Nieuwe cursussen 'Omgevingszorg' gebaseerd op inzichten van Anneke van der Plaats

Nieuwe curssussen Omgevingszorg

Via het BreinCollectief kunnen professionals diverse geaccrediteerde cursussen volgen die gebaseerd zijn op de Brein-Omgeving Methodiek™ van dr. Anneke van der Plaats. Nieuw zijn de cursussen Zinvolle Dagbesteding, Familieparticipatie en Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie.

De volgende lichtingen starten begin 2016

Dus meld je snel aan! Klik op de linkjes voor meer informatie.

Brein-Omgeving Methodiek™

De opleidingen en cursussen zijn gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van ‘De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. 

Deze methodiek biedt professionals goede handvatten om vorm en inhoud te geven aan het beter aanpassen van de omgeving aan de capaciteiten van het beschadigde brein bij mensen met dementie. De opleidingen zijn heel praktijkgericht. 

De omgeving bestaat uit:
  • De bouw en inrichting van de woon-leefomgeving;
  • De manier waarop hulp, zorg en begeleiding wordt geboden;
  • De tijdsbesteding. 

Het BreinCollectief

Het BreinCollectief bestaat uit deskundigen die recente hersenkundige inzichten kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn en is opgericht door dr. Anneke van der Plaats.
    17-11-2016 00:00