Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten) Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten) Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten) Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten) Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten)
Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten) Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten) Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten) Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten) Tessa - Tinybot | Sociaal Robotje (Zorginstellingen en gemeenten)
*Sociale zorgrobot Tessa | Via zorgaanbieder
9 Reviews | Review toevoegen
Tessa is een sociaal robotje dat mensen met dementie ondersteunt met gesproken berichten en herinneringen zodat de gebruiker meer zelf kan, ondanks beperkingen. Wordt ingezet via zorgaanbieders.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
 
Op verlanglijst

Ervaringsverhalen van mensen met dementie


Waarom en voor wie

Tessa is een sociaal robotje dat mensen met dementie ondersteunt met gesproken berichten en herinneringen zodat de gebruiker, ondanks een beperking, meer zelf kan. Mensen met dementie hebben baat bij ondersteuning in de dagstructuur o.a. bij eten, drinken, medicatie en persoonlijke verzorging. Mantelzorgers en zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in deze ondersteuning. Tessa is daar behulpzaam bij.

Tessa wordt alleen ingezet via zorgaanbieders. Werkt je (thuis)zorgaanbieder nog niet met Tessa, neem hier vrijblijvend contact op over de mogelijkheden.

  neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden   

Wat kan Tessa voor u betekenen?

Meer dan 100 zorgorganisaties zetten meer dan 2000 Tessa’s in bij gebruikers, en er is veel onderzoek gedaan waarbij is aangetoond:
 1. Tessa maakt de cliënt zelfstandiger: bij meer dan 80% van de inzetten wordt de doelstelling van de inzet gehaald (bij juiste cliënt selectie).
 2. De cliënt ervaart het als positief: Tessa wordt gezien als maatje en de cliënt ervaart meer zelfregie en zelfstandigheid.
 3. Ontlast de zorgverlener en mantelzorger: doordat ze zorg op afstand kunnen bieden, er is minder weerstand doordat zorgmomenten worden aangekondigd en minder onverwachte belletjes doordat de cliënt meer structuur heeft zodat er minder werkdruk is, en fijner echt contact met de client.
 4. Zorgt ervoor dat de zorg toegankelijk blijft: de inzet van Tessa bespaart 60 tot 120 minuten per week aan zorg(momenten), gezien het grote tekort aan zorgverleners kunnen zo meer cliënten zorg krijgen. 
Er is onderzoek gedaan door verschillende zorgaanbieders en VGZ verzekering heeft Tessa ook een ‘good practice’ gemaakt. 

Bij wie kan Tessa helpen? Download de inzetwijzer.

Tessa wordt al ingezet door meer dan 100 zorgaanbieders, op basis van deze ervaringen is een inzetwijzer ontwikkeld die aangeeft bij welke zorgvragen Tessa kan helpen.
Een cognitieve beperking beschadigt het brein waardoor mensen vaak moeite krijgen met het nemen van initiatief, structuur en het geheugen. Tessa is een hulpmiddel om deze symptomen te verminderen en kan helpen bij de volgende zorgvragen:
 • Ondervoeding / uitdroging
 • Apathie
 • Moeite met ADL
 • Onrust en weerstand bij zorgmoment 
 • Dag- nacht ritme
 • Incontinentie
 • Persoonlijke verzorging

Inzet en kosten

 • Tessa wordt succesvol ingezet binnen het zorgproces, via de zorgaanbieder.
 • Er zijn geen kosten voor de gebruiker.

Werkt uw zorgverlener nog niet met Tessa? Neem vrijblijvend contact op met ons over de mogelijkheden.

Ondersteuning

Inmiddels is er al veel ervaring opgedaan met de inzet en uitrol van Tessa binnen zorginstellingen. Bij een nieuw eHealth product gaat dit vaak in een aantal fasen. In elke fase kunnen wij u passend ondersteunen zodat de inzet van Tessa zeker een succes wordt.

  neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden  

Hoe werkt Tessa?

1. Tessa is verbonden via eigen internet

 • Tessa staat op een centrale plek in het huis van de bewoner.
 • Tessa wordt doorgaans geleverd met internet

2. Via een web-app kan je Tessa instellen

 • Je kunt als familielid, mantelzorger of zorgverlener met iedere smartphone, tablet of laptop met internet in de web-app komen. Je kan andere mensen ook uitnodigen om toegang te krijgen en je kan meerdere Tessa’s koppelen aan je account.
 • Net zo eenvoudig als een agenda, schrijf je een berichtje en selecteer je het tijdstip wanneer Tessa het moet melden.
 • Je kunt een berichtje inplannen op elk moment, vanaf elke locatie, wanneer het jou uitkomt. Je kan daarbij gebruik maken van beschikbare voorbeeld interacties.

