te creëren. U heeft de eerste veranderingen ook al geïmplementeerd. Meer informatie
 
 

  Download de brochure