Introductiecursus ontmoetingscentra Cursus - Adaptatie-coping Methodiek voor Ontmoetingscentra - VUmc Academie Cursus - Adaptatie-coping Methodiek voor Ontmoetingscentra - VUmc Academie Cursus - Adaptatie-coping Methodiek voor Ontmoetingscentra - VUmc Academie
Introductiecursus ontmoetingscentra Cursus - Adaptatie-coping Methodiek voor Ontmoetingscentra - VUmc Academie Cursus - Adaptatie-coping Methodiek voor Ontmoetingscentra - VUmc Academie Cursus - Adaptatie-coping Methodiek voor Ontmoetingscentra - VUmc Academie
Cursus - Adaptatie-coping Methodiek voor Ontmoetingscentra - VUmc Academie
0 Reviews | Review toevoegen
Introductiecursus die personeel van ontmoetingscentra de theoretische kennis en praktische handvatten biedt die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma volgens

Standaard levertijd

Startdatum nog onbekend.

€ 730,00
Prijs per cursus en terugkomdagen
 
Op verlanglijst

| Meer

Voor wie

De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.
 

Adaptatie-coping model

Met de verschuiving van een vooral medische oriëntatie in de psychogeriatrie naar een meer psychosociale benadering van de persoon met dementie heeft ook de theorievorming op dat gebied een vlucht genomen. Eén van deze modellen is het adaptatie-coping model voor mensen met dementie van Rose Marie Dröes.
Het adaptatie-coping model beoogt gedrag van mensen met dementie mede te verklaren uit de wijze waarop zij zich aanpassen aan de gevolgen van hun ziekte (adaptatie) en omgaan met de stress die deze gevolgen kunnen veroorzaken (coping). Als iemand dementie krijgt kan dat ernstige stress veroorzaken. Hij of zij moet zich leren aanpassen aan deze nieuwe situatie. Deze aanpassing aan en coping met de gevolgen van dementie zijn processen waarin de persoon met dementie zelf actief is en waarbij de omgeving steun en begeleiding kan bieden.

   aanmelden   

Ontmoetingscentra en laagdrempelige dagbehandelingen

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 155 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg.

Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio.

Doel van de introductiecursus is om het personeel van (nieuwe) ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt de aanpak en de ondersteuningsmethodiek die in Amsterdam wordt gevolgd het uitgangspunt.

Cursusprogramma

De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
 • Emotionele beleving van de persoon met dementie
 • Emotionele belasting van de mantelzorger
Dag 2
 • Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
 • Het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)
Dag 3
 • Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
 • Emotionele belasting voor hulpverleners
Dag 4
 • Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
 • Praktijk bewegingsactivering.

Studiebelasting

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

Accreditatie

Wordt momenteel aangevraagd.

Data en tijden

De cursus zal van start gaan in februari 2020 en omvat vier hele lesdagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. 

Cursusdata van 9:30 - 16:30 uur 
 • Dinsdag 11 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei | 9:30 - 16:30 uur
Vervolgbijeenkomsten van 9:30 - 12:30
 • Dinsdag 16 juni, 8 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 

Locatie

De cursus wordt georganiseerd op de VU Campus, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Prijs

 • Kosten voor de gehele cursus bedragen 730,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen.
 • Bij inschrijving voor losse cursusdagen zijn de kosten 100 euro per dagdeel.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.

   aanmelden   

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.