* Basisopleiding - Omgevingszorg volgens de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats - In-company
0 Reviews | Review toevoegen

Deze cursus helpt deelnemers de omgeving van mensen met dementie te observeren en te bepalen welke veranderingen daarin kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat te verbeteren.

Standaard levertijd

Zie de opleidingsdata

€ 695,00
Prijs per persoon

 

Aantal: 
Bestellen
Op verlanglijst
 

| Meer

Voor meer kwaliteit van leven - Intramuraal en Exramuraal

Door het Omgevings Collectief volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

 

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de moderne ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn.

Waarom en voor wie

Deelnemers aan deze cursus zijn tenminste twee jaar werkzaam in de psychogeriatrische zorg  en hebben ruime ervaring  in de omgang met mensen met dementie. 

Tijdens deze opleiding leert u het gedrag van mensen met dementie te begrijpen en hen beter te begeleiden. U leert wat u kunt doen om mensen met dementie een gevoel van welbevinden te geven. U bent in staat deze kennis over te dragen aan collega’s. De zorg wordt hierdoor als minder zwaar ervaren. 

Met de Brein Omgeving Methodiek zijn hele positieve ervaringen opgedaan. Het artikel hieronder kunt u openen en lezen via het tabblad 'Bijlagen'.

Moderne Hersenkunde

De basiscursus ‘omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag volgens de Brein Omgeving Methodiek’ is gebaseerd op recente kennis uit de neurowetenschappen over hoe het brein bij mensen met dementie functioneert. 

Een heel belangrijk inzicht vanuit de Moderne Hersenkunde is dat het gedrag van deze mensen impulsief is, niet weldoordacht. Het denkend vermogen van de beschadigde hersenen laat het steeds vaker afweten. Het gedrag wordt daardoor afhankelijk van de omgeving.
 
Een ongunstige omgeving die niet is aangepast aan de capaciteiten van een beschadigd brein speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 
 
Het Omgevingszorg Collectief heeft daar op verzoek van dr. Anneke van der Plaats een leergang voor ontwikkeld.
De Basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’ maakt hier deel van uit. 

Onze aanpak: Brein Omgeving Methodiek

Wij gaan in deze cursus uit van de belangrijkste principes uit de Brein Omgeving Methodiek, (BOM). Deze methodiek is ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats en helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.
 

 

Onder de omgeving verstaan wij:
 • de bouw en inrichting van de woon-leefomgeving binnen een unit;
 • ​de manier waarop hulp, zorg en tijdbesteding wordt aangeboden;
 • de bejegening. 

De veranderde omgeving zorgt ervoor dat de mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels krijgen waardoor zij de dagelijkse gang van zaken intuïtief begrijpen. Daardoor kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. (Zie de bijlage voor meer informatie.) 

Globale inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende leerinhouden aan de orde:

 • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie; 
 • ​Bouwen en inrichten voor mensen met dementie; 
 • Veranderen, verbeteren, begeleiden en borgen binnen het zorgsysteem; 
 • Werkprocessen en bejegening;
 • Maken van een Brein Omgeving Plan.  

Resultaat

De basiscursus heeft als resultaat dat de deelnemer het gedrag van iemand met dementie beter kan observeren en duiden en daardoor in staat is om op een professionelere manier zorg aan te bieden. Doordat de deelnemer het gedag beter begrijpt weet deze ook wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden van mensen met dementie te verbeteren. Verder leert de deelnemer zijn om zijn observaties te delen met collega’ s

De cursus wordt afgesloten met een toetsmoment.
 
“Door onze praktijkgerichte aanpak ervaren cursisten en medewerkers dat zij zelf een aandeel hebben in het gedrag van bewoners en dat zij in staat zijn om samen professioneler te reageren op het gedrag van patiënten / cliënten / bewoners.”

Door het Omgevingszorg Collectief

Het Omgevingszorg Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en NAH. De Brein Omgeving Methodiek, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van Omgevingszorg Collectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld.

Docenten

Sylvia de Koning
Jos Slutter
Lida Waterlander
Ilja Kuipers
Christa Roufs
Sigrid van de Sar

Algemene informatie

Voor wie

Deelnemers aan deze cursus zijn tenminste 2 jaar werkzaam in de psychogeriatrische zorg  en hebben ruime ervaring in de omgang met mensen met dementie. 

Duur van de opleiding

De cursus omvat 6 dagdelen gedurende 6 maanden.         

Studiebelasting

De studiedagen bestaan uit 7 effectieve lesuren per dag. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Aantal deelnemers

Minimaal 14 en maximaal 16

Toetsing en certificering

Een succesvolle afsluiting van deze opleiding is gebaseerd op:

 • Het praktijkverslag is met voldoende beoordeeld
 • ​De eindtoets is voldoende
 • Tenminste 80% van de cursusdagen aanwezig geweest
 • Wanneer een deelnemer door omstandigheden niet het vereiste eindniveau heeft behaald, ontvangt hij een bewijs van deelname en is het mogelijk om met extra supervisie alsnog het certificaat te behalen
 • Behalen van het certificaat geeft GVPers toelating tot de opleiding VeranderCoach 'Niet begrepen (probleem)gedrag bij mensen met dementie'

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd en ingeschreven bij de volgende registers:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) en Register Zorgprofessionals:
  • Geriatrie-Gerontologie;
  • GGZ; 
  • Kwaliteitsregister V&V,
  • Palliatieve Zorg; 
  • SPV; 
  • Wijkverpleegkunde.
    
 • Registerplein: 
  • Agogen (AG); 
  • Cliëntondersteuners–SPH –SPW; 
  • GGZ-agogen (Activiteitenbegeleiding- Welzijn); 
  • Maatschappelijk werk (MW).

Kosten

De deelnemersprijs is € 695,- incl. BTW. Hierbij zijn inbegrepen, certificering, koffie, thee, lunch en het boek Het demente brein. Omgaan met probleemgedrag (door Anneke van der Plaats en Gerke de Boer).

De opleiding kan ook incompany verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

  Neem contact op  

Cursusdata

De cursus duurt zes dagdelen. Een hele dag en vier halve dagen. 
De cursus wordt drie keer per jaar aangeboden. De vijf cursusdagen voor de eerst volgende twee opleidingen treft u hier onder aan:

Start september 2016
 • 2016: 15 sep. (hele dag) - 20  okt. - 17 nov. - 8 dec.
 • 2017: 5 jan.
Start januari 2017
 • 2017: 9 jan. (hele dag) - 16 feb. - 17 maa. - 13 apr. - 18 mei.

Locatie

In Wolfheze. Gelegen naast het NS Station.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.
Aanmelden kan via de bestelknop bovenaan deze pagina.

Sorteren op:

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst  goedgekeurd moet worden door de beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is, verschijnt hij op deze pagina.

Geen reviews gevonden.

Laatst bekeken producten