3. Tessa spreekt de berichtjes uit op de ingestelde tijden

 • Tessa haalt steeds het laatste dagprogamma op via het internet. Wanneer het tijd is, zal ze het berichtje uitspreken.
 • Ze speelt altijd eerst een deuntje vooraf om de aandacht te trekken, vervolgens het tijdstip, en daarna volgt het berichtje.
 • Tessa kan ook muziek afspelen
 • Je kan Tessa ook een vraag laten stellen, hierna zal ze luisteren naar “ja” of “nee” als antwoord, en afhankelijk van de reactie  kan Tessa weer opnieuw reageren. Je ziet het antwoord ook in de app.
 • Je kan ook een vraag stellen aan Tessa. Tessa reageert dan met een vooringestelde reactie.

Functionaliteiten van Tessa:

 • Spraak: Tessa spreekt alle berichtjes uit met een vriendelijke stem
 • Spraakherkenning: wanneer je een vraag stelt via Tessa, luistert ze naar “ja” of “nee” en laat dit zien in de app. Je kan ook een scriptje instellen zodat Tessa op het antwoord reageert.
 • Je kan een vraag stellen aan Tessa, bijvoorbeeld “hoe laat is het?” 
 • Tessa wordt geleverd met voorbeeld interacties die bij andere gebruikers goed werkten.
 • Muziek: Tessa kan persoonlijke muziek afspelen op ingeplande momenten
 

  neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden  

Sorteren op:

Review toevoegen
Daniel Maat, regiebegeleider - 06-07-2023 18:23

Wij zijn erg tevreden over de Tinybot tessa die wij al vanaf 2015 inzetten bij de bewoners. Onze bewoners hebben erg veel baat bij structuur, eenduidige boodschappen en regelmaat. De bewoner wordt gestimuleerd om zelf redzamer te leven.

Belinda, coördinerend verpleegkundige - 11-05-2023 21:17

Client erg tevreden en zijn zelfstandigheid is toegenomen. Vanuit zMW zijn er nu nog twee zorgcontacten per dag in plaats van vier. Een goed voorbeeld van zinnige zorg vinden wij.

Patricia, wijkverpleegkundige - 26-08-2022 18:41

Mijn client kan weer zelf douchen zonder dat ik ernaast sta. Dat was echt efficiënt en voelt veel fijner.

Wendie van der Veer (Driestroom) - 02-01-2019 18:52

Mooi product, wij werken ermee binnen een locatie van Driestroom. Gebruikers zijn er zeer enthousiast over.

De meerwaarde zit hem vooral in het niet afhankelijk zijn van de begeleider. Samen met je maatje Tessa de dag structuur volgen. De reminder functie is prettig want ze hebben geen begeleider die voortdurend aan de deur staat. Voor cliënten die wat meer nabijheid vragen is het een goede voor aankondiging wat overgangen makkelijker maakt en meer voorspelbaar. We werken met VB / LVB cliënten met autisme.

Joëlle van der Pol - 02-01-2019 18:51

Tessa is een robot in de vorm van een bloempot, gecreëerd door het bedrijf Tinybots', vertelt ze. 'Ze kan praten en bijvoorbeeld muziek afspelen. Tessa staat thuis bij een aantal mensen met beginnende dementie, om hen te herinneren aan bepaalde activiteiten.'Joëlle: ‘Tessa zegt bijvoorbeeld: Pim is vandaag jarig, bel hem even op. Of: De chauffeur van de dagbesteding komt zo, kleed je even aan. Een aantal mensen heeft daar heel veel baat bij. Zij kunnen langer zelfstandig wonen en tegelijkertijd contact houden met mensen uit hun vertrouwde omgeving.’ Lachend: ‘En er zijn ook mensen die na 3 dagen roepen: haal dat ding weg! Die reactie zien we vaak bij mensen in een minder gevorderd stadium van dementie. Zij hebben er (nog) niet veel profijt van.’

‘Er was soms angst en twijfel’, zegt Joëlle. ‘Gaat Tessa dan persoonlijk contact vervangen?’ Die angst bleek puur bij de zorgverleners te zitten. Deelnemers hebben daar geen last van. Ze legt uit: ‘Integendeel. Als je dochter belt en zegt dat je je moet aankleden, voelt dat betuttelend. Als Tessa het zegt, geeft dat juist een gevoel van eigen regie.

Isabel de Vries (Regiebegeleider) - 02-01-2019 18:51

Regiebegeleider Isabel de Vries (locatie Plaggeweg): ‘Bij een kenniscirkelbijeenkomst waar Tinybots een presentatie gaf over Tessa, heb ik contact gezocht met Linda van den Bedem van Siza’s afdeling business development. Na enige voorbereidingstijd, waarin we onder andere de huidige situatie van cliënt Ron in kaart hebben gebracht, zijn we vorige week gestart met Tinybot Tessa. Zowel Ron die gebruik maakt van Tessa als wij als team zijn super trots op de nieuwe aanwinst! Tessa ondersteunt Ron bij het aanbrengen van structuur in zijn dag. Ze staat in zijn woning en spreekt herinneringen uit zoals een herinnering om naar de tandarts te gaan of om te gaan slapen. Het invoeren van de reminders kan op afstand via de laptop of smartphone en de berichten kunnen indien gewenst dagelijks worden herhaald. Welke herinnering Tessa geeft, bepalen Ron en ik samen. We voeren dan gezamenlijk de berichten in.’ Inmiddels heeft Ron Tessa een nieuwe naam gegeven en begint hijzelf aan geplande taken als de sociale robot hem eraan herinnert.

Naast Ron nemen ook drie bewoners van de Arnhemsestraatweg deel aan de pilot. Daar helpt Tessa de bewoners -die allen een vorm van autisme hebben- ook bij het aanbrengen van structuur. Deze drie bewoners hebben zelf ‘hun Tessa’ ingesteld. Eerste resultaten geven aan dat het hen goed helpt om hun dag te structureren. Een van de bewoners is erg blij met Tessa omdat Tessa ervoor zorgt dat hij op tijd op zijn werk komt en dat hij elke avond eraan wordt herinnerd dat hij moet gaan koken. Een ander heeft alle stappen die hij moet doen van opstaan tot de deur uit gaan in zijn Tessa gezet, waardoor het hem nu beter lukt om al zijn taken te doen en op tijd op zijn werk te komen. Tessa helpt de derde cliënt goed voor zijn dieren te zorgen. Andere bewoners zien Tessa ook op zijn appartement, waardoor zij ook graag de sociale robot willen testen.

Mevrouw van Santvoord - 02-01-2019 18:50

Mijn man heeft al een tijd dementie en Tessa helpt hem af en toe zelf een lekker kopje koffie zetten. Tessa staat bij ons op de eettafel zodat we haar goed kunnen zien. Mijn man zit vaak aan tafel, dus hij heeft zijn Tessa altijd vlakbij.

Ook helpt Tessa hem te herinneren dat hij 's avonds nuchter moet blijven voor de insuline. Ik laat Tessa dan mijn man vertellen dat hij even niets moet eten en drinken omdat hij zo zijn insuline moet spuiten. Zo zorgen we er samen voor dat hij op de juiste tijd zijn insuline neemt.

Ook helpt Tessa als ik even bij een vriendin zit of boodschappen aan het doen ben zodat mijn man ook zonder mij toch een lekker kopje koffie kan drinken.

Sanne van der Weegen (Vilans) - 02-01-2019 18:50

Denktankmedewerker Naïm heeft 2 weken lang Tessa uitgeprobeerd, een sociale robot. De robot ondersteunt de zelfredzaamheid van mensen en brengt structuur aan in het dagelijks leven. Tessa werkt als een geheugensteuntje en activeert mensen met reminders. Naïm heeft niet aangeboren hersenletsel waardoor zijn kortetermijngeheugen ernstig is aangedaan. Hij was benieuwd of Tessa hem kon ondersteunen in zijn dagelijkse bezigheden: iedere dag 40 minuten op de loopband lopen ter revalidatie. Naïm heeft echter geen besef van tijd en denkt na 4 minuten dat hij er al 40 heeft gelopen. Correcties van zijn moeder helpen niet, Naïm wordt dan boos, hij wil het zelf kunnen. Hij heeft Tessa ingezet om hem tijdens het lopen te stimuleren en door te geven hoe lang hij al bezig is.

Al meteen heeft Naïm goede resultaten behaald. Voor het eerst in 6 maanden heeft hij de hele week dagelijks 40 minuten gelopen. Naast het lopen op de loopband heeft Tessa hem geholpen om zelfstandig een maaltijd voor zijn familie te koken. Een mooie overwinning!

Mevrouw Jacobs-Daems, dochter - 02-01-2019 18:48

Pap is bijna 91 jaar en is het afgelopen jaar hard achteruitgegaan. Wij merkten dit aan het feit dat hij de hele dag maar in zijn stoel bleef zitten, en geen enkel initiatief meer nam. Het meest zorgwekkende aan deze situatie was dat hij ook niet meer goed voor zichzelf zorgde: hij at en dronk te weinig en verzwakte daardoor zienderogen, met als gevolg dat hij af begon te vallen en regelmatig viel. Ook mentaal zagen wij een achteruitgang, pap vlakte steeds meer af, het kon hem allemaal niet meer zo schelen.

Sinds de komst van zijn Tessa is er weer structuur in zijn leven gekomen, hij wordt gestimuleerd om uit zijn stoel te komen om: de krant te halen, een kopje koffie te zetten, te lunchen, de post te halen, een glas water te pakken enz. Verder wordt hij door Tessa gestimuleerd om in zijn stoel van houding te veranderen (om decubitus te voorkomen), en wordt hij eraan herinnerd wanneer er iemand bij hem langs komt. Per dag zijn er wel zo’n 15 momenten waarop Tessa hem ergens aan helpt herinneren, hierdoor blijft hij ook beter het besef van tijd houden.

Pap is blij met zijn Tessa, zij houdt hem actief